Muhoksen seurakunta järjestää muun muassa juhlatilaisuuksia 70, 75 ja 80 vuotta täyttäville

Muhoksen seurakunta kysyy palautetta toiminnastaan

6.6.18

Miten seurakunta pystyisi vastaamaan paremmin ihmisten toiveisiin – tätä selvitetään Muhoksella nettikyselyllä. Vastauksia toivotaan myös kuntalaisilta, jotka eivät kuulu kirkkoon.


Minna Kolistaja Minna Kolistaja

Muhoksen seurakunta kysyy kuntalaisten näkemyksiä tulevan toiminnan suunnittelun pohjaksi.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Aimo Mikkonen sanoo, että kysely on oikeastaan jatkoa sille, mitä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteisissä tapaamisissa on jo muutaman vuoden ajan tehty:

– Olemme miettineet, miten seurakunta pystyisi vastaamaan paremmin seurakuntalaistensa toiveisiin, mitä voisimme tehdä paremmin ja miten seurakuntaa ja muhoslaisia saataisiin lähentymään.

Nyt näitä selvitetään kyselyllä, jonka tuloksia käsitellään heti syksyllä kirkkoneuvoston, kirkkovaltuuston ja työntekijöiden voimin.

”Millä tavoin voimme parhaiten toteuttaa tehtäväämme muuttuvassa toimintaympäristössämme”, tähän kysely etsii vastauksia.

– Seurakunnallamme ei ole esimerkiksi isoja talousongelmia. Tilanne on vakaa, mutta ei silti voi olla mitään tasaista höllöttelyä. Toiminnan houkuttelevuutta pitää yrittää kehittää.

Mikkosen mukaan yksi haasteista on seurakuntalaisten määrän pieneneminen.

– Muhoksen noin 9000 asukkaasta kirkkoon kuuluu noin 83 prosenttia. Kymmenessä vuodessa seurakuntalaisten osuus kunnan väestöstä on vähentynyt noin viisi prosenttia eli trendi on aika selvä.

– Väheneminen ei ole suurta, mutta aiheesta on keskusteltu koko kuluneen valtuustokauden ajan, koska jäsenmäärä kasvoi aika tasaisesti 2011 asti.

– Myös nuorten aikuisten osallistuminen on puhuttanut vuosikausia.

Muhoksella on viime vuosina tehty seurakunnan toimintaa tutummaksi kuntalaisille muun muassa kevääseen ajoittuvilla yleisötilaisuuksissa.

– Väkeä on silloin ollut puolet enemmän väkeä kuin tavanomaisessa jumalanpalveluksessa. Kai se on niin, että torille on helpompi tulla kuin kirkkoon.

Mikkonen toivoo, että kysely tavoittaa mahdollisimman laajan muhoslaisia.

– Toivomus on, että kyselyyn vastaisivat myös ne seurakuntalaiset, jotka eivät ole niin sanotusti seurakunta-aktiiveja. Samoin vastauksia toivotaan myös muhoslaisilta, jotka eivät kuulu kirkkoon.

– Itse toivon myös erityisesti nuorilta runsaasti vastauksia. Rippikoulun käy valtaosa ikäluokasta, mutta sen jälkeen nuorten sitoutuminen seurakuntaan heikkenee. Nyt on mahdollista kertoa näkemyksiä siitä, millainen toiminta nuoria kiinnostaa.

Kyselyssä muun muassa pyydetään vastaajaa valitsemaan, mikä sana kuvailee parhaiten Muhoksen seurakuntaa.

– Itse toivon, että monen mielestä seurakuntaa kuvailisi parhaiten määritelmä ”helposti lähestyttävä”. Olisi hienoa jos seurakuntaa ei pidettäisi harvojen juttuna vaan paikkana, johon ihmiset voivat kokea kuuluvansa.

Voit vastata kyselyyn tässä linkissä 30.6.2018 saakka. Paperisena kyselyyn voi vastata seurakuntatalolla.

 

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä Kirkko ja usko Muhoksen seurakunta Yleinen