Jukka Keskitalosta uusi piispa Oulun hiippakuntaan

15.8.18

Keskitalo piispaksi ylivoimaisesti.


Vahvistamattoman tuloksen mukaan Oulun piispaksi on ensimmäisellä kierroksella valittu Jukka Keskitalo. Äänimäärät yhteensä Keskitalo 597, Jukka Hautala 145, Niilo Pesonen 261.

Äänestysprosentti oli 88,7.

Vahvistetut tulokset julkaistaan torstaina 16.8.

Rauhan Tervehdyksen tilaajaseurakunnat kuuluvat kolmeen eri rovastikuntaan. Tuomiorovastikunnassa äänet piispaehdokkaiden välillä jakautuivat seuraavasti: Keskitalo 165, Hautala 58 ja Pesonen 128. Limingan rovastikunnassa: Hautala 8, Keskitalo 44, Pesonen 21 ja Raahen rovastikunnassa: Hautala 5, Keskitalo 41, Pesonen 7.

Uusi piispa aloittaa tehtävässään 1.11.2018. Piispan virkaan vihkimys järjestetään Oulun tuomiokirkossa 11.11.2018.

Kirkkohallituksen kansliapäällikkö, TT Jukka Keskitalo on syntynyt vuonna 1962. Hänet vihittiin papiksi vuonna 1988. Vuonna 1999 hän väitteli teologian tohtoriksi. Keskitalo on toiminut kirkkohallituksen kansliapäällikkönä vuodesta 2010.

Näin kannattajat luonnehtivat uutta piispaa

Miksi Jukka Keskitalo on hyvä valinta piispaksi? Muun muassa tällaisia painotuksia korostavat uuden piispan tukijoukot Jukka Keskitalo piispaksi -verkkosivuilla:

Piispalla tulee olla hyvät suhteet yhteiskunnan eri toimijoihin ja päättäjiin. Keskitalo osaa verkostoitua.

Kirkolliskokouksessa Jukka osoittautui avoimeksi, luotettavaksi, rakentavaksi työtoveriksi. Hänen kanssaan sai olla myös eri mieltä.

Keskitalolla on laajan ja monipuolisen kokemuksensa ansiosta mahdollisuus vaikuttaa Oulun hiippakunnan piispana myös kokonaiskirkossa ja tuoda esille pohjoisen seurakunnille tärkeitä näkökulmia. Tämän merkitys vain korostuu tulevaisuudessa.

Seurakuntien taloushaasteisiin Jukka ehdottaa ”kirkon yhteiskuntasopimusta”, joka voi syntyä aidon kirkollisen solidaarisuuden sisäistämisestä seurakunnissa: ”Ollaan samassa veneessä”.

Jukkaa on helppo lähestyä, hän katsoo silmiin ja kuuntelee. Jukka on mukavan tavallinen, joka johtajanakin kulkee ihmisten keskellä.

Hän on helposti lähestyttävä ihminen, juureva pappi ja vahva teologi. Hän on nöyrä ja rohkea.

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko Seurakunnat Yleinen