Kuva: Rauhan Tervehdyksen vs. päätoimittaja ja Oulun seurakuntien viestintäpäällikkö Rebekka Naatus, 2017.

Piispa ei voi miellyttää kaikkia

10.8.18

Vaikka piispa on koko hiippakunnan piispa, hän ei voi miellyttää koko ajan kaikkia. Arvokysymyksiin, globaaleihin haasteisiin tai yhteiskunnallisiin tragedioihin liittyy suuria tunteita, joten myös niihin liittyvät mielipiteet ja tulkinnat koetaan eri tavoin. Ja kuitenkin nuo kysymykset ovat niitä, joihin piispa usein saa vastata.


Sanna Krook

Syyskuun alkupäiviin mennessä 1130 äänioikeutettua pappia ja muuta seurakunnallista vaikuttajaa on saanut äänestettyä Oulun hiippakunnalle uuden piispan.

Oulun hiippakunta on hiippakunnista maantieteellisesti laajin: sen alueella on seurakuntia Keski-Pohjanmaalta Jäämerelle asti. Oulun piispaa kutsutaankin usein epävirallisesti puolen Suomen piispaksi.

Piispan rooli on muuttunut muun yhteiskunnan muutoksen myötä. Vaikka piispalla on edelleen paljon muun muassa piispantarkastuksiin ja hiippakunnan päätöksentekoon liittyvää hallinnollista puuhaa, koko ajan tärkeämmäksi tehtäväksi on kasvanut medioissa toimiminen.

Tämä on osa kehitystä, jossa uskoa ja uskontoja sivuavista keskusteluista on tullut moniarvoisia ja monimutkaisia, eikä niin sanottua kirkollista näkökulmaa oteta automaationa. On siis välttämätöntä, että piispa haluaa ja osaa olla luontevasti eri medioissa.

Hänen tulee olla tavoitettavissa ja hänen pitää uskaltaa sanoa näkemyksensä myös kysymyksiin, joihin ei ole olemassa yhtä ja oikeaa vastausta.

Vaikka piispa on koko hiippakunnan piispa, hän ei voi miellyttää koko ajan kaikkia. Arvokysymyksiin, globaaleihin haasteisiin tai yhteiskunnallisiin tragedioihin liittyy suuria tunteita, joten myös niihin liittyvät mielipiteet ja tulkinnat koetaan eri tavoin. Ja kuitenkin nuo kysymykset ovat niitä, joihin piispa usein saa vastata.

Tämän ristiriidan sietäminen on välttämätöntä, jonka varmasti jokainen tässäkin vaalissa ehdolla oleva tietää. Tulevalta piispalta sopii odottaa rehellisyyttä ja rohkeutta olla esillä omana itsenään myös silloin, kun ympärillä kohisee.

 

P.S. Marraskuun seurakuntavaalien ehdokasasettelu on käynnissä. Seurakuntavaaleissa valitut luottamushenkilöt ovat mukana tekemässä tulevien vuosien henkilöstövalintoja. Kannattaa siis asettua ehdolle!

Uskoa ja uskontoja sivuavista keskusteluista on tullut moniarvoisia ja monimutkaisia.

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko Näkemyksiä