Oulun hiippakunnan piispanvaalin ehdokkaat Jukka Hautala, Jukka Keskitalo ja Niilo Pesonen (vasemmalta oikealle).

Piispaehdokkaat puhuvat säästä

7.8.18

Ilmasto muuttuu – mitä muutoksen hillitsemiseksi voi tehdä? Piispaehdokkaat vastaavat kysymykseen.


Riitta Hirvonen Sanna Krook

Tämän kesän pitkä, lämmin ja sateeton jakso on saanut monet miettimään, onko poikkeuksellinen helle ilmastonmuutoksen aiheuttamaa.

Oulun hiippakunnan piispanvaaliehdokkaat Jukka Hautala, Jukka Keskitalo ja Niilo Pesonen, mikä rooli kirkolla on ilmasto-ongelman ratkaisemisessa? Mitä aivan konkreettista elämäntavoissamme pitäisi muuttua?

 

Jukka Hautala:

Näen, että ihmisen toiminnan vaikutusta ilmaston muutokseen on näytön perusteella vaikea kiistää, vaikka ilmiö sinällään on vaikeasti hahmotettava tosiasia.

Kirkon rooli ei ole olla ilmastonmuutoksen asiantuntija, vaan ihmiskuntaa yhteisesti uhkaavan monimuotoisen ongelman sanoittaja ja ihmisten motivoija ongelman ratkaisemiseksi.

Yksilötasolla ilmastonmuutos voi aiheuttaa ahdistusta ja epätoivoakin. Vaatimukset kohdistuvat yksilöön ja ongelmat tuntuvat mahdottomilta. Kirkko voi tässä puhkoa toivon ikkunoita ahdistukseen.

Koska kyseessä on globaali ongelma, elämäntapamuutokset eri puolella maailmaa vaativat eri asioita. Länsimaissa kulutusta pitäisi vähentää merkittävästi. Se merkitsee muutosta yksityisautoiluun, lomamatkailuun ja muuhun liikkumiseen.

Ruokakorin pitäisi muuttua kasvisruokapainotteiseksi. Kulutettavien tuotteiden osalta tulisi alkuperän, ekologisuuden ja valmistustavan olla hankintaa koskevia kriteerejä. Tavaroiden ja esineiden hankkimisen sijaan pitäisi painottaa sosiaalisen pääoman vahvistamista.

Kirkko voi rohkaista sanomallaan ihmisiä kohti sosiaalisia, yhteisöllisiä ja aineettomia arvoja.

Henkilökohtaisesti olen pyrkinyt minimoimaan yksilöautoilua. Käytän aina mahdollisuuksien mukaan julkista liikennettä ja pohdin etäyhteyksien kautta mukana olemista matkustamisen sijaan.

Ruokavaliota olen painottanut kasvisproteiinilähtöisemmäksi vaikka en ole lihasta kokonaan luopunutkaan. Hankin hyvin vähän ja harkiten mitään tavaraa.

 

Jukka Keskitalo:

Kirkon ja kristittyjen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa on muistuttaa kohtuullisesta elämäntavasta ja toimia siinä esimerkkinä.

Konkreettisesti voisimme hankkia vähemmän, mutta kestävämpiä tavaroita – ja näin vähentää luonnolle aiheutuvaa kuormitusta.

Merkittävin ilmastotekoni on se, että käytän julkisia kulkuvälineitä aina kun se on aikataulullisesti mahdollista.

 

Niilo Pesonen:

Kirkon ja meidän jokaisen tulee kantaa vastuumme luonnosta. Kyse on Raamatussa meille annetusta tehtävästä. Konkreettisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi kierrätyksen vahvistamista sekä kulutuksen ja liikkumisen hillitsemistä nykyisestä.

Itse olen tänä kesänä herännyt muovijätteen suureen määrään ja haittoihin. Olen pyrkinyt siirtymään muovituotteista muihin materiaaleihin. Olemme kotona tarkentaneet kierrätystä.

Omat lapseni ovat parhaita ympäristöasioiden muistuttajia. Heillehän tämä maailma jää.

Ympäristökysymykset aiheuttavat ihmisissä myös ahdistusta, joka voi johtaa turhautumiseen ja kyynisyyteen. Kirkon keskeinen rooli on muistuttaa, että luomakunta on kaikesta huolimatta Jumalan käsissä.

Me voimme tehdä paljon mutta samalla saamme turvautua Jumalaan ja hänen apuunsa tässäkin asiassa. Meillä ei ole syytä toivottomuuteen.

 

Piispanvaali lähellä, vaalipaneeli keskiviikkona 8.8.

Oulun hiippakunnan piispanvaalin ensimmäinen äänestyskierros käydään 15. elokuuta.

Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä elokuun äänestyskierroksella, toinen vaalikierros järjestetään 3. syyskuuta.

Piispanvaaliehdokkaat kohtaavat Oulussa kauppakeskus Valkeassa vaalipaneelissa 8. elokuuta kello 17 alkaen. Paneeli tulkataan viittomakielelle.

Tilaisuus välitetään suorana www.virtuaalikirkko.fi, jossa se on katsottavissa jälkikäteen.

Äänioikeutettuja vaalissa on kaikkiaan noin 1130, puolet heistä on maallikoita ja puolet pappeja.

 

Kristityt kiistelevät raamatuntulkinnasta, mutta on asioita, joista Pyhän kirjan äärellä vallitsee yksimielisyys.Mistä asioista kristityt ovat yhtä mieltä? Piispaehdokkaiden vastaukset on luettavissa Rauhan Tervehdyksen verkkosivulta.

 

 

— Piispanvaaliehdokkaat kohtaavat Oulussa kauppakeskus Valkeassa vaalipaneelissa 8. elokuuta kello 17 alkaen.

 

 

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä Kirkko ja usko Näkemyksiä