Kuva: Kehitysvammainen Kai Mustikkamaa.
Kai Mustikkamaa on onnellinen siitä, että hän sai töitä monen vuoden työttömyyden jälkeen.

Vammaiset halutaan mukaan työelämään

6.9.18

Duunista Totta -projektilla halutaan lisätä tietoisuutta vammaisten työmahdollisuuksista


Antti Karvonen Antti Karvonen

Kehitysvammaista Kai Mustikkamaata hymyilyttää, ja syytä onkin. Uusi työ siivoojana on varmistunut. Kun koulutusta vastaavia puuartesaanin töitä ei alkanut kuulua, kohtaaminen Jani Ronkaisen kanssa avasi uusia ovia.

– Sanoin Janille, että pitäisi saada töitä, Mustikkamaa toteaa.

Ronkainen toimii päällikkönä Duunista Totta -projektissa, jonka tavoitteena on saada mahdollisimman moni vammainen mukaan työelämään Oulussa ja Rovaniemellä.

Kai Mustikkamaan työkohteena ovat Caritas-Säätiön hallinnoimat, Linnanmaalla sijaitsevat asunnot, joita voi vuokrata lyhytaikaiseen käyttöön Airbnb-palvelun kautta. Vuokrauksesta saatava tuotto käytetään osatyökykyisten palkkaamiseen.

– Siivoan ja laitan asunnot asumiskuntoon, Mustikkamaa kertoo.

Duunista totta on Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama yhteistyöhanke, jossa Caritas-Säätiö on päätoimija.

Moni haluaa tehdä töitä

Vaikka vammaisten koulutusmahdollisuudet ovat Suomessa hyvät, harva saa töitä. Suomessa työkykyisistä vammaisista töissä on noin 60 prosenttia, ja työikäisistä kehitysvammaisista vain kaksi sadasta työllistyy.

Jani Ronkainen ja Kai Mustikkamaa ovat samaa mieltä siitä, että moni vammainen on halukas lähtemään töihin.

– Yleinen harhaluulo on, että eläkettä saava henkilö ei voi olla työnhakija, Ronkainen sanoo.

Duunista Totta -projektiin mukaan pääsemisen kriteereinä ovat vammaisuus ja jokin tutkinto. Se voi olla mitä tahansa mukautetusta tutkinnosta yliopistotason koulutukseen.

– Koulutuksen ei tarvitse suoraan vastata haettavaa työtä, Ronkainen kertoo.

Mitä enemmän asia on julkisuudessa, sitä enemmän siihen saadaan pontta.

–Jani Ronkainen

Tavoitteena on lisätä tietoa

YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimus ratifioitiin Suomessa vuonna 2016. Se takaa vammaisille yhdenvertaisen oikeuden työntekoon.

Duunista Totta pyrkii edistämään työllistymistä muun muassa miettimällä yhdessä työnantajien kanssa työpaikoilla olevaa resurssien tarvetta ja erilaisia tukimuotoja.

– Yksi tavoitteistamme on lisätä vammaisten ja työnantajien piirissä tietoisuutta työllistymisen mahdollisuudesta esimerkiksi palkkatuen kautta.

Projekti alkoi maaliskuussa, ja se jatkuu vuoteen 2020 asti. Tällä hetkellä pyrkimyksenä on luoda verkostoja työnantajien kanssa, ja selvittää eri alojen työtarvetta ja mahdollisuuksia työllistää vammaisia esimerkiksi osa-aikaisiin töihin.

– Esimerkiksi päiväkodeilla saattaisi olla hyvä mahdollisuus työllistää vammaisia avustaviin töihin, pohtii Ronkainen.

Tarvitaan rohkeita suunnannäyttäjiä

Vammaisten huomiointi valtakunnallisessa työllisyyskeskustelussa on mennyt parempaan suuntaan, Jani Ronkainen sanoo. Myös nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi edistää vammaisten työllistymistä.

– Mitä enemmän asia on julkisuudessa, sitä enemmän siihen saadaan pontta, Ronkainen toteaa.

Hän peräänkuuluttaa työnantajilta rohkeutta ja halua lähteä selvittämään, millaisia työtehtäviä osatyökykyisille on mahdollista löytää.

– Omalta osaltani taas haluan saattaa työnantajien luokse sellaisia henkilöitä, jotka pystyvät kantamaan vastuuta. Projektissa tuetaan niin työnantajaa, työntekijää kuin työyhteisöäkin.

Kai Mustikkamaa kannustaa kaikkia työhaluisia vammaisia olemaan aktiivisia.

– Kannattaa lähteä mukaan, hän sanoo.

 

Työpaikka hukassa

Tutkinnon suorittamisen jälkeen moni vammainen ei löydä itselleen työpaikkaa. Suomessa on noin 70 000 täysin työkykyistä vammaista henkilöä, joista vain 60 prosentilla on työpaikka.

25 000 työikäisestä kehitysvammaisesta vain kaksi prosenttia on ansiotyössä.

Duunista totta -hankkeella pyritään saattamaan yhteen koulutuksen ja osaamista omaavat vammaiset henkilöt ja työnantajat. Se on Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama hanke.

Projektin päätoimijana on Caritas-Säätiö. Yhteistyökumppaneina toimivat Oulun ja Rovaniemen TE-toimistot, työllisyyspalvelut sekä Oulun kehitysvammaisten tukiyhdistys.

Lähde: caritaslaiset.fi

 

Anna palautetta jutusta!

 

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä