#minunkirkkoni: Kiinteistöt pysyvät esityslistoilla

31.10.18

Luottamushenkilöt ovat paljon vartijoina muun muassa henkilövalinnoissa ja silloin, kun seurakunnat keskustelevat kiinteistöjen luopumisesta. Tämä selviää seurakuntiin lähetetystä kyselystä.


Riitta Hirvonen Pixabay

Mistä seurakunnissa on päätetty viime vaalikaudella? Mitä asioita uusien luottamushenkilöiden käsiteltäviksi tulee?
Rauhan Tervehdyksen tilaajaseurakunnista vastattiin näihin kahteen lehden esittämään kysymykseen.
Kysymykset esitettiin kirkkoherroille, kirkkovaltuuston puheenjohtajille sekä Oulussa seurakuntaneuvostojen varapuheenjohtajille.
Vastauksista on poimittu tähän juttuun esimerkkejä.

Haukipudas
2014–2018 Lausuntoja Isoniemen merenrantaleirikeskuksen säilyttämisen puolesta sekä lausuntoja Salmelan pappilan myymisestä. Henkilöstöasioita, kuten uuden työntekijöiden rekrytointi ja henkilöstökoulutuksen suunnitelmat.
2018–2022 Henkilöstöasioita. Johtokuntien kehitystyö.

Karjasilta
2014–2018 Kaukovainion kappelista luopuminen, leirikeskustarveselvitys, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden valintoja sekä piispanvaalin maallikkoäänestäjien nimeäminen.
2018–2022 Kaukovainion tilakysymys, Intiön kappeleiden suunnitelmat ja mahdollisen uuden krematorion rakentaminen.

Kiiminki
2014–2018 Seurakunnan laajentumisneuvottelut Yli-Kiiminkiin ja Yli-Iihin vuoden 2019 alusta. Piispantarkastus. Vapaaehtoistyön kehittäminen.
2018–2022 Laajentuvan seurakunnan toiminnan linjaukset, työntekijäresurssit, seurakuntalaisten kouluttaminen vapaaehtoistyöhön.

Oulujoki
2014–2018 Ylikiimingin seurakuntatalohanke, Oulun seurakuntien rajojen tarkistukset sekä talouden tasapainottamissuunnitelmat. Kanta-Oulujoen alueen toimitilojen tarkastelu vuosiksi 2019–2030-luvulle asti.
2018–2022 Seurakunnan toiminnan näkyminen Hiukkavaraan suuralueella, seurakunnan toimintakulttuurin muutos enemmän vuorovaikutukselliseksi.

Oulunsalo
2014–2018 Uusia työntekijöiden valintoja. Päätös talousarvion ylijäämän käyttämisestä. Irtisanoutumisten ja virkavapausanomuksien hyväksyminen. Lausuntoja kiinteistöasioihin.
2018–2022 Kiinteistöasioita. Johtokuntatyöskentelyn arviointia.

Seurakunnat ympäri Suomen joutuvat vähentämään kiinteistöjään osittain jopa rajusti. Näistä tekevät ratkaisuja luottamushenkilöt.

Tuira

2014–2018 Virka- ja henkilövalintoja. Lausuntoja muun muassa leirikeskuksista ja kiinteistöjen karsimisesta.
2018–2022 Kannanottoja säästökohteista, seurakunnan toiminnan sisällön arviointia sekä henkilöasioita.

Tuomiokirkkoseurakunta
2014–2018 Heinätorin seurakuntatalosta luopuminen ja sen purkaminen.
2018–2022 Pohdintaa siitä, miten ihmiset pysyvät kirkon jäseninä.

Hailuoto
2014–2018 Talouden hoitamiseen panostaminen, kiinteistöjen kuntotarkastuksia ja hoitosuunnitelmia. Uuden kanttorin valinta.
2018–2022 Talouden tasapainottaminen jatkuu. Kiinteistöjen hoitosuunnitelmien toteuttaminen.

Liminka
2014–2018 Virkojen perustaminen, henkilövalintoja ja tilakysymyksiä sekä päätös veroprosentista.
2018–2022 Työntekijöiden valintoja, yhteistyö muiden seurakuntien ja kunnan kanssa.
Jumalanpalveluselämän järjestelyt.

Lumijoki
2014–2018 Uuden toimitilarakennuksen rakennushanke ja uuden kirkkoherran rekrytointi.
2018–2022 Tärkeänä arvona seurakunnan pysyminen itsenäisenä. Vastuullisen taloudenpidon hoitaminen.

Muhos
2014–2018 Seurakuntapastorin valinta, kirkon urkujen peruskorjaus.
2018–2022 Kirkon ja tapulin ulkomaalaus sekä kirkon lattian sisämaalaus. Suviseurat Muhoksella 2019. Aluekeskusrekisteriin siirtyminen viimeistään 2020.

Siikalatva
2014–2018 Seurakunnan strategiasta päättäminen sekä virkojen lakkauttamiset viranhaltijoiden jäädessä eläkkeelle. Pulkkilan seurakuntatalon muutostyöt sekä kirkkoherranviraston siirtäminen Pulkkilaan Piippolasta. Sankarihautaus­maiden alueiden ja muistomerkkien kunnostaminen.
2018–2022 Talouden tasapainottaminen, uusien säästökohteiden löytäminen. Ratkaisuja käyttämättömien ja vähänkäytettyjen kiinteistöjen tilanteesta.

Tyrnävä
2014–2018 Seurakunnan strategiatyö, kirkon aidan rakentaminen, nuorisotyönohjaajan valinta sekä lausunto kirkkoherran viran täyttämisestä.
2018–2022 Kirkon peruskorjaus, seurakunnan toiminnan suunnittelu, yhteistyön tiivistäminen sekä paikallisten yhteisöjen että toisten seurakuntien kanssa. Sen vaaliminen, että seurakuntamme on uskon, toivon ja rakkauden yhteisö.

 

Mistä kaikesta seurakuntien luottamushenkilöt päättävät. Lue tästä.

Millainen hallinto seurakunnissa on? Lue päätöksenteosta.

Tutustu, lue, perehdy. Rauhan Tervehdyksen vaalilehti.

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko Seurakunnat Yleinen