Kätilöiden yhdistyksen logo on piirretty käsi. Se symboloi kätilön työkalua ja kosketuksen voimaa.

Vähävaraisille perheille rahaa konsertilla

10.10.18

Pohjois-Pohjanmaan kätilöt keräävät rahaa vähävaraisille perheille hyväntekeväisyyskonsertilla.


Minna Kolistaja Pixabay

– Yhdistyksemme viettää parhaillaan 120-vuotisjuhlavuotta, kertoo yhdistyksen varapuheenjohtaja, kätilö Anitta Nykyri.

Yhdistys sai alkunsa syyskuussa 1898, kun 14 kätilöä kokoontui Oulun Raittiusravintolaan perustamaan Oulun läänin kätilöyhdistystä.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan sen oli tarkoitus ”työskennellä kätilökunnan kohottamiseksi tiedollisessa, siveellisessä, yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa suhteessa sekä ajatusten vaihdon ja esitelmien kautta koettaa hankkia tietoja ja edistystä ammatissa ja synnyttää hyvää toveruutta kätilöiden kesken”.

– Edelleen tarjoamme koulutusta ja vahvistamme yhteisöllisyyttä. Meillä on aika vahva kätilöhenki ja vireää toimintaa, Nykyri iloitsee.

Yhdistyksen nimi muutettiin ajantasaisemmaksi Pohjois-Pohjanmaan Kätilöt ry:ksi vuonna 2017.

Nykyrin mukaan Suomessa on neljä tämänikäistä alueellista kätilöyhdistystä. Valtakunnallinen Kätilöliittokin on nuorempi: se täyttää ”vasta” sata vuotta ensi vuonna.

Yhdistyksen tunnuksessa on käsi. Se symboloi kätilön työkalua ja kosketuksen voimaa.

– Vaikka me kätilöt hoidamme, hoivaamme ja lohdutamme, joskus tuntuu että se ei riitä – tulee halu auttaa myös aineellisesti.

Perheiden eriarvoiset lähtökohdat näkyvät Nykyrin mukaan kätilön työssä.

– Vähävaraisuus on monelle perheelle arkea. Synnytyssairaalassa vauvat ja äidit sairaalavaatteissaan ovat vielä keskenään tasa-arvoisia mutta kun siitä lähdetään omiin koteihin, alkaa eriytyminen.  Myös neuvolatyössä on havaittavissa, kuinka perheet ovat keskenään taloudellisesti eriarvoisessa asemassa.

– Pohjois-Pohjanmaan kätilöiden yhdistyksen toiminta-ajatuksena on olla kätilöiden lisäksi naisten ja perheiden asialla. Siksi haluamme nyt kerätä varoja apua tarvitseville, Anitta Nykyri sanoo.

– Meistä jokainen tarvitsee apua jossakin elämän vaiheessa. Tulemalla konserttiin ihmisen voivat kokea, kuinka kiva on olla mukana auttamassa. Olemme tuomiokirkossa tekemässä hyvää yhdessä.

Konsertin tuotto ehditään jakaa apua tarvitseviin perheisiin ennen joulua. Varat jaetaan hiippakunnan kautta Pohjois-Pohjanmaan seurakuntiin. Perheet hakevat normaalisti avustusta oman seurakunnan diakoniatyöntekijältä. Avustus annetaan kunkin seurakunnan omaan tapaan, yleensä lahjakorttina tai ostositoumuksena.

Hyväntekeväisyyskonsertti 13.10. kello 18 (Oulun tuomiokirkko). Liput 20 e (Oulu10 ja ovelta). Esiintyjinä tenori Petrus Schroderus ja pianisti Jouni Somero.