#minunkirkkoni: Vaalikone näyttää ehdokkaiden erot

5.11.18

Oululaisista seurakuntavaaliehdokkaista 81 prosenttia täytti vaalikoneen, Lumijoella ja Muhoksella kysymyksiin vastasi alle puolet ehdokkaista. Puoluesympatioitaan eivät kerro läheskään kaikki.


Elsi Salovaara Kirkon viestintä

Osoitteesta www.seurakuntavaalit.fi/vaalikone löytyvässä vaalikoneessa kartoitetaan ehdokkaiden näkemyksiä siihen, mihin seurakunnassa tulisi panostaa.

Osa kysymyksistä koskee myös koko kirkkoa, kuten suhtautumista sukupuolineutraalin avioliittolakiin ja eutanasiaan.

Vaalikoneessa ehdokkaiden on mahdollista kertoa, mitä puoluetta äänestäisivät ja kokevatko he jonkun herätysliikkeen läheiseksi. Näihin kysymyksiin ehdokkaiden ei kuitenkaan ollut pakko vastata.

Esille herätysliikkeet ja poliittiset näkemykset

Oulussa vaalikoneeseen vastasi 268 henkilöä eli 81 prosenttia ehdokkaista.

Vaalikoneeseen vastanneista viidennes eli 21 prosenttia (55 henkilöä) koki lestadiolaisen herätysliikkeen läheiseksi.

36 prosenttia ei kokenut mitään herätysliikettä tai hengellistä liikettä itselleen läheiseksi. Kysymykseen herätysliikkeestä jätti vastaamatta 51 henkilöä.

Lähes puolet vaalikoneeseen vastanneista oululaisehdokkaista ei halunnut kertoa, mitä puoluetta he äänestäisivät jos eduskuntavaalit olisivat nyt.

Vastanneista 22 % äänestäisi Keskustaa, 11 % Kokoomusta, 7 % SDP:tä, 4 % Vihreitä, 3 % Kristillisdemokraatteja, 3 % Vasemmistoliittoa, 2 % Perussuomalaisia sekä 0,8 % Sinistä tulevaisuutta.

Heikoimpien auttaminen on tärkeintä

Heikompien auttaminen, kristillinen kasvatus (esimerkiksi rippikoulu ja kerhot) ja eri ikäryhmille suunnattua toimintaa pidettiin oululaisten vastaajien kesken tärkeimpinä asioina, joihin seurakunnan tulee panostaa. Erityisesti auttamisen resursseja tulisi suunnata perheiden tukemiseen kriiseissä sekä yksinäisten ja sairaiden auttamiseen.

Seurakunnan talouden heiketessä ehdokkaat luopuisivat ensisijaisesti kiinteistöistä. Moni olisi valmis yhdistämään seurakuntia isommiksi yksiköiksi ja tarpeen tullen myös nostamaan kirkollisveroa.

Suhde Raamattuun ja tasa-arvoon vaihtelee

Vaalikoneessa kysytään myös ehdokkaiden suhdetta Raamattuun. Vastanneista oululaisehdokkaista 20 prosenttia oli sitä mieltä, että kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta. Osittain samaa mieltä oli 35 prosenttia vastanneista. Täysin eri mieltä oli 12 prosenttia vastaajista.

60 prosenttia vastanneista oululaisehdokkaista on sitä mieltä, että kirkon tulisi edelleen vihkiä avioliittoon vain mies ja nainen. Samaa sukupuolta olevien parien avioliiton kirkollista vihkimystä kannattaisi 40 prosenttia vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista.

77 prosenttia on täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia. Vastanneista 12 prosenttia oli asiasta osittain tai täysin eri mieltä.

Vain alle kolmannes vastasi Lumijoella

Pienemmissä tilaajaseurakunnissa vastausinto ei ollut yhtä suurta. Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Siikalatvan ja Tyrnävän ehdokkaista alle 52 prosenttia kertoi näkemyksistään vaalikoneessa.

Aktiivisimpia oltiin Limingassa, jossa vaalikoneeseen vastasi kaksi kolmasosaa ehdokkaista. Vähiten vastattiin Lumijoella, jossa 18 ehdokkaasta vain viisi esittäytyy vaalikoneessa.

Muhoksella vastaajia löytyy kaikista viidestä ryhmästä, mutta vastausprosentti jää 42:een. Siikalatvan ehdokkaista 56 prosenttia vastasi kysymyksiin. Tyrnävällä vastausprosentti oli 60.

 

Kommentoi ja anna palautetta

Katso oman seurakuntasi ennakkoäänestyspaikat

Lue lisää aiheesta:

Näkemyksiä Seurakunnat