#minunkirkkoni: Valitsijayhdistykset tentissä

15.11.18

Keitä seurakuntavaaleissa ehdokkaita asettaneiden ryhmien takaa löytyy? Millaisia nakemyksiä ja tavoitteita ryhmillä on? Se selviää viiden kysymyksen kautta.


Vaaleihin ehdokaslistoja asettaneiden ryhmien tavoitteet ja taustat eivät ole läheskään aina pääteltävissä pelkästä listan nimestä. Äänestäjälle voi jäädä epäselväksi, millaiselle ryhmälle ja ehdokkaalle hän antaa äänensä. Siksi pyysimme ryhmiä vastaamaan viiteen oheiseen kysymykseen.

1.Seurakuntavaalien teema on Minun kirkkon. Keille te teette kirkkoa?

2. Miten tiivistätte tavoitteenne yhdeksi motoksi?

3. Onko ehdokkaillanne yhteisenä nimittäjänä poliittinen puolue, herätysliike tai muu ideologia?

4. Miten ehdokkaanne suhtautuvat kirkon moniäänisyyteen – näkemyksiin ja mielipiteisiin, jotka poikkeavat omistanne?

5. Jatkakaa lausetta yhdellä tai muutamalla sanalla: Meidän mielestämme kirkko on aivan liian…

 

LIMINKA 

Katse
1. Katse haluaa tehdä kirkkoa kaikille, joka haluavat toimia kirkon arvopohjan mukaisesti.
2. Osallistava, tukeva ja rinnalla kulkeva seurakunta.
3. Katse-valitsijayhdistyksessä on mukana eri-ikäisiä keskustalaisia, kokoomuslaisia sekä puoluepoliittisesti sitoutumattomia ehdokkaita.
4. Katse-valitsijayhdistys edustaa kristillisten arvojen, kirkkolain ja kirkolliskokouksen päätösten kunnioittamisesta. Rakentava keskustelu on aina paikallaan uudistuksista, mutta kirkolliskokous tekee päätökset, joita tulee kunnioittaa ja noudattaa.
5. Meidän mielestämme kirkko on aivan liian… kompromissihakuinen.

Kristillisten perusarvojen puolesta
1. Kaikille ihmisille. Jokainen on tervetullut kirkkoon ja kaikkiin seurakunnan tilaisuuksiin.
2. ”Kansankirkko” yhä ja edelleen. Toivomme, että kirkko ja kotiseurakuntamme toimisi edelleen kristillisten perusarvojen ja Jumalan sanan pohjalta.
3. Ehdokkaamme haluavat toimia kotiseurakuntansa parhaaksi yhteistyössä kaikkien päätöksentekijöiden kanssa. Ehdokkaitamme yhdistää vanhoillislestadiolaisuus. Puoluenäkökulmat eivät merkitse kirkollisessa päätöksenteossa.
4. Toivomme, ettei moniäänisyys aiheuta kirkossa pahoja riitasointuja. Haluamme, että kirkko pysyy opetuksessaan Jumalan sanan ja kristillisten peruarvojen pohjalla.
5. –

Keitä on ehdolla ja mistä luottamushenkilöt oikein päättävät?
Lue ja katso kuvat vaalilehdestä


LUMIJOKI

Kristillisten perusarvojen puolesta
1. Kirkko on Jumalan sanalle ja kristillisille perusarvoille rakennettu hengellinen ja ajallinen yhteisö, jolla on myös yhteiskunnallinen tehtävä ihmisten auttajana ja opettajana. Kirkko ja evankeliumi kuuluvat kaikille. Kirkon tehtävät kuuluvat kaikille kirkon jäsenille
2. Raamatun sanan mukainen elävän evankeliumin opetus ja sen mukainen elämä ja toiminta rakentavat ja säilyttävät kirkon.
3. Ehdokkaamme ovat vanhoillislestadiolaisesta herätysliikkeestä.
4. Moniääninen kirkko ei saa olla kirkko, jossa vain kovimmin huutavien äänet kuullaan. Kirkko hyväksyy moniäänisyydessään vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen toiminnan kirkossa ja näin moniäänisyys palvelee vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen tekemää evankeliumin julistamista. Jumalan sanan ja luterilaisen tunnustuksen mukainen toiminta on hyväksyttävää, mutta epäkristillisen ja Jumalan sanan vastaisen hengellisyyden ja elämäntavan edistäminen eivät ole meidän toimintaamme emmekä ole sellaisessa mukana. Kaikkia ihmisiä tulee auttaa ja olla tukena heidän elämässään.
5. Meidän mielestämme kirkko on aivan liian… eksyksissä. Kirkon yritys mukautua ihmisten vapaamieliseen ja arvonsa kadottaneeseen elämänmuotoon johtaa, ja on johtanut, kirkon rapautumiseen. Ihminen tarvitsee selkeän arvopohjan elämänsä perustukseksi. Kirkolla on ihmisten keskuudessa yksi tehtävä tämän arvopohjan rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Palvelevan kirkon tulee olla ihmisille tarpeellinen ja tärkeä.

Kotiseurakunta kuuluu kaikille
Vastauksia ei saatu ennen lehden painoon menoa.

Keitä on ehdolla ja mistä luottamushenkilöt oikein päättävät?
Lue ja katso kuvat vaalilehdestä


MUHOS

Kirkko keskellä arkea
1. Kaikille vauvasta vaariin. Kirkon tulisi olla avoin ja vastaanottavainen jokaiselle. Kirkossa myös lapsilla ja nuorilla oikeus ilmaista mielipiteensä ja että heitä kuullaan päätöksenteossa sekä suunnitelmia laadittaessa.
2. Kirkko keskellä arkea. Tehdään yhdessä kirkko jossa on kaikilla hyvä olla.
3. Keskustapuolue.
4. Kirkon moniäänisyys on kirkon rikkaus. Moniäänisyys lisää monipuolisuutta sekä tuovat uusia ideoita toimintaan, silloin kaikilla on helppo tulla kirkkoon. Kirkon tulisi vastaanottaa kaikki juuri sellaisina kuin ovat. Toivottavasti voimme olla suvaitsevaisia myös omista poikkeaville mielipiteille. Jokaisella on ääni, ja jokaisella on oikeus käyttää ääntään mielipiteensä ilmaisemiseen myös kirkossa.
5. Meidän mielestämme kirkko on aivan liian… käyttökelpoinen hukkaan heitettäväksi.

Kotiseurakunta yhteinen asiamme
1. ”Minä uskon… …pyhän yhteisen seurakunnan…” Kirkko on kaikille avoin – siis myös sinulle. Se ei kuitenkaan ole jotain, joka tuunataan äänekkäimmän mielen mukaiseksi, vaan rakentuu Jeesuksen Kristuksen työn varaan ja on siksi pyhä ja yhteinen.
2. Haluamme Muhoksen seurakunnan vähemmän jähmeäksi, jäsentensä työpanosta käyttäväksi, ulospäin näkyväksi ja identiteettinsä tunnistavaksi.
3. Jeesus Kristus on Herra (varhaisin kristillinen uskontunnustus).
4. Kirkkokahviperiaate: Pappi saarnatkoon Jumalan Sanaa, johon seurakunta yhdessä tunnustautuu. Sitten siirrytään kahville, jossa saarna voidaan leppoisassa ilmapiirissä ruotia atomeiksi, niin että jokaista kuullaan ja ja kunnioitetaan. Haluamme kirkon olevan kirkko ja siis pysyvän tunnustuksessaan. Jos ollaan eri mieltä, hyväksytään tilanne, mutta tullaan kuitenkin yhteiseen ehtoollispöytään.
5. Meidän mielestämme kirkko on aivan liian… tyhjä. Tule siis mukaan seurakunnan toimintaan!

Kristillisten perusarvojen puolesta
1. Teemme kirkkoa kaikille, jotka haluavat elämäänsä kestävät, turvalliset ja pysyvät arvot. Kristillisten arvojen perustana on Raamattu. Ne voidaan tiivistää sanoihin usko, toivo ja rakkaus.
2. Pidämme kirkon toiminnassa tärkeimpänä asiana evankeliumin sanoman esillä pitämistä ja lähimmäisyyttä, toisista välittämistä.
3. Henkilökohtainen sydämen usko, vanhoillislestadiolaisuus.
4. Lähtökohtanamme on kristillinen ihmiskäsitys ja jakamaton ihmisarvo. Haluamme suhtautua kunnioittavasti erilaisiin näkemyksiin ja kohdata kaikki ihmiset lähimmäisinämme. Keskustelussa tärkeää on tasa-arvoisuus, haluamme kuunnella ja tulla kuulluiksi.
5. Meidän mielestämme kirkko on aivan liian… vahvasti erilaisten kirkon traditiosta poikkeavien näkemysten vietävänä. Luterilaisuus on perinteisesti sanan ja sakramenttien kirkko. Tällä perustalla tulisi pysyä.

Muhoksen Perussuomalaiset
1. Muhoksen perussuomalaiset tekevät kirkkoa kaikille kuntalaisille. Erityispainopisteenä vähäosaiset, lapsiperheet sekä eläkeläiset. Pyrkimyksenämme on edistää kirkkomme näkyvyyttä sekä tehdä siitä vieläkin enemmän ja helpommin lähestyttävä instituutio joka korostaa perinteisiä suomalaisia kristillis-sosiaalisia arvoja.
2. Tavoitteenamme on yhteinen suomalaisia perinteitä vaaliva kirkko.
3. Perussuomalaiseen arvomaailmaan perustuva ideologia ja perussuomalaisille tärkeät arvot sekä niiden edistäminen.
4. Erilaiset mielipiteet ja näkemykset kuuluvat demokratiaan ja demokraattiseen päätöksen tekoon sekä avoimeen keskusteluun. Asioista, olivatpa ne mitä tahansa tai miten vaikeita tahansa, on uskallettava puhua niiden oikeilla nimillä. Peräänkuulutamme avoimuutta sekä uskallusta tuoda omat mielipiteet julki.
5. Meidän mielestämme kirkko on aivan liian… paljon menossa kohti liiallista politikointia. Uskontoa ja politiikkaa ei tulisi liiaksi sekoittaa keskenään vaikka moni poliittinen arvo pohjautuukin kristillisiin arvoihin.

Yhteisvastuun ehdokaslista
1. Kirkon tulee olla avoin kaikille tasapuolisesti.
2. Tasa-arvoinen, välittävä kirkko kaikille.
3. Emme politikoi seurakuntavaaleissa, vaikka ehdokkaamme ovat vasemmistopuolueista ja mihinkään ryhmään sitoutumattomista.
4. Avoimin mielin, mutta suhtaudumme kriittisesti ääriryhmien esittämiin vihapuheisiin.
5. Meidän mielestämme kirkko on aivan liian… vaikeasti tavoitettava.

Keitä on ehdolla ja mistä luottamushenkilöt oikein päättävät?
Lue ja katso kuvat vaalilehdestä

 

SIIKALATVA

Kirkko keskellä arkea
1. Mielestämme kirkko on olemassa kaikkia varten. Meille kaikki seurakuntalaiset ovat samanarvoisia.
2. Seurakunnan tulee toimia lähellä ihmistä, keskellä arkea.
3. Monet listamme ehdokkaista ovat Suomen Keskustan jäseniä, mutta emme ole vaatineet puoluekirjaa keneltäkään.
4. Ehdokaslistamme on avarakatseinen. Arvostamme erilaisia mielipiteitä ja näkemyksiä. Uskomme, että yhteiskunta, kirkko mukaan lukien, kehittyy vain ennakkoluulottoman ja vapaan keskustelun kautta.
5. Meidän mielestämme kirkko on aivan liian… etäinen jäsenilleen. Sen pitää tulla lähemmäs ihmistä.

Kristillisten perusarvojen puolesta
1. Kirkko on alkuperäiseltä olemukseltaan ollut Herralle kuuluva. Kirkkoon kutsutaan kaikkia.
2. Toivomme että jatkossakin kirkossa julistetaan Raamattuun pohjautuvaa Jumalan sanaa kirkkaasti tarjoten armoa ja anteeksiantamusta sitä kaipaaville, palvellaan seurakuntalaisia sakramentein ja muiden toimituksin niiden arvon edellyttämällä tavalla ja ollaan lähimmäisiä kaikille.
3. Vanhoillislestadiolaisuus.
4. Kuunnellen, kunnioittaen ja keskustellen. Kirkon toiminnan pitäisi pohjautua Jumalan sanaan ja näin olla ohjaamassa ihmisiä eikä ihmismielen ohjata kirkkoa.
5. Meidän mielestämme kirkko on aivan liian… vapaamielinen ja koskettaa aivan liian vähän ihmisiä arjessa.

Keitä on ehdolla ja mistä luottamushenkilöt oikein päättävät?
Lue ja katso kuvat vaalilehdestä

 

TYRNÄVÄ

Keskusta
1. Kirkko ja kotiseurakunta kuuluvat mielestämme kaikille. Seurakunnassa olemme kaikki samanarvoisia, tulemme kuulluiksi ja kohdatuiksi. Kirkon toimintaa tulee meidän mielestä rakentaa entistä enemmän seurakuntalaisista ja heidän elämästään ja tarpeistaan käsin.
2. Rakennetaan yhdessä yhteinen, parempi kirkko.
3. Listamme taustaryhmänä on Keskusta-puolue.
4. Seurakunta on avoin yhteisö, johon kaikki ovat tervetulleita. Se tarkoittaa myös sitä, että arvostamme toisten oikeutta olla asioista eri mieltä.
5. Meidän mielestämme kirkko on aivan liian… työalakeskeinen ja byrokraattinen ja haluammekin luoda toimintaa seurakuntalaisten elämästä käsin.

Kristillisten perusarvojen puolesta
1. Kirkon viestiä viedään kaikille ihmisille. Niillä arvoilla ja neuvoilla jotka antaa omatunto ja pyhä Jumalan sana.
2. Kristillisten perusarvojen puolesta. Lutherilaisen perussanoman, joka perustuu Jumalan sanaan, tarjoaminen ja välittäminen tämän ajan ihmiselle.
3. Vanhoillislestadiolaisuus.
4. Pyrimme rakentavaan ja kunnioittavaan keskusteluun erilailla ajattelevien kanssa. Kaikkia mielipiteitä ja näkemyksiä tulee kuunnella. Avoin keskustelu erilaisten näkemysten kanssa on tärkeää. Mielipiteitämme ja päätöksiämme ohjaa omatunto ja muuttumaton Jumalan sana. Sen pohjalta rakennamme kantamme.
5. Meidän mielestämme kirkko on aivan liian… herkkä muuttamaan kirkon perusoppia libreraalisti ajattelevien toiveiden mukaan. Kaiken perustana on muuttumaton Jumalan sana. Tämä perustus edellytys kirkkomme elinvoimaisena säilymiselle.

SDP Tyrnävä
1. Teemme kirkkoa kaikille; ikään, sukupuoleen, suuntautuneisuuteen, ideologiaan tai mihinkään muuhun katsomatta.
2. Kirkon tulee pysyä mukana yhteiskunnan muutoksessa ja kehityksessä.
3. Kyllä on, Suomen sosiaalidemokraattinen puolue.
4. Arvostamme myös erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä, osaamme kuunnella ja teemme yhteistyötä näkemyseroista huolimatta. Kirkko tarvitsee moniäänisyyttä: tuoretta näkökulmaa, erilaisia ja monipuolisia mielipiteitä ja näkemyksiä.
5. Meidän mielestämme kirkko on aivan liian… vieras monille seurakunnan jäsenille, esimerkiksi nuorille.

Keitä on ehdolla ja mistä luottamushenkilöt oikein päättävät?
Lue ja katso kuvat vaalilehdestä

 

OULUN SEURAKUNNAT

Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä (ESLI)
1. Ihan jokaiselle!
2. Uudistetaan yhdessä kirkko 2020-luvulle!
3. Olemme puolueista ja herätysliikkeistä riippumatonta, kirkkoa uudistavaa seurakuntaväkeä, joita yhdistävät yhteiset arvot. Ihmisoikeudet ja ympäristönsuojelu ovat meille tärkeitä arvoja.
4. Olemme eri mieltä joistakin meille tärkeistä asioista, mutta pidämme tärkeänä kunnioittavaa keskustelua kaikkien kanssa.
5. Meidän mielestämme kirkko on aivan liian… vaatimaton kertomaan kaikesta siitä hyvästä työstä, mitä se tekee yhteiskunnassa.

Katse
1. Eri ikäisille ja eri elämänvaiheissa oleville ihmisille
2. Katse kohtaa arjessa
3. Keskusta ja Kokoomus. Lisäksi mukana on myös sitoutumattomia ehdokkaita.
4. Ajat muuttuvat. Niin myös näkemykset ja mielipiteet. Olemme valmiita kuuntelemaan myös omista näkemyksistämme poikkeavia mielipiteitä sekä hakemaan keskustelun kautta yhteistä näkemystä asioista.
5. Meidän mielestämme kirkko on aivan liian… eriytynyt ihmisten arjesta

Kristillisten perusarvojen puolesta
1. Meille tämän päivän ihmisille ja tuleville sukupolville. Toiveena on, että Jumalan ja Vapahtajan tunteminen olisi elämän tärkein asia kaikille ihmisille.
2. Raamattuun pohjautuvat kristilliset perusarvot kunniaan kirkon toiminnassa.
3. Vanhoillislestadiolaisuus ja henkilökohtainen usko.
4. Ymmärtäen erilaisuutta, vaikka ei aina sitä itse hyväksykään, mutta samalla rukouksin, että kirkon perustehtävä saisi edelleenkin toteutua rakkaassa kansankirkossamme kristillisiin perusarvoihin pohjautuen.
5. Meidän mielestämme kirkko on aivan liian… moniääninen ja usein vaikuttaa siltä, että halutaan miellyttää kaikkia ja hyväksytään kaikenlainen elämä, unohtaen raamatullinen Jumalan kuva ja kristillinen ihmiskäsitys.

Toimivat seurakuntalaiset
1. Teemme kirkkoa kaikille, seurakunta on yhteyden yhteisö. Jokainen ihminen lähellä ja kaukana on arvokas kaikissa elämänkaarensa vaiheissa.
2. Haluamme aktiivisina seurakuntalaisina edistää Jumalan ja Hänen rakkautensa tuntemista, joka on ihmisen elämän tärkein ja perustavin asia.
3. Ehdokkaillemme seurakunta on läheinen ja tärkeä. Arvostamme herätysliikkeiden ja lähetysjärjestöjen työtä. Puoluenäkökohdilla ei meille ole merkitystä.
Kirkon mittaamattoman kallis aarre, ilosanoma ylösnousseesta Jeesuksesta, haastaa meitä toimimaan ja palvelemaan. Kirkon päätöksenteossa haluamme etsiä ennen kaikkea Jumalan tahtoa ihmisten muuttuvassa arjessa.
4. Luontevasti. Haluamme ylläpitää hyvää yhteyttä eri tavalla näkevien jäsenten välillä. Oman kantamme tahdomme muodostaa Raamatun pohjalta.
5. Meidän mielestämme kirkko on aivan liian… vähän jäsentensä käytössä.

Verso
1. Verso kutsuu kaikki kirkon jäsenet mukaan tekemään näkyvää kirkkoa, toteuttamaan lähimmäisenrakkautta. Kirkko on yhtä moninainen kuin jäsenensä, minkä pitää näkyä. Ihmisten erilaisuudessa Jumala paljastaa rakkautensa monimuotoisuuden. Kirkko on tätä elämää, kaikkia ihmisiä ja koko maailmaa varten.
2. Erilaisuus on rikkautta ja Jumalan rakkautta.
3. Yhteistä ulkopuolista nimittäjää ei ole, meitä yhdistävät arvot ja tavoitteet, joihin kaikki Verson ehdokkaat ovat sitoutuneet: edistämme tasa-arvoista avioliittoa kirkossa, vastustamme syrjintää ja rasismia, pidämme sukupuolesta riippumatonta pappeutta itsestäänselvyytenä, edistämme kohtuullisuutta ja kestävää kehitystä, vaadimme parempaa lähimmäisenrakkautta (näkyy päätöksissä mm. diakoniatyön taloudellisena arvostamisena) ja ymmärrämme, että tulevaisuus on lasten ja nuorten ja teemme sen mukaisia päätöksiä.
4. Pyrimme kunnioittamaan eri tavoin ajattelevia ihmisiä kaikin keinoin, mutta meillä on ehdoton nollatoleranssi kaikkeen kiusaamiseen, syrjintään ja muuhun eriarvoistavaan toimintaan.
5. Meidän mielestämme kirkko on aivan liian… ulossulkeva, laitostunut ja hierarkinen.

Nuorten asialla
Haukiputaan seurakunnassa ehdokkaan asettaneelta valitsijayhdistykseltä ei saatu vastauksia määräaikaan mennessä.

Keitä on ehdolla ja mistä luottamushenkilöt oikein päättävät?
Lue ja katso kuvat vaalilehdestä

Millaisia ajatuksia vaalit ja ehdokasasettelu ovat sinussa herättäneet? Ovatko ryhmät sinulle entuudestaan tuttuja? Millaisia ryhmittymiä vaaleihin tarvittaisiin?
Kommentoi ja anna palautetta täällä

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko Näkemyksiä Seurakunnat