Kuva: Surumusiikin opinnäytetyön tekijät
Teresa Keskisipilän ja Sanna Saarenpään opinnäytetyö osoittaa, että tietoisuutta surumusiikin monimuotoisuudesta tulisi lisätä.

Musiikki auttaa surussa

7.11.18

Monentyyliset teokset sopivat surumusiikiksi, todetaan opinnäytetyössä


Teresa Keskisipilä, Sanna Saarenpää Teemu Suominen

Surun keskellä tutuista kappaleista saadaan lohtua ja ne tuovat turvallisuuden tunnetta vieraaseen tilanteeseen. Hautajaisten musiikiksi on mahdollista valita myös vainajan persoonaa kuvastavia kappaleita.

Klassikoihin kuuluvat muun muassa J.S. Bachin Air  ja T. Albinonin Adagio, mutta surumusiikiksi soveltuvia teoksia löytyy paljon. Niitä tulisikin tehdä aktiivisesti ihmisille tutuiksi.

Siunaustilaisuus on osa jumalanpalveluselämää, joten kirkossa esitetyn musiikin tulee kuitenkin olla sisällöltään sen mukaista.

Surumusiikilla on tärkeä tehtävä

Surumusiikki on tärkeä osa surutyötä ja merkitsee ihmisille paljon, mutta eri asioita. Yhdelle laulun sanat voivat herättää muistoja edesmenneistä rakkaista, toiselle melodia voi antaa voimaa jatkaa eteenpäin.

Musiikki ja tunteet koetaan yksilöllisesti. Surumusiikkivalintoja tehdessä voi kuunnella ääninäytteitä esimerkiksi Oulun seurakuntayhtymän nettisivuilta tai YouTubesta, sillä kuulokuvan saaminen helpottaa valinnan tekemistä.

Hautajaisissa soitettu musiikki mielletään usein synkäksi. Sen ei ole kuitenkaan pakko olla sitä, vaan surumusiikki voi myös olla valoisaa ja toivoa antavaa.

Osa kanttoreista taitaa myös kevyen musiikin

Käytössä olevien siunaustilaisuuksien kaavat ovat joustavia ja niihin saa halutessaan musiikkia moneen kohtaan.

Jos lähipiirissä on musiikin harrastajia tai ammattilaisia, heitä voi halutessaan pyytää esiintymään siunaustilaisuudessa. Ulkopuoliset esiintyjät rikastuttavat toimitusten musiikkia.

Kevyen musiikin suosion nouseminen näkyy toisinaan tilaisuuksien musiikkitoiveissa. Kanttori saattaakin ottaa kantaa omaisten toiveisiin ja niiden sopivuuteen.

Kanttorin koulutus pohjautuu klassiseen musiikkiin, joten heidän ei tarvitse suostua kevyen musiikin kappaleiden esittämiseen, mutta osalla kanttoreista voi olla valmiuksia siihen. Kanttori on kuitenkin ennen kaikkea seurakunnan palvelija, ei esiintyjä.

Surumusiikki voi myös olla valoisaa ja toivoa antavaa.

Musiikkivalinnat voi jättää kanttorillekin

Kuolema voi tulla yllättäen. Surumusiikin valintaan ei välttämättä osaa varautua ja hetken koittaessa musiikki voi tuntua yhdentekevältä tai vaikealta. Tuttujenkin kappaleiden nimet saattavat olla unohduksissa.

Aina omaisilla ei myöskään ole selvää näkemystä hautajaisiin tulevasta musiikista.

Jos surumusiikin valitseminen tuntuu vieraalta tai vaikealta, kannattaa rohkeasti olla yhteydessä kanttoriin ja kysyä apua. Kanttorilla on musiikin ammattilaisena tietoa, jota omaisten on lupa hyödyntää. Kappalevalinnat voi jättää myös kokonaan kanttorin tehtäväksi.

Surumusiikki auttaa käsittelemään tunteita ja hoitaa omaisia yhteisessä surussa. Se antaa aikaa ajatuksille ja muistelulle. Musiikki voi lohduttaa vielä kauan hautajaisten jälkeen.

Aineistoa kerättiin surumusiikin konsertissa

Perehdyimme tarkemmin aiheeseen opinnäytetyössämme ”Hautaan kaikki kaatuu kerran”: surumusiikin merkitys siunaustilaisuudessa.

Opinnäytetyöhön liittyen huhtikuussa järjestettiin urkupainotteinen Musiikkia surussa -konsertti Karjasillan kirkossa.

Tavoitteena oli lisätä ihmisten tietoisuutta surumusiikista. Jatkossa surumusiikkikonsertteja voisi järjestää myös niin, että ne painottuisivat esimerkiksi laulu- tai muuhun instrumentaalimusiikkiin.

Konsertin kuulijat vastasivat opinnäytetyöhön liittyvään kyselyyn surumusiikin merkityksestä siunaustilaisuudessa.

Artikkeli on tehty osana kypsyysnäytettä opinnäytetyöhön ”Hautaan kaikki kaatuu kerran”: surumusiikin merkitys siunaustilaisuudessa. Opinnäytetyö löytyy Theseus-tietokannasta.

Kommentoi ja anna palautetta jutusta

 

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä Kirkko ja usko