Postia ehdokkaalta: Lähimmäisiä on autettava pelastukseen

1.11.18

Oulujoen seurakunnassa ehdolla olevan Martti Pennasen mukaan seurakunnassa on kahdenlaisia ihmisiä.


Seurakunta koostuu kahdenlaisista ihmisistä. Toiset ovat vain muodollisesti jäseniä eli eivät usko aidosti Jumalaan eivätkä elä Hänen tahtonsa mukaan.

He tarvitsevat herätystä itsekeskeisyydestä ja omahyväisyydestä eli uskoa Jumalaan ja Hänen johdatukseensa.

Toiset taas ovat saaneet Jumalalta uskon lahjan ja kilvoittelevat Hänen johdatuksessaan armon varassa. He ovat Jumalan palvelijoita ja kunnioittavat itseään Jumalan valittuina työntekijöinä.

Toimivat seurakuntalaiset pyytävät Jumalalta uskon lahjaa ja pysähtyvät lähimmäisen kohdalla kuulemaan, miten toimia oikein hänen kohdallaan.

Jumala rakastaa jokaista luomaansa ihmislasta – sinua ja minua. Näin me tahdomme toimia seurakuntalaisten keskellä kiittäen ja rakastaen Jumalaa ja autamme lähimmäisiämme uskoon ja pelastukseen täällä kylmässä maailmassa.

Martti Pennanen
Oulujoen seurakunta
Toimivat seurakuntalaiset

Lue lisää aiheesta:

Näkemyksiä