Postia ehdokkaalta: Raamatulle uskollisia päättäjiä tarvitaan

1.11.18

Haukiputaan seurakunnassa ehdolla oleva Markku Väyrynen lupaa pysyä Raamatussa ja jatkaa energiataloudellisia uudistuksia, mikäli tulee valituksi.


Seurakunnilla on edessään isoja toimintaan, toimitiloihin ja talouteen liittyviä haasteita. Myös uusimmat ennusteet ilmastomuutoksesta edellyttävät myös seurakunnilta nopeaa reagointia.

Itse olen toiminut Haukiputaan seurakunnassa lapsityön ja lähetystyön johtokunnissa ja 2000-luvun alussa kolmena valtuustokautena kiinteistötarkastusryhmän sihteerinä.

Silloin aloitimme Haukiputaan seurakunnassa kirkon ja seurakunnan toimitilojen energiataloudelliset korjaukset. Parhaillaan on käynnissä seurakuntakeskuksen energiataloudellinen korjaus.

Mikäli tulen valituksi, pyrin vaikuttamaan em. toimenpiteiden jatkuvuuteen koko seurakuntayhtymässä. Lisäksi pyrkisin vaikuttamaan päästöttömään liikkumiseen edistämällä sähköautojen hankintaa ja niille latauspisteiden rakentamista.

Myös lapsiperhetyölle, nuorten syrjäytymistä ehkäisevään työhön ja vanhusten hyvinvointia edistävään työhön pyrkisin kohdistamaan resursseja.

Itse pyrkisin myös vaikuttamaan siihen, että seurakunnat ja kirkko pysyvät kaikessa toiminnassaan turvallisella Raamatun perustuksella, sillä siltä luopumisen seurauksista on Raamatussa ja historiassa runsaasti esimerkkejä, joita en haluaisi kenenkään joutuvan kokemaan.

Markku Väyrynen
Haukiputaan seurakunta
Toimivat seurakuntalaiset

Lue lisää aiheesta:

Näkemyksiä