Postia ehdokkaalta: Toimiva seurakunta valona arjessa

8.11.18

Karjasillan seurakunnassa ehdolla oleva Jorma Viitala kokee kirkon olevan avainasemassa yhteisöllisyyden edistämisessä.


Rohkenin asettua ehdolle seurakuntavaaleissa ensimäistä kertaa, koska minulla on toivo. Toivo siitä, että kristilliset perusarvot ja seurakunnan toiminta voisivat olla suurempi osa meidän jokaisen arkea.

Kilpailu, riittämättömyyden tunne, eriarvoistuminen, köyhyyden lisääntyminen ja yksinäisyys ovat tämän päivän vitsauksia. Ne luovat vastakkainasettelua ja pahoinvointia.

Näin ei välttämättä tarvitse olla. Fokuksen kääntäminen elämän todellisiin perusasioihin antaisi uutta näkökulmaa ja toisi mukanaan välittämistä, yhteisvastuuta ja yhteisöllisyyttä. Kaikki olemme yhtä seurakuntaa. Ketään ei jätetä.

Uskoani tähän toivoon lisäsi kokemus viime vuoden yv-keräyksestä. Sain olla Karjasillan keräyspäällikkönä ja koin, että välittämistä ja yhteishenkeä on olemassa runsain mitoin.

Yhteen kuuluminen on suomalaisten yhteisöjen vankka tukipilari naapuriapuineen, talkooperinteineen ym. Kirkko ja seurakunta ovat avainasemassa tämän hyvän perinteen ja lähimmäisen rakkauden edistäjinä.

Jorma Viitala
Karjasillan seurakunta
Toimivat seurakuntalaiset

Lue lisää aiheesta:

Näkemyksiä