Rauhan Tervehdyksen vs. päätoimittaja ja Oulun seurakuntien viestintäpäällikkö Rebekka Naatus, 2017.

Valitse kenelle annat rahasi

5.11.18

Luottamushenkilöt tekevät Oulussa vuosittain kymmeniä henkilöstövalintoja, päättävät kiinteistöistä ja lahjoittavat satojatuhansia euroja avustuksiin, muistuttaa Rauhan Tervehdyksen päätoimittaja Rebekka Naatus marraskuun seurakuntavaalien alla.


Kirkon tulevaisuutta tehdään nyt. Seurakuntavaaleissa voi äänestää ennakkoon 6.-10.11. Silloin saa äänestää kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa, joita on Suomessa yhteensä yli 2500.
Äänestäjä tarvitsee vain henkilöllisyystodistuksen.
Kaikki 16 vuotta täyttäneet kirkon jäsenet ovat äänensä kanssa samalla viivalla toisten kanssa.
Edellisten seurakuntavaalien valtakunnallinen äänestysprosentti oli 15,5, mikä tarkoittaa, että 84,5 prosenttia jätti äänestämättä. Demokratia toimii niin, että jos ei äänestä, tulee antaneeksi äänensä niille, jotka äänestävät.
Ehdokkaita tulee valituksi myös hyvin pienillä äänimäärillä. Yhdellä äänellä on harvoin näin paljon painoarvoa.
Kirkon luottamushenkilöt päättävät suurista linjauksista ja suurista rahamääristä. Rahat puolestaan tulevat enimmäkseen jäsenten maksamista veroista. Kannattaa siis päättää, kenelle rahansa antaa.
Esimerkiksi Oulussa toimintakulut ovat 34 miljoonaa euroa. Tämän rahan käytöstä päättävät nyt valittavat luottamushenkilöt. Samoin luottamushenkilöt tekevät Oulussa vuosittain kymmeniä henkilöstövalintoja, päättävät kiinteistöistä ja lahjoittavat satojatuhansia euroja avustuksiin.
Jos siis välität siitä, miten miljoonat käytetään ja millaisia työntekijöitä seurakunnissa on, kannattaa äänestää.
Nyt valittavat luottamushenkilöt päättävät myös kirkon eduskunnan eli kirkolliskokouksen kokoonpanosta.
Kirkolliskokous päättää esimerkiksi siitä, mikä on niin sanottu kirkon virallinen linja eri asioissa. Kirkolliskokous on myös elin, joka huolehtii kirkon ja valtion välisistä suhteista.
Jos tiedät, mitä pidät kirkossa ja sen tulevaisuudessa tärkeänä, valitse sopiva ryhmä ja ehdokas ja käy äänestämässä. Sen voi kertoa myös muille asiasanoilla #vaalikahvit ja #minunkirkkoni.

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko Näkemyksiä Yleinen