Kuva: Antto Joutsiniemi

Aika on muuttunut

20.12.18

Vaikka kristinusko on ympäröinyt eurooppalaisia vuosisatojen ajan, niin Kristus ei ole sisällä ihmisissä, väittää Antto Joutsiniemi.


Teksti: Antto Joutsiniemi . Kuvat: Sanna Krook .

Kristilliset arvot ja uskomukset ovat vaikuttaneet vahvasti eurooppalaiseen elämänmenoon ja tämä näkyy edelleen, vaikka vähenevässä määrin.

Esimerkiksi lainsäädännössä on havaittavissa kristillisen etiikan ja moraalin vaikutusta. Myös juhlapyhien vietossa ja osin arjessamme kristillisyyttä on löydettävissä. Muitakin yhtymäkohtia on.

Rohkenen silti väittää, että vaikka kristinusko on ympäröinyt eurooppalaisia vuosisatojen ajan, niin Kristus ei ole sisällä ihmisissä.

Kristittynä oleminen ja eläminen haastetaan tällä hetkellä voimakkaasti. Mikäli haluaa elää kristityn elämää, sitä joutuu aiempaa enemmän selittämään.

En ole havainnut sen enempää virkamiehissä kuin poliitikoissa suurta intoa puolustaa julkisesti kristittynä elämisen oikeutusta.

— Antto Joutsiniemi

Olemme tilanteessa, jossa aiemmin kulttuurissamme normaaleina pidettyjä asioita on joko kielletty tai ainakin niiden merkitystä on pyritty vähentämään. En ole havainnut sen enempää virkamiehissä kuin poliitikoissa suurta intoa puolustaa julkisesti kristittynä elämisen oikeutusta. Kun tulevia vaaleja käydään, kannustan ottamaan asian puheeksi ehdokkaiden kanssa.

Joulun ihme ja sen keskipiste, Jeesus, tuovat joulun aikaan kirkon sen perimmäisten tehtävien äärelle. Evankeliumin julistaminen ja diakoniatyö – eikä suinkaan metsien avohakkuiden vastustaminen – ovat juuri nyt kirkon toiminnan keskiössä erittäin vahvasti.

Joulun sanoma tarjoaa meille mahdollisuuden päästä osalliseksi Jumalan armosta. Me kaikki voimme antaa oman panoksemme kirkon erinomaisten perustehtävien toteutumiseksi sekä osallistumalla tapahtumiin että edesauttamalla niiden onnistumista vapaaehtoistyön ja rahallisen tuen kautta.

Paavalin sanoin: ”Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta, tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa.”

Kirjoittaja on työskennellyt yli 20 vuotta pankkialalla

Millaisia ajatuksia teksti sinussa herätti? Lähetä meille palautetta!

 

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko Näkemyksiä