Kuva: Kuva: Sanna Krook
Se, että rakkaus koetaan elämän pyhäksi asiaksi, ei yllätä, mutta hämmästyttävänä voi pitää sitä, että monen suomalaisen mielestä hänen oma mielipiteensä on pyhä.

Oma mielipide on pyhien asioiden joukossa

19.12.18

Tutkimus selvitti, mitä asioita suomalaiset pitävät pyhinä. Osalle ihmisistä oma näkemys on pyhä ja he myös näkevät itsensä pyhänä.


Teksti: Riitta Hirvonen . Kuvat: Sanna Krook .

Enemmistölle suomalaisista pyhiä asioita ovat läheiset ihmiset ja rakkaus, rauha, koti, turvallisuus ja ihmisarvo.

Näkemyksissä pyhästä on myös eroja. Arviot isänmaan ja ihmisarvon pyhyydestä vaihtelevat puoluekannan mukaan.

Tiedot selviävät Pyhyyden ytimessä -tutkimuksesta, jonka taustalla ovat Suomen Kulttuurirahasto ja e2-tutkijayhteisö.

Kirkko, uskonto ja uskonnollisuus ovat pyhiä noin yhdelle kuudesta suomalaisesta.

– Lukuja voidaan pitää matalina. Usein pyhyyden ajatellaan liittyvän juuri uskontoon tai uskonnollisiin instituutioihin. Pyhien asioiden kärjessä on kuitenkin monia niistä teemoista, joita kirkko pitää esillä, kuten rauha ja rakkaus, arvioi yksi tutkimuksen tekijöistä, kirkkososiologian professori Anne Birgitta Pessi.

– Yhteistä suomalaisille on, että käytännössä jokaiselle jokin on pyhää, hän lisää.

Tutkimus pohjautuu yli 6000 vastaajan kyselyaineistoon.

Kärjistävätkö näkemykset pyhästä julkista keskustelua?

Tutkimuksen mukaan joka seitsemäs suomalainen kokee itsensä ja mielipiteensä pyhiksi. Keskimääräistä useammin näin ajattelevat alle 30-vuotiaat.

– Some-aikakaudella korostuu jokaisen oikeus mielipiteeseen. Onko nykyinen keskusteluilmapiiri yhteydessä siihen, että osa suomalaisista pitää omia mielipiteitään jopa pyhinä, pohtii vuorostaan tutkija Jussi Westinen.

Arvokonservatiivien ja arvoliberaalien vastakohtaisuudet näkyvät myös pyhyyskäsityksissä. Niin sanotuista erittäin arvokonservatiiveista 70 prosenttia pitää Suomea ja sen itsenäisyyttä pyhänä. Erittäin arvoliberaaleista näin ajattelee 20 prosenttia.

Kirkkoa, uskontoa ja perinteitä pitää pyhinä erittäin arvokonservatiiveista noin kolmannes ja erittäin arvoliberaaleista vähemmän kuin joka kymmenes.

Arvoiltaan erilaisten ihmisten näkemyserot tulevat esille myös siinä, että erittäin arvoliberaalit pitävät keskimääräistä useammin pyhänä ihmisarvoa, yksilönvapautta, tiedettä sekä taidetta ja kulttuuria. Erittäin arvokonservatiiveista näin ajattelee selvästi harvempi.

Tutkimuksen tekijöiden mukaan erot suhtautumistavoissa voivat selittää julkisen keskustelun ristiriitoja. Asia, joka on itselle yhdentekevä, voi olla toiselle pyhä ja koskematon. Yhteentörmäyksiä syntyy, kun toisen pyhää ei tunnisteta tai sitä halutaan tietoisesti tölviä.

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä Näkemyksiä