Nimikyltit odottivat pääsyä paikoilleen ennen Oulun yhteisen kirkkovaltuuston kokousta.

Luottamushenkilön on hyvä olla ajoissa hereillä

24.1.19

Luottamushenkilöltä vaaditaan rohkeutta vaikuttaa silloin kun on vaikuttamisen aika. "Valmisteleville virkamiehille pitää antaa saatesanoja jo alkuvuodesta, kun talousarvion ja toiminnan suunnittelu alkaa." Näin opastaa seurauntien luottamushenkilöitä kouluttava Tytti Pietilä.


Teksti: Minna Kolistaja . Kuvat: Minna Kolistaja .

Jos seurakunnan luottamushenkilö aikoo todella käyttää hänelle suotuja vaikutusmahdollisuuksia, hänen on itse oltava ajan tasalla.  Tätä korostaa Tytti Pietilä, joka vastaa Seurakuntaopiston luottamushenkilökoulutuksista.
– On välttämätöntä perehtyä kysymyksiin, joista luottamuselimessä kulloinkin päätetään.
– Luottamushenkilön olisi hyvä olla perillä myös asioista, jotka ovat ajankohtaisia kirkossa valtakunnan tasolla.
Uutena aloittavan luottamushenkilön on hyvä tehdä itselleen selväksi luottamushenkilön rooli ja vastuu heti ensimmäisen kevään aikana.

Luottamushenkilöt vetävät suuret linjat

Monet seurakunnan luottamushenkilöksi valitut toimivat luottamustehtävissä myös kunnassa, järjestöissä tai yhdistyksissä. Pietilän mukaan luottamustoimi seurakunnassa eroaa kuitenkin niistä ratkaisevalla tavalla:
– Seurakunnan luottamushenkilöllä on tärkeää olla kirkkaana mielessä kirkon olemus ja kirkon hengelliset periaatteet.
Lisäksi luottamushenkilö tarvitsee käsityksen roolijaosta:
– Luottamushenkilöiden työtä on vetää suuria linjoja. Yksittäisillä luottamushenkilöillä ei ole sananvaltaa siihen, miten arkitason asioita seurakunnassa hoidetaan. Pitää luottaa siihen, että työntekijät osaavat hommansa.
Luottamushenkilöltä vaaditaan rohkeutta vaikuttaa silloin kun on vaikuttamisen aika.
– Jos yhteisen kirkkovaltuuston jäsenelle tulee kokemus kumileimasimena olosta, se on ihan ymmärrettävää – useinhan asiat ovat jo pitkälle valmisteltuja siinä vaiheessa kun ne tulevat kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Pietilän muistuttaa kuitenkin, että mahdollisuuksia vaikuttaa löytyy, kunhan on hereillä ajoissa:
– Valmisteleville virkamiehille on tärkeä antaa saatesanoja jo alkuvuodesta, kun talousarvion ja toiminnan suunnittelu alkaa.

Luottamushenkilö ei edusta itseään

Pietilän mukaan luottamushenkilöksi valitun on hyvä muistaa, että hän ei edusta itseään vaan on viestinviejä seurakuntalaisilta seurakuntaan päin.
Lisäksi on syytä varautua siihen, että päätöksenteko ei aina ole mukavaa.
– Seurakunnan yhteinen paras ei aina tarkoita, että asiat päätetään luottamushenkilön omien intressien mukaisesti. On mietittävä kokonaiskuvaa.
– Luottamushenkilöksi valitun tehtävä on tehdä päätöksiä. Ne eivät aina ole helppoja, yksimielisiä tai miellyttäviä.

Tärkeimmät opit antaa oma seurakunta

Seurakuntien luottamushenkilöille järjestetään valtakunnallisia, hiippakunnallisia ja seurakuntien yhteisiä koulutuksia.
Pietilän mukaan tärkein koulutus tapahtuu luottamushenkilön omassa seurakunnassa, jossa perehdyttäjinä toimivat niin seurakunnan työntekijät kuin pitkäaikaiset luottamushenkilöt.
Pietilän vetämissä luottamushenkilökoulutuksissa tulee toisinaan esiin, että perehdyttämistä omassa seurakunnassa ei ole ollut oikeastaan yhtään – esimerkiksi budjetin ja talousarvion tekeminen on monille uusille luottamushenkilöille aivan vierasta.
– Uudet luottamushenkilöt eivät aina hoksaa sitä, että mikäli heillä on halua tehdä oikein suuria uudistuksia, se on pois jostakin muualta. Jos halutaan uutta toimintaa, jotakin vanhaa pitää yleensä jättää tekemättä.
Pietilä korostaa myös, että mitään luottamustehtävää ei hoideta yksin vaan yhteistyössä oman seurakunnan muiden luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa.
Luottamushenkilön tehtävää Pietilä pitää ”ihmisen kokoisena tehtävänä”.
Toisaalta koulutustilaisuuksien käytäväkeskusteluissa hän on useita kertoja kuullut seurakunnista, joissa luottamushenkilöille asetetaan paineita kantaa vastuuta myös jostakin muusta kuin luottamustehtävästään.
– On ihan riittävää antaa osaamistaan kirkon hyväksi luottamushenkilönä. Ei kukaan voi edellyttää, että hän sen päälle vielä vetäisi esimerkiksi kerhoa.

 

 

 

 

 

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä Kirkko ja usko Seurakunnat