Seurakuntien luottamuselimet käyvät kohti monenlaisia haasteita

24.1.19

Aika ajoin pitää kirkastaa, mikä on seurakunnan perustehtävä, ajattelee Oulun yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mikko Kälkäjä.


Teksti: Minna Kolistaja . Kuvat: Minna Kolistaja .

Oulun yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mikko Kälkäjä sanoo, että Oulun seurakunnissa mietitään alkavalla nelivuotiskaudella sitä, mikä on seurakuntien perustehtävä.
– Asiaa on varmasti mietitty aiemminkin, mutta erityisesti nyt niukkenevien resurssien aikana perustehtävään on syytä palata jatkuvasti uudelleen.
– Onko yhteisellä kirkkovaltuustolla yhteinen näkemys kirkon perustehtävästä – se on mielenkiintoista nähdä kun valtuuston toiminta toden teolla pyörähtää käyntiin.
Yhteinen kirkkovaltuusto aloittaa strategiatyön uuden yhtymäjohtajan Pekka Asikaisen kanssa.
– Perustehtävämme on antaa resurssit, joilla seurakunnat toimivat. Kaikilla tavoilla jatketaan järjestelyjä, joilla seurakunnat selviävät niukkenevista resursseista, Kälkäjä kuvailee.
Taloutta rasittaa esimerkiksi seurakuntayhtymän omistuksessa oleva kiinteistömassa.
– Yhtymän talous on toki vakaalla pohjalla, mutta kuormasta ei voi loputtomasti syödä. Jokainen kiinteistöihin kuluva euro on pois toiminnasta. Tässä palataan seurakunnan perustehtävään.
Kälkäjä kuvaa yhtymän investointiohjelmaa tuleville 10 vuodelle rankaksi. Luvassa ei ole juurikaan uuden rakentamista, mutta sitäkin enemmän vanhan korjaamista.
– Meillä on huolehdittavanamme kulttuurihistoriallisia rakennuksia. Se on savotta, joka nielee rahaa, sille ei voi mitään.

”Ihmisillä on lupa odottaa kirkolta paljon”

Limingassakin esityslistoille nousee kiinteistöihin liittyviä asioita.
– Kirkon äänentoistolaitteiden uusimisesta on jo päätetty ja parhaillaan suunnitellaan kirkon lämmitysjärjestelmän uusimista, sanoo kirkkovaltuuston puheenjohtajana jatkava Marjo Junttola.
Seurakunnan haasteisiin hän nostaa myös yhteiskunnan muuttumisen mukanaan tuomiin haasteisiin vastaamisen.
– Kunnallisen varhaiskasvatuksen ja seurakuntien yhteistyössä on tapahtunut muutoksia. Esimerkiksi suhtautuminen seurakuntien järjestämiin pikkukirkkoihin on erilaista kuin ennen. Tämä näkyy Limingankin päiväkotien arjessa.
– Seurakunnan lapsityössä tämä tarkoittaa muutosvaihetta, jossa pitää ”asettua kartalle” uudella tavalla.
Limingan seurakunnan toimintasuunnitelmaan on kirjattu osallistaminen vallan ja vastuun jakamiseen.
– Seurakuntalaiset halutaan mukaan toimintaan, kukin omilla lahjoillaan. Ovet ovat auki vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille.
Junttolan mukaan ihmisillä on lupa odottaa kirkolta paljon.
– Seurakuntalaisten odotuksiin vastaaminen ei välttämättä ole kiinni siitä, kuinka paljon rahaa seurakunnalla on käytössään. Itse odotan, että seurakunnan toiminta pysyy nykyisellä tasolla ja että messu säilyy seurakuntaelämän keskipisteenä.

Muhos tiivistää työalojen välistä yhteistyötä

Muhoksella kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valittu Ismo Antila näkee tarvetta jatkaa toimintatapojen uudistamista.
– Seurakunnan työalojen välillä on jo tehty yhteistyötä, sitä pitää jatkaa ja parantaa edelleen.
Viime vuoden lopulla lakkautettiin johtokunnat. Niiden tilalle, seurakunnan viranhaltijoiden ja toimihenkilöiden tueksi, perustetaan vastuuryhmät.
– Enemmän tekemistä, vähemmän byrokratiaa, Antila tiivistää tavoitteen.
Vastuuryhmiin ei enää nimetä luottamushenkilöitä suoraa valtuuston voimasuhteiden mukaan vaan esimerkiksi luottamushenkilöiden oman kiinnostuksen perusteella.
Yhdeksi valtuustokauden haasteeksi Antila nostaa kirkon ja tapulin ulkopintojen korjauttamisen.
– Vanhan arvorakennuksen korjaus on suurelta osin käsityötä ja se tulee ymmärrettävästi kalliiksi. Kustannusarvio on toista miljoonaa euroa. Luottamushenkilöillä on kuitenkin yhteinen tahtotila: vanhoja rakennuksia halutaan vaalia.
Yhtenä lähivuosien haasteena Antila pitää lapsityön osallistujamäärien laskua. Seurakunnan jäsenmäärä sen sijaan ei ole Muhoksella huolenaihe. 9000 asukkaan kunnassa yli 7300 kuuluu kirkkoon. Jäsenmäärä on ollut vain hyvin hienoisessa laskussa.

Puheenjohtajistot pääosin selvillä

Oulun yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii Mikko Kälkäjä, varapuheenjohtaja Marja-Liisa Pylväs, yhteisen kirkkoneuvoston varapj on Mikko Salmi.
Limingassa kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii Marjo Junttola, varapj on Miika Korkeakoski, kirkkoneuvoston varapj Jukka Raitio.
Muhoksella kirkkovaltuuston puheenjohtajan tehtävää hoitaa Ismo Antila, varapj on Pia Lapinoja, kirkkoneuvoston varapj Liisa Ruottinen.
Tyrnävän kirkkovaltuustossa puhetta johtaa Nelli Kauppi, varapj Helena Lithovius, kirkkoneuvoston varapj Toivo Snellman.
Lumijoella kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii Seppo Pietilä, varapuheenjohtajana Hannu Vanhala ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja on Anne Meskus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä Kirkko ja usko Seurakunnat Yleinen