Oulun kaupungin perusopetus- ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuori kertoi tilanteen laajuuden alkaneen selvitä nuorisotyötä tehneille loppukesästä 2018.

”Turvallisuuden tunne on järkkynyt”

28.2.19

Kartalla-arvofoorumi keräsi Piispantaloon eri uskontokuntien edustajia, Oulun kaupungin päättäjiä sekä ylintä poliisijohtoa. Keskustelun teema nousi Oulun seksuaalirikosten ympäriltä.


Teksti: Harriet Urponen . Kuvat: Elsi Salovaara .

Oulussa järjestettiin torstaina 28. helmikuuta Kartalla-arvofoorumi, joka teema nousi Oulun seksuaalirikosten ympäriltä.

Piispan Jukka Keskitalon kutsusta arvokeskusteluun osallistui noin kolmekymmentä oululaista ja valtakunnallista vaikuttajaa sekä eri alojen asiantuntijaa.

Seminaarin taustalla oli laajasti koettu järkytys lapsiin kohdistuneista vakavista seksuaalirikoksista. Samalla seminaarin taustalla oli huoli yhteiskunnallisen ilmapiirin kiristymisestä ja vastakkainasettelun lisääntymisestä.

– Totesin, että Oulun uutena piispana minun täytyy toimia aktiivisesti sen hyväksi, että Oulu koettaisin turvalliseksi paikaksi kaikille, toteaa piispa Jukka Keskitalo. Olen hyvin iloinen, että arvofoorumi toteutui näin upealla ja rakentavalla tavalla.

Piispa Keskitalon avauspuheen teemana oli luottamus.

– Suomalaisen yhteiskunnan kantavia arvoja on luottamus. Alaikäisiin kohdistuneiden vakavien seksuaalirikosten vuoksi luottamus on saanut vaurioita ja tilalle on tullut vihareaktioita ja epäluottamusta.

Keskitalo sanoi ymmärtävänsä suuttumuksen tapahtumien johdosta, mutta samalla tuomitsi syyttömiä sivullisia kohtaan osoitetut vihareaktiot, samoin kuin vahingonteot Oulun moskeijaa kohtaan. On tärkeää pohtia, miten luottamusta rakennetaan uudelleen puolin ja toisin. Tarvitaan avointa kansalaiskeskustelua siitä, millaista yhteiskuntaa haluamme rakentaa.

Eteenpäin katsova, ratkaisuja etsivä

Arvofoorumin ensimmäisen keskustelun ”Miten rakennamme turvallista Oulua ja Suomea” aloitti puheenvuorollaan Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala. Hän kuvasi sitä, mitä konkreettisia toimia kaupunki on tehnyt seksuaalirikosten ehkäisemiseksi tulevaisuudessa. Hankekokonaisuus on nimetty Oulun pilotiksi ja sille on haettu valtion rahoitusta.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen toi puheenvuorossaan esille, että Oulussa seksuaalirikokset ovat horjuttaneet turvallisuuden tunnetta. Kaikesta huolimatta Suomi on Kolehmaisen mukaan kuitenkin yhä edelleen yksi maailman turvallisimmista maista.

Alivaltiosihteeri Päivi Nerg pohti puheessaan sote-uudistuksen viitekehyksessä, mistä osa-alueista turvallisuuden tunne rakentuu.

Arvofoorumin toisen keskustelun ”Kulttuurien yhteentörmäyksestä kulttuurien kohtaamiseen” avasi puheenvuorollaan USKOT-foorumin varapuheenjohtaja ja Suomen muslimiverkoston koollekutsuja Atik Ali.

– Jos olet vähemmistö, Suomi on maailman paras maa elää. Vaikka somessa kirjoitetaan kuinka ikäviä asioita tahansa, meillä on suuri hiljainen enemmistö, joka on nyt aktivoitumassa. Heitä vastaan on kaksi äänekästä pientä ääripäätä. Nyt on vastuu hiljaisella enemmistöllä astua esiin ja kantaa vastuunsa, Atik Ali sanoi.

Kalevan päätoimittaja Kyösti Karvonen pohti puheenvuorossaan sitä, että median tehtävänä on tuoda ikävistäkin asioista esille ajantasaista ja totuuden mukaista tietoa avoimesti. Vaikeneminen ei ole Karvosen mukaan vaihtoehto.

Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki pohti puolestaan niitä aineksia, joiden varassa yliopistosta on rakentunut monikulttuurinen yhteisö.

Keskitalo lupaa jatkoa arvokeskusteluille

Alustusten jälkeen käytiin vilkas keskustelu. Keskusteluissa korostui eteenpäin katsova ja ratkaisuja etsivä ote. Kartalla-arvofoorumin luonut piispa Jukka Keskitalo oli hyvin tyytyväinen keskustelun tasoon.

– Kiitän kaikkia ensimmäisen arvofoorumin osallistujia eteenpäin katsovasta ja rakentavasta keskustelusta.

Keskitalo lupasi jatkoa arvokeskustelulle.

– Kartalla-arvofoorumin konsepti osoittautui toimivaksi ja se voi olla alustana erilaisten yhteiskunnallisesti tärkeiden teemojen käsittelylle.

Pääosa arvofoorumin puheenvuoroista on julkaistu osoitteessa www.oulunpiispa.fi/kartalla
Lue lisää arvofoorumin annista 7.3.2019 ilmestyvästä Rauhan Tervehdyksestä.

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko Näkemyksiä