Uuden lain mukaiset yhdistelmäsukunimet vielä harvassa

8.2.19

Vuoden alussa voimaan tullut uusi nimilaki mahdollistaa uudenlaiset sukunimiyhdistelmät niin aikuisille kuin lapsille.
Pohjois-Suomessa kiinnostus yhdistelmänimiä kohtaan on ollut toistaiseksi vähäistä.


Teksti: Minna Kolistaja . Kuvat: Sanna Krook .

– Suhtautuminen on ollut varsin konservatiivista. Pohjoissuomalaisten tavallisuudesta poikkeavia sukunimivalintoja ei juurikaan ole tarvinnut käsitellä, sanoo henkikirjoittaja Ari Heikkinen Pohjois-Suomen maistraatista.

Pohjois-Suomen maistraatissa on vireillä 700 nimenmuutosasiaa. Hakemuksista iso osa tulee tosin maistraattien työnjaon perusteella Uudenmaan maistraatin alueelta. Sielläkään ei Heikkisen mukaan näyttäisi olevan erityisen suurta tarvetta yhdistelmä- tai uudisnimiin.

Oulun seurakuntien aluerekisterikeskuksen johtaja Veijo Koivula ei ole yllättynyt siitä, että yhdistelmänimen haluavat ovat harvassa.
– Pohjoisessa muutokset tapahtuvat hitaammin ja täällä ollaan monissa asioissa etelää perinteisemmällä kannalla.
Lisäksi tammikuussa on vain vähän vihkimisiä. Sukunimilain uudistuksen vaikutukset alkavatkin näkyä vasta keväämpänä, Koivula ennakoi.

Lapsikin voi saada sukunimien yhdistelmän

Laki mahdollistaa yhdistelmänimen myös lapselle. Osa vanhempien kanssa kastekeskusteluja käyvistä papeista on havainnut, että tätä ei vielä kovin hyvin tiedetä.
– Alkuvuonna toimitetuissa kasteissa on päädytty perinteisiin nimiratkaisuihin varmaan osin siksi, että vanhemmat eivät ole vielä olleet kovin tietoisia uuden nimilain antamista mahdollisuuksista, sanoo seurakuntapastori Jonne Pirkola Karjasillan seurakunnasta.
Myös samassa seurakunnassa seurakuntapastorina työskentelevä Pekka Mustakallio on kohdannut vanhempia, joille uuden nimilain sisältö on ollut vieras.
– Olen selvittänyt asiaa vanhemmille sitten lyhyesti kastekeskustelussa.

Avioeron sattuessa säilyy nimiyhteys molempiin vanhempiin

Valtakunnallisen nimilautakunnan puheenjohtaja Urpo Kangas on pitänyt hyvänä sitä, että lapsi voi saada yhdistelmänimen: siten avioeron sattuessa lapsella säilyy nimiyhteys molempiin vanhempiin.
Veijo Koivula ajattelee, että mahdollisuus antaa yhdistelmäsukunimi lapsellekin heijastelee myös tasa-arvon ajatusta.
– Nykyisin ei voi lähteä olettamasta, että lapsella on isä ja äiti. Nimilaki ottaa huomioon myös sukupuolineutraalin avioliiton. Siksi on haluttu antaa niin moninaiset mahdollisuudet luoda yhdistelmänimiä.

Etunimen lainmukaisuuden päättää viime kädessä maistraatti

Oulujoen seurakuntapastori Anna-Maria Nenonen on kastanut tämän vuoden puolella muutamia lapsia.
– Uusi nimilaki on vaikuttanut sen verran, että kysyn lapsen nimiä jo sopiessani ajankohtaa toimituskeskustelulle, jonka käyn vanhemman tai vanhempien kanssa ennen kastetta.
Seurakuntien on tarkastettava etunimien lainmukaisuus. Papin ei sitä yksin tarvitse ratkaista. Jos etunimen lainmukaisuutta on syytä epäillä, seurakunta siirtää nimiasian maistraatin ratkaistavaksi.
Etunimeksi voi nyt valita nimen, joka ei vastaa perinteistä kotimaista nimikäytäntöä. Esimerkiksi Maria on Suomessa ollut perinteisesti vain naisennimi. Nyt miehen etunimiksi käyvät esimerkiksi espanjankielisessä kulttuurissa tavanomaiset miehen etunimet Jesus Maria.

 

Nimilaki

* Kummallakin puolisolla säilyy se sukunimi tai sukunimiyhdistelmä, joka hänellä oli avioliittoon mennessään, elleivät puolisot muuta sovi. Kumpikin puoliso voi ottaa kahdesta sukunimestä muodostetun sukunimiyhdistelmän ja yhdistelmä voi olla kummallakin erilainen.
* Myös avopuolisot voivat ottaa yhteisen sukunimen tai sukunimiyhdistelmän; siihen riittää viiden vuoden asuminen samassa taloudessa ja molempien suostumus.
* Lapselle voi antaa vanhempien sukunimien yhdistelmän myös siinä tapauksessa, että vanhemmat pitävät vain omat yksiosaiset nimensä.
* Yhdistelmäsukunimessä ei välttämättä ole yhdysmerkkiä nimien välissä: Korhonen Virtanen on yhtä oikein kuin Korhonen-Virtanen.

 

 

 

 

 

 

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä Seurakunnat Yleinen