Kuva: Oulun kaupungin perusopetus- ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuori pitämässä puheenvuoroa Kartalla-arvoseminaarissa.
Oulun kaupungin perusopetus- ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuori kertoi seksuaalisten hyväksikäyttöjen laajuuden alkaneen selvitä nuorisotyötä tekeville loppukesästä 2018. – Näitä nuorten salaisuuksia meidän on purettava, hän totesi.

Nuorten äänet kuuluviin

5.3.19

Turvallisuus on tunne, jota jokainen yhteiskunnan jäsen on luomassa, todettiin piispa Jukka Keskitalon koolle kutsumassa keskustelutilaisuudessa.


Teksti: Elsi Salovaara . Kuvat: Elsi Salovaara .

Olen huolissani polarisoitumisesta ja asenneilmastosta, piispa Jukka Keskitalo totesi koolle kutsumassaan Kartalla-arvofoorumissa viime viikolla. Turvallisuuden rakentamista käsitelleen keskustelutilaisuuden teeman taustalla oli laajasti koettu järkytys lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista.

Piispan mukaan esille tulleet rikokset ovat vahvistaneet vastakkainasettelua ja vääristäneet näkemyksiä ihmisryhmistä.

Vaikka tapahtumat ovat tuoneet mukanaan paljon negatiivista, Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala kertoi havainneensa yhden positiivisen seurauksen.

– Ihmisten on nyt helpompi puhua lapsiin kohdistuvasta seksuaalirikollisuudesta.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen luonnehti turvallisuuden olevan ensisijaisesti tunne.

– Tarvitaan valistusta, välittämistä ja valvontaa. Asioista on puhuttava suoraan. Uhria ei saa milloinkaan syyllistää.

Mainittujen lisäksi keskustelemassa olivat muun muassa alivaltiosihteeri Päivi Nerg, Oulun nuorten edustajiston puheenjohtaja Kalle Pyky, imaami Abdul Mannan ja metropoliitta Elia.

Aikuiset eivät tiedä, millaista nuorten todellisuus on

Oulun kaupunki on laatinut suunnitelman alaikäisiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemiseksi 2019–2020. Yli kaksi miljoonaa euroa maksavan pilotin toteuttamiseen on lupailtu valtion tukea.

Tavoitteena on saada nuorten ääni kuuluviin paremmin kuin tähän asti.

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyönohjaaja Mono Kuoppala on ollut mukana laatimassa pilotin toimenpiteitä.

Kuoppalan mukaan nuorisotyötä tekevien on ammattikuntana opittava tuomaan rohkeammin esiin julkiseen keskusteluun nuorten parissa havaittuja hiljaisia signaaleja.

– Todellinen asiantuntijaääni on nuorilla, aikuisten oletukset nuorten todellisuudesta ovat kaukana todellisuudesta.

Häpeän vuoksi nuoret eivät uskalla tuoda esiin väärinkäytöksiä.

– Mitä tutumpi tekijä, sitä normaalimpana sitä pidetään. Mitä vaikeammasta asiasta on kyse, sen vaikeampi siitä on puhua, varsinkin jos perheessä ei ole puhuttu seksistä, hän jatkaa tilaisuuden jälkeen.

Heikinharjun vastaanottokeskuksen johtaja Sirpa Rönkkömäellä on kokemusta sosiaalipuolen työtehtävistä 1990-luvulta saakka. Hän muistutti, että lasten seksuaaliset hyväksikäytöt eivät ole uusi tai maahanmuuttajien mukanaan tuoma asia.

– Karu tilanne on ollut totta koko ajan. On viimeinen hetki ottaa asia esille.

Uskommeko me, että johonkin uskontoon tai kulttuuriin kuuluvat lasten raiskaukset? Ei se ole niin.

Päivi Nerg

Rasismista ei saa tulla osa suomalaista arkipäivää

Piispa Keskitalo käytti alustuksessaan maahanmuuttajista termiä uudet suomalaiset. Se sai kiitosta tilaisuuteen osallistuneilta.

Yleisesti todettiin, ettei mitään ryhmää tule syyllistää yksittäisten tekijöiden rikosten takia.

– Uskommeko me, että johonkin uskontoon tai kulttuuriin kuuluvat lasten raiskaukset? Ei se ole niin, Päivi Nerg kiteytti.

Kun julkisessa keskustelussa nousevat helpoiten esille ääripäät, se muuttaa helposti myös käsitystä todellisuudesta. Suuren enemmistön ei pidä vaieta ja antaa stereotypioiden vallata mieliä.

Loppupuheenvuorossaan piispa Keskitalo totesi, että tärkeää olisi saada kaikki niin syntyperäiset kuin uudet suomalaiset mukaan yhteiskuntaan. Se on tavoite, jota jokainen voi edistää omassa lähipiirissään.

Mitä mieltä sinä olet aiheesta? Anna palautetta!

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä Näkemyksiä