Arkkipiispa Luoma: Vastuu demokratiasta kuuluu kaikille

27.3.19

Arkkipiispan mukaan demokraattisesti valittujen päättäjien erityisenä vastuuna on edistää yhteiskunnallista keskustelua, jossa myös rakentavan kriittiset äänenpainot toivotetaan tervetulleiksi.


Teksti: Kirkon viestintä . Kuvat: Jani Laukkanen .

Arkkipiispa Tapio Luoman mukaan demokratian tulevaisuus on yksi Euroopan tulevaisuuden avainkysymyksiä. Hän sanoi, että demokratian varassa on niin Suomen kuin koko Euroopankin hyvinvointi. Tämän vuoksi Euroopan kirkkojen, Suomen evankelis-luterilainen kirkko mukaan lukien, tulee olla mukana vahvistamassa demokratiaa.

– Me tarvitsemme demokratiaa, ja me tarvitsemme tasapainoista, myönteistä käsitystä ihmisestä. Siksi on välttämätöntä sekä puolustaa demokratiaa että torjua kaikki pyrkimykset kaventaa tasa-arvoista, yhdenvertaisuuteen perustuvaa ihmiskäsitystä, Luoma sanoi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen ja suomalaisten europarlamentaarikkojen tapaamisessa Strasbourgissa 27. maaliskuuta.

Hänen mukaansa huolestuttava merkki demokratian tilasta on, että vaikuttaminen äänestämällä yleisissä vaaleissa ei kiinnosta yhtä suurta kansalaisten joukkoa kuin järjestelmän toimivuuden kannalta olisi suotavaa.

– Erityisesti nuorten alhainen äänestysaktiivisuus herättää huolta. Ajatus siitä, että äänestäminen ei kuitenkaan tuo muutosta tai että valtuustoihin tai eduskuntaan valitut muodostavat omaa etuaan ajavan eliitin, on lannistava.

Luoman mielestä demokraattisesti valittujen päättäjien erityisenä vastuuna on toimia niin, että he eivät ajaudu pitämään demokratiaa itsestäänselvyytenä vaan pyrkivät sen sijaan edistämään yhteiskunnallista keskustelua, jossa myös rakentavan kriittiset äänenpainot toivotetaan tervetulleiksi.

– Demokratiaa on tuettava ja puolustettava, Luoma sanoi.

– On yhä uudelleen kysyttävä, perustuuko toimintamme tosiasioihin, katsommeko tulevaisuuteen, huomioimmeko heikommat ja vältämmekö itsekkyyden kiusaukset.

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko Näkemyksiä