Tällä hetkellä työn alla on Bruno Tuukkasen lasimaalaus, kertoo restaurointimestari Timo Hammar .

Lasimaalaukset palautuvat entiseen loistoonsa

22.3.19

Oulun tuomiokirkon lasimaalausikkunat kunnostetaan vuoden loppuun mennessä. Taiteen kunnostus on tarkkaa työtä.


Teksti: Marita Ahlgren . Kuvat: Marita Ahlgren .

Lasi- ja koristemaalari Bruno Tuukkasen teos ”Jeesuksen kärsimystie” lepää erikokoisina paloina Oulun tuomiokirkon penkkien päädyissä. Lasimaalaus on irrotettu ikkunasta vanerilevyjen päälle ja laskettu alas lähempää tarkastelua varten.

 

Kirkosta Tuukkasen teos matkaa Kempeleeseen Restaurointipuusepät Nuutti Ay:n verstaaseen korjattavaksi ja puhdistettavaksi.  Työ on osa vuoden kestävää Oulun tuomiokirkon lasimaalausten kunnostusurakkaa, jonka aikana käydään läpi kaikki yksitoista lasimaalausikkunaa.

 

Murtumia ja pullistumia

Tuomiokirkossa on lasimaalauksia kolmelta aikakaudelta: vuosilta 1898, 1932 ja 1977. Osa niistä kaipaa vain puhdistusta, osa perusteellisempaa korjausta.

 

Heikoimmassa kunnossa ovat uusimmat eli 1970-luvun maalaukset, jotka korjataan ensin.

 

– Tähän mennessä olemme kunnostaneet Lauri Ahlgrénin Pyhän kolminaisuuden symbolit -maalauksen, joka toimi korjauksen mallityönä, kertoo restaurointimestari Timo Hammar Restaurointipuusepät Nuutti Ay:stä.

 

Lauri Ahlgrénin teos Pyhän kolminaisuuden symbolit hehkuu aikaisempaa kirkkaampana.

 

Tyypillisimpiä töihin tulleita vaurioita ovat murtumat lasinpaloja toisissaan kiinni pitävissä lyijykiskoissa. Murtumia on myös joissakin laseissa ja osa laseista on pullistunut sisäänpäin.

 

Vanhimmissa maalauksissa vaurioita on vähiten, sillä Timo Hammarin mukaan lyijylasin valmistaminen oli aikaisemmin yleisempää ja tekemisen tapa ymmärrettiin syvällisemmin.

 

– Parhaiten ovat säilyneet 1930-luvun työt, joiden taakse on asennettu maalausta lämpötilan ja kosteuden vaihteluilta suojannut lasi.

 

Puhdistusta pumpulipuikolla

Tuomiokirkon lasimaalausten kunnostamisessa noudatetaan restauroinnille tyypillisiä käytäntöjä: työ suunnitellaan tarkkaan, menetelmiä pohditaan eri asiantuntijoiden kanssa ja suunnitelma tarkennetaan mallityön avulla. Museovirasto on kiinteästi mukana eri vaiheissa.

 

Lasimaalauksia käsitellessä täytyy olla varovainen.

 

–Maalaukset asetetaan irrotettaessa vanerilevyn päälle. Saman levyn päällä ne myös kuljetetaan ja käsitellään. Puhdistaminen tehdään tislatulla vedellä ja pumpulipuikolla valopöydän päällä, kuvaa Timo Hammar.

 

Rakenteelliset vauriot korjaa kalajokinen lasitaiteilija Heikki Ulvi.

 

Ennen maalausten takaisin asentamista niiden edessä olevat ikkunalasit pestään ja ikkunoiden karmit maalataan. Samalla lasimaalauksen ja ikkunalasin väliin asennetaan töitä suojaava lasi.

 

Tutkimusmatka menneeseen

Puusepäksi 1970-luvulla valmistuneelle ja restaurointia 20 vuotta tehneelle Timo Hammarille tuomiokirkon urakka on haastava ja mielenkiintoinen.

 

–Tässä näkee ajallisen kerrostuneisuuden, sen, millaisiin rakenteellisiin ratkaisuihin eri aikoina on päädytty ja miksi. Aivan kuin kävisi vuoropuhelua aikaisempien tekijöiden kanssa.

 

Tuomiokirkon lasimaalausten kunnostus on viimeinen osa kolmevuotista ikkunoiden kunnostusurakkaa, kertoo Oulun seurakuntayhtymän kunnossapitoinsinööri Seppo Saranki.

 

–Lasimaalausten osalta kustannukset ovat arviolta 150 000 – 200 000 euroa tarvittavien korjausten määrästä riippuen.

 

Työt tehdään tuomiokirkon tapahtumat huomioon ottaen ja haitat kirkon käytölle pyritään pitämään mahdollisimman vähäisinä.

Kunnostustyöt aikataulutetaan niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa tuomiokirkon käytölle.

 

Anna palautetta

Lue lisää aiheesta:

Oulun tuomiokirkkoseurakunta Yleinen