Kuva: Ollessaan Afganistanissa rauhanturvaajana Henry Helakorpi vei jalkapalloja lapsille
Oululainen Henry Helakorpi koki tekevänsä diakoniatyötä myös rauhanturvaajana Afganistanissa. Kuvassa hän toimittaa jalkapalloja paikallisille lapsille.

Diakoniatyötä voi tehdä kaikkialla

29.5.19

Oulun hiippakunnassa toteutetaan toistaiseksi ainoana koko maassa mahdollisuutta vihkiä diakoniatyöhön myös vapaaehtoinen, jos henkilöllä on siihen tarvittava koulutus. Helatorstaina vihkimyksen Oulun tuomiokirkossa saa kaksi vapaaehtoista.


Teksti: Emilia Karhu / Kotimaa24 . Kuvat: Henry Helakorven kotialbumi .

Diakonianvihkimyksen voi saada tietyin ehdoin, vaikka tuleva työpaikka ei olisikaan seurakunnan diakoniatyössä. Vihkimyksen voi saada henkilö, jolla on diakoniaan liittyviä tehtäviä kristillisen järjestön, valtion, kunnan, säätiön, yksityisen järjestön tai muun yhteisön palveluksessa.

Lisäksi Oulun hiippakunnassa on nyt mahdollista, että kirkkoherra pyytää diakonianvihkimyksen seurakuntalaiselleen, joka tekee säännöllisesti vapaaehtoistyötä seurakunnassa.

– Tällainen diakonianvihkimys toteutetaan meillä nyt ensimmäistä kertaa, ja kahdelta kirkkoherralta tuli pyyntö vapaaehtoistyöntekijän vihkimiseen. En ainakaan tiedä, että muissa hiippakunnissa olisi tätä käytäntöä, kertoo hiippakuntasihteeri Mirva Kuikka Oulun hiippakunnasta.

Kysely hiippakuntiin vahvistaa, että muissa hiippakunnissa tällaista käytäntöä ei ole edes harkittu, koska piispainkokouksen suosituksen mukaan vihkimyksen saaminen edellyttää, että vihittävällä on virka- tai työsuhde kirkkotyönantajalta tai muulta organisaatiolta.

Kuka tahansa vapaaehtoinen ei vihkimystä voi Oulussakaan saada. Kaikilla vihittävillä tulee olla diakoniatyöhön oikeuttava koulutus, jonka osana he ovat suorittaneet teologisia ja seurakunnan työhön liittyviä opintoja sekä seurakuntaharjoittelun.

Vihkimystä edeltää ordinaatiovalmennus, jossa paneudutaan diakonian viranhaltijan identiteettiin ja työhön. Valmennukseen osallistuvat myös ne vihittävät, jotka eivät ole menossa työhön seurakuntaan.

Vihkimyksen jälkeen vapaaehtoistyöhön ja muualle kuin seurakuntaan meneville järjestetään vielä noin vuoden mittainen mentorointiprosessi diakonian viranhaltijan kanssa.

Rauhanturvaajan hommista sosiaalialalle

Helatorstaina diakonianvihkimyksen saa Oulun tuomiokirkossa muun muassa Tuiran seurakunnan vapaaehtoinen Henry Helakorpi. Hän teki pitkän uran yrittäjänä ja markkinointitehtävissä sekä rauhanturvaajana ympäri maailmaa ennen kuin päätyi opiskelemaan sosionomi-diakoniksi Oulun DIAKiin.

– Valmistuin helmikuussa eikä minulla ole vielä oman alan työpaikkaa. Teen kuitenkin paljon vapaaehtoistyötä ja uskon löytäväni työn verkostojeni avulla.

Helakorven vapaaehtoistöihin kuuluu muun muassa rikos- ja riita-asioiden sovittelua, rauhanturvaajien kotouttamiskouluttajana toimimista ja Tuiran seurakunnan vanhusten keskustelupiirin ohjaamista Caritas-Kodissa.

Helakorpi käy myös puhumassa koululaisille rauhanturvaamisesta ja työskentelystä monikulttuurisessa ja moniuskontoisessa ympäristössä. Lisäksi hän on kantanut vuosia vastuuta vertaistoiminnasta Suomen Rauhanturvaajaliiton hallituksessa ja Oulun Seudun Rauhanturvaajien hallituksessa.

– Vapaaehtoistyö tuo elämääni paljon sisältöä ja onnellisuutta. Suosittelen sitä kaikille!

Helakorvella on vahva tunne siitä, että suuntautuminen sosiaalityöhön ja diakoniatyöhön oli oikea ratkaisu. Hän nauttii ihmisten kohtaamisesta. Jo rauhanturvatehtävissä esimerkiksi Libanonissa, Eritreassa ja Afganistanissa diakoninen ulottuvuus oli hänen työssään vahvasti läsnä.

– Kriisinhallintatehtävissä pääsin esimerkiksi viemään ruokaa, lääkkeitä ja leluja avuntarvitsijoille. Koin tekeväni diakoniatyötä.

Helakorpi odottaa diakonianvihkimystä hyvillä mielin.

– Tiedän olevani oikealla tiellä. Vihkimys tulee olemaan arvokas ja hieno hetki. Se on hyvä tapa saattaa opinnot päätökseen.

– Ordinaatiovalmennus on antanut minulle valmiuksia toimia jatkossa seurakuntien työssä tai vaikkapa Kirkon Ulkomaanavun palveluksessa. Näyttää, että kriisien ja avuntarvitsijoiden määrä ei ainakaan vähene maailmalla. Odotan mielenkiinnolla, mitä elämä vielä tuo eteen, Helakorpi sanoo.

Itse en olisi tohtinut pyytää vihkimystä vapaaehtoisena, mutta tuntuu tosi hyvältä, kun seurakunnasta sitä minulle pyydettiin.

— Satu Sassi

Seurakuntaharjoittelu antoi rohkeutta

Sairaalakoulun ohjaajana työskentelevä Satu Sassi toimii vapaaehtoisena kotiseurakunnassaan Iissä. Siellä hän suoritti myös sosionomi-diakonitutkinnon seurakuntaharjoittelun.

Viime syyskuussa valmistunut Sassi sai paljon rohkaisua kotiseurakuntansa diakonissalta Sanna Karppiselta.

– Olen ollut vuosia mukana seurakunnan toiminnassa ja avustan mielelläni kaikissa asioissa taustalla. En ole kuitenkaan uskaltanut ottaa vapaaehtoisena mitään näkyvämpää roolia. Kipuilin myös sen kanssa, onko minusta kirkon töihin.

– Sanna Karppinen sai minut ymmärtämään, että kyllä minä riitän ja minusta on diakoniksi. Itse en olisi tohtinut pyytää vihkimystä vapaaehtoisena, mutta tuntuu tosi hyvältä, kun seurakunnasta sitä minulle pyydettiin, Sassi kertoo.

Vihkimyksellä on Sassille sekä käytännöllinen että henkinen merkitys. Hän uskoo rohkaistuvansa sen jälkeen ottamaan vastaan kotiseurakunnassaan uudenlaisia vapaaehtoistehtäviä ja haaveilee tulevaisuudessa myös työstä seurakunnassa.

Anna palautetta jutusta täällä

 

Oulun hiippakunnan tiedote 29.5.2019:

Diakoniavihkimyksen prosessi on uudistunut Oulun hiippakunnassa

Helatorstaina Oulun tuomiokirkossa saa diakoniavihkimyksen kymmenen uutta diakoniatyöntekijää. He ovat valmistuneet Diakonia-ammattikorkeakoulun Oulun yksiköstä ja heillä on pätevyys toimia diakoniatyöntekijänä.

Kun aiemmin kaikille tutkinnon suorittaneille tarjottiin mahdollisuutta diakoniavihkimyksen anomiseen, on käytäntö nyt muuttunut. Kaikilla vihittävillä tulee olla kutsu eli vokaatio. Sen voi saada kolmea väylää pitkin. Uutta käytäntöä kuvaa diakonian hiippakuntasihteeri Mirva Kuikka.

– Ensinnäkin diakoniavihkimyksen voi saada henkilö, joka menee hoitamaan diakonian virkaa tai sijaisuutta johonkin Oulun hiippakunnan seurakuntaan. Toiseksi vihkimyksen voi saada myös silloin, jos henkilöllä on diakoniaan liittyviä tehtäviä kristillisen järjestön, valtion, kunnan, säätiön, yksityisen järjestön tai muun yhteisön palveluksessa. Tällaisessa tapauksessa vaaditaan kyseisen organisaation edustajalta lausunto, jossa pyyntöä perustellaan. Kolmanneksi myös sellaisessa tapauksessa, että diakonian virkaan kelpoinen henkilö toimii säännöllisesti seurakunnan vapaaehtoistehtävissä ja sitoutuu siihen, on kyseessä olevan seurakunnan kirkkoherran pyynnöstä mahdollisuus hakeutua diakoniavihkimykseen.

– Kaikissa tapauksissa vihkimystä edeltää ordinaatiovalmennus. Siinä paneudutaan diakonian viranhaltijan identiteettiin ja työhön, tukeen ja koulutukseen. Vihkimyksen jälkeen muualle kuin seurakuntaan meneville järjestetään lisäksi noin vuoden mittainen mentorointiprosessi diakoniaviranhaltijan kanssa, Kuikka jatkaa.

Piispainkokouksen suositus

Oulun hiippakunnan uusi käytäntö diakonian vihkimisestä perustuu Piispainkokouksen vuonna 2016 antamaan suositukseen diakonian virkaan vihkimisestä, sitä paikallisesti soveltaen. Näin on myös niiden osalta, joilla ei ole virka- tai työsuhdetta seurakuntaan tai esimerkiksi järjestöön tai säätiöön, vaan jotka ovat sitoutuneet vapaaehtoispohjalta erilaisiin tehtäviin seurakunnassa.

Mirva Kuikka kertoo, että erityisesti tässä on sovellettu em. ohjeen kohtaa 7: ”Vihkiä voidaan myös henkilö, joka on kutsuttu hoitamaan diakoniaan liittyviä tehtäviä (KJ 4:3 §) seurakunnan, kristillisen järjestön, valtion, kunnan, säätiön, yksityisen järjestön tai muun yhteisön palveluksessa ja joka osallistuu erikseen sovittavalla tavalla kirkon tehtävän toteuttamiseen (KL 4:1 §). ”

– Oulun hiippakunnassa piispainkokouksen ohjetta on tulkittu niin, että diakoniavihkimys ei edellytä vakituista työ- tai virkasuhdetta, vaan koulutuksen saanut sitoutunut vapaaehtoistyöntekijä on oikeutettu vihkimykseen. Uudistunut vihkimyskäytäntö on omiaan tuomaan diakonian lisäosaamista näkyviin esimerkiksi sairaaloissa tai järjestöissä, joissa vastavalmistunut diakoniatyöntekijä voi omaa osaamistaan hyödyntää, Mirva Kuikka painottaa.

Diakoniavihkimys Oulun tuomiokirkossa helatorstaina 30.5. kello 10.

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko Seurakunnat