Kirkkohallituksen kolehtijako on keskusteluttanut kirkossa aiemminkin. Kolehti on kirkkovieraan vapaaehtoinen lahja.

Kolehtikohde poiki eriävän mielipiteen

23.5.19

Kolehtikohde synnytti näkemyseroja Tuiran seurakuntaneuvostossa, luottamushenkilö perää, ettei kolehtia kerätä yhdistykselle, joka torjuu naispappeuden.


Teksti: Riitta Hirvonen . Kuvat: Kirkon kuvapankki .

Tuiran seurakuntaneuvoston jäsen, Verso-valitsijayhdistykseen kuuluva Satu Lapinlampi on jättänyt eriävän mielipiteen päätökseen, joka koskee elokuista kolehtikohdetta. Seurakuntaneuvosto päätti eilisessä kokouksessaan, että 7. elokuuta Tuiran viikkomessussa kerätään kolehti Suomen teologiselle instituutille, STI:lle.

Kyseinen kohde kuuluu Kirkkohallituksen täysistunnon seurakunnille suosittelemiin kolehtikohteisiin.

STI:n sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa ja edistää teologista tutkimus- ja opetustyötä. Instituutti pitäytyy omien sanojensa mukaan toiminnassaan Raamattuun ja evankelisluterilaisen kirkon tunnustukseen.

Satu Lapinlampi, miksi jätit eriävän mielipiteen?
– STI:n Yhteistoiminta-asiakirjassa heidän nettisivuillaan todetaan selväsanaisesti, että paimenen virka kuuluu miehelle. Mikäli kolehti kerätään STI:lle, asettuu Tuiran seurakunta mielestäni tukemaan syrjintää. Se rikkoisi Suomen lakia ja toimisi myös Suomen evankelisluterilaisen kirkon omien ohjeiden vastaisesti.
– Yhdenvertaisuuslain mukaan syrjintä sukupuolen perusteella on kielletty. Syrjinnällä tarkoitetaan laissa naisten ja miesten asettamista sukupuolen perusteella eri asemaan.
– Kirkon omien Turvallisen tilan periaatteiden mukaa työntekijälle turvallisen tilan periaate merkitsee tietoisuutta vallasta ja vastuusta. Se merkitsee syrjinnän, rasismin, manipulaation ja väärinkäytösten riskien tunnistamista ja tietoista panostamista niiden poistamiseen. Turvallinen tila tarkoittaa myös valmiutta muuttaa tarvittaessa omia toimintatapoja ja puuttua väärään toimintaan.

Tuiran seurakuntaneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Niilo Pesonen, miksi elokuun viikkomessussa kerätään kolehti STI:lle, jonka teologinen näkemys on, että papin virka kuuluu pelkästään miehille? Suomen kirkossa naiset ovat tehneet työtä pappeina yli 30 vuotta.
– Yksi perustelu kolehdille on juuri se, että kohde kuuluu Kirkkohallituksen suosittelemiin kohteisiin. Se viestii sitä, että kohteella on kirkon hyväksyntä, aihetta on käsitelty kirkon sisällä. En näe, että meidän pitäisi Tuirassa vääntää Kirkkohallituksen pohdittua ratkaisua toiseen suuntaan.
– Oman näkemykseni mukaan kolehdin kerääminen STI-yhdistykselle ei tarkoita suoraviivaisesti varoja ja tukea opetukselle, jossa torjutaan naispappeus. Asia ei ole mielestäni näin yksiselitteinen. ”Pakotteet” ovat joissain tilanteissa hyviä, mutta usein ne eivät osu sinne, minne ne on tarkoitettu. Näin voi olla tässäkin tilanteessa.
– Kaikki kolehtikohteet esitellään aina jumalanpalveluksessa. Se tarkoittaa, että viime kädessä jokainen kirkkovieras ratkaisee itse, antaako hän kohteelle rahaa vai ei.
– Mutta pidän hyvänä sitä, että asioista keskustellaan.  Tässäkin asiassa on tärkeää kysellä sekä etsiä kirkon hyvää ja parasta ratkaisua.
– Haluan korostaa, että Suomen kirkossa ei ole miespappeja tai naispappeja, vaan pelkästään yhteinen pappisvirka, yksi pappeus. Tämä on myös oma näkemykseni.

 

Mitä ajatuksia juttu herättää sinussa? Anna toimitukselle palautetta.

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko Näkemyksiä Tuiran seurakunta Yleinen