Hanna Aho, Kari Vuollo, Suvi Helanen ja Leena Kuha ideoimassa.

Oulun seurakunnissa työstetään strategiaa vuoteen 2026

16.5.19

Miten muuttaa toimintatapoja vastaamaan globaalia kehitystä niin, että kirkon perustehtävästä ei tingitä. Tätä mietitään parhaillaan Oulun seurakunnissa.


Teksti: Minna Kolistaja . Kuvat: Minna Kolistaja .

Suomi jakaantuu vauhdilla kehittyviin kaupunkiseutuihin ja taantuviin alueisiin. Ilmiö koskettaa myös seurakuntatalouksia.

Oulussa sekä kolmella muulla kaupunkialueella väestön määrä kasvaa. Siksi niissä seurakuntatalouksien tilanne näyttäytyy valoisampana kuin alueilla, joilla muuttotappio, väestön vanheneminen sekä pieni syntyvyys vähitellen kriisiyttävät seurakuntia.

– Talouden polarisaatio koskee kirkkoakin, vahvistaa taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander Kirkkohallituksesta.

Perander puhui viime viikolla Oulun seurakuntien yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille ja varajäsenille, seurakuntaneuvostojen jäsenille ja sihteereille sekä seurakuntayhtymän johtoryhmälle. Ne olivat koolla valtuustoseminaarissa aloittamassa yhtymän vuoteen 2026 ulottuvan strategian työstämistä.

Strategian teon pohjaksi tarvitaan tarpeeksi todellinen kuva kehityksen suunnasta, Perander korostaa.

– Tärkein seurakuntien talouteen ulkoa päin vaikuttava tekijä on kirkollisveroa maksavan jäsenistön määrä.

– Seurakuntien sisäisistä tekijöistä oleellisimpia ovat henkilöstö ja rakennukset, koska niistä saadaan tarvittaessa suurimmat säästöt.

Viime vuonna Suomen evankelisluterilaisen kirkon budjetista 57 prosenttia käytettiin henkilöstökuluihin, 27 prosenttia kiinteistökuluihin.

–Toki ensin pitää olla strategia, joka tukee tai ohjaa vähemmällä henkilöstöllä tai vähemmillä rakennuksilla toteutettavaa toimintaa.

– Oleellista on, että seurakuntien päättäjät muodostavat realistisen kuvan kirkollisveron ja muiden tuottojen kehityksestä ja sopeuttavat kulut sen mukaisesti.

Toiminnan sopeuttamista on mietittävä varsin monessa seurakunnassa: viime vuonna Suomen ev.lut. seurakunnista joka viidennellä vuosikate oli negatiivinen ja puolella tilikauden tulos oli negatiivinen.

Pasi Perander ja Pekka Asikainen valottivat seminaarin osallistujille, millaisessa muutoksessa kirkon talous ja toimintaympäristö ovat.

 

Yhtymäjohtaja Pekka Asikainen listasi puheenvuorossaan tekijöitä, jotka muuttavat kirkon toimintaympäristöä.

– Hengellisyys muuttuu. Työelämä ja teknologia muuttuvat. Ekologinen kestävyys on kriisissä. Kansainvälisen politiikan jännitteet kasvavat, Asikainen listasi kirkonkin toimintaan vaikuttavia megatrendejä.

– Meidän tulee yhdessä miettiä, miten muutamme toimintatapojamme vastaamaan tätä globaalia kehitystä kirkon hengellisestä perustehtävästä silti tinkimättä.

Valtuustoseminaarin lopuksi jakaannuttiin pieniin ryhmiin ideoimaan konkreettisia esimerkkejä, joilla Oulun seurakunnat pystyy vastaamaan haasteisiin, joita toimintaympäristön muutos tuo mukanaan.

Sami Myllymäki, Terttu Isokoski, Pasi Perander ja Kari Puroila istahtivat kahville ennen valtuustoseminaarin alkua.

 

 

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä Kirkko ja usko Seurakunnat