Pyhäjärven ja Vaalan seurakunnat Oulun hiippakuntaan

9.5.19

Ensi vuoden alusta hiippakuntaraja vastaa yhä paremmin myös maakuntarajoja. Piispa Jukka Keskitalo toivottaa kaksi uutta seurakuntaa tervetulleiksi puolen Suomen hiippakuntaan.


Kirkolliskokous on päättänyt, että Vaalan ja Pyhäjärven seurakunnat siirtyvät Kuopion hiippakunnasta Oulun hiippakuntaan. Muutos astuu voimaan 1.1.2020.

– Toivotan Pyhäjärven ja Vaalan seurakunnat lämpimästi tervetulleeksi Oulun hiippakuntaan, piispa Jukka Keskitalo sanoo. Muutos on luonteva, koska seurakunnat ovat lausunnoissaan itse tukeneet muutosta, piispa toteaa.

Vaalan ja Pyhäjärven seurakuntia koskeva päätös oli osa laajempaa päätöstä, jossa hiippakuntarajoja tarkistettiin siten, että ne vastaavat maakuntarajoja. Hiippakuntien määrä ei kuitenkaan kasva.

– Piispa Keskitalon mukaan maakuntarajoja seuraava hiippakuntajaotus parantaa kirkon ja yhteiskunnallisten toimijoiden välisen yhteistyön edellytyksiä. On luontevaa tehdä yhteistyötä sellaisten tahojen kesken, joiden toiminta-alueet vastaavat toisiaan, jatkaa piispa Keskitalo.

Eniten kirkolliskokouksessa keskustelua herätti Päijät-Hämeen alueen seurakuntien sijoittuminen Mikkelin hiippakuntaan. Tällä hetkellä ne jakaantuvat Tampereen ja Mikkelin hiippakuntiin. Muutos ei vaikuta Helsingin ja Espoon hiippakuntiin, jotka muodostuvat yhdessä Uudenmaan maakunnan alueesta. Esitys ei koskenut myöskään Porvoon hiippakuntaa, jonka alue muodostuu kielellisin perustein.

Puolen
Suomen hiippakunta

Oulun hiippakunta on maantieteellisesti suurin hiippakunta, johon uudistuksen jälkeen kuuluu 62 seurakuntaa Perhosta Utsjoelle saakka. Muutoksen jälkeen Oulun hiippakunta on myös kirkon jäsenten määrällä mitaten suurin hiippakunta. Jatkossa Oulun hiippakuntaan kuuluvat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueella olevat seurakunnat.

– Pyhäjärven ja Vaalan seurakunnat tulevat entisestään lisäämään hiippakuntamme moni-ilmeisyyttä. Olemme tosin jo aiemminkin tehneet paljon hyvää yhteistyötä, esimerkiksi Vaalan seurakunta on mukana Kohdataan -hankkeessa, jossa kehitetään seurakuntien työotetta seitsemässä Oulun hiippakunnan seurakunnassa.

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko