Hiippakuntavaltuusto kuvattiin kesällä 2019.

Hiippakuntavaltuusto otti kantaa Ylivieskan kirkon rakennushankkeeseen

9.6.19

21-henkinen valtuusto käsitteli hiippakunnan toimintasuunnitelman vuosille 2020-2022 ja hyväksyi Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin talousarvion vuodelle 2020.


Teksti: Tiedote . Kuvat: Oulun hiippakunta .

Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuusto kokoontui 8.6.2019 tarkastelemaan tulevan vuoden toimintasuunnitelmia ja näin katsomaan tulevaisuuteen kirkon elämässä Oulun hiippakunnan alueella.

Hiippakuntavaltuusto ilmaisi huolensa siitä, että huolellisesti valmisteltu Ylivieskan seurakunnan kirkon rakentamisprosessi on tässä vaiheessa pysähtynyt kirkkohallituksen virastokollegion päätöksellä. Hiippakuntavaltuusto kiirehtii asian käsittelyä, jotta seurakunta saisi kipeästi tarvitsemansa kirkon mahdollisimman pian.

Avauspuheessaan piispa Jukka Keskitalo kertoi ensimmäisten kuukausien kokemuksestaan hiippakunnan piispana. Piispa on nyt kiertänyt kaikki hiippakunnan kahdeksan rovastikuntaa. Kierroksen perusteella hän totesi, että seurakunnissa odotetaan ja toivotaan piispalta ja hiippakunnalta tukea niiden arkisessa työssä. Hiippakunnan seurakuntien tilanteet vaihtelevat piispan mukaan suuresti, mutta yhdistäviä haasteita ovat talous ja syntyvyyden sekä sitä kautta kasteiden väheneminen.

Vuoden 2020 alusta lukien Pyhäjärven ja Vaalan seurakunnat siirtyvät Kuopion hiippakunnasta Oulun hiippakuntaan, jolloin seurakuntien lukumäärä nousee 62:een ja hiippakunnasta tulee paitsi seurakuntien määrällä ja alueella mitaten myös jäsenmäärältään Suomen suurin.

uVuonna 2020 tullaan juhlistamaan pohjoisen hiippakunnan 170-vuotista taivalta. Saamelaiset kirkkopäivät järjestetään Oulun hiippakunnassa Inarissa 2021. Tämä neljän vuoden välein järjestettävä tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Ruotsin ja Norjan saamelaisten kirkkoneuvostojen sekä Barentsin kirkkojen neuvoston kanssa ja kokoaa saamelaisia neljän valtion alueelta.

Hiippakuntavaltuusto hyväksyi Oulun hiippakunnan toimintasuunnitelman 2020-2022, merkitsi tiedoksi neuvottelukuntien sekä viittomakielisen työn ja saamelaistyön toimintasuunnitelmat vuodelle 2020 ja hyväksyi Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin talousarvion vuodelle 2020.

MIKÄ HIIPPAKUNTAVALTUUSTO

  • Hiippakuntavaltuusto on 14 maallikosta ja 7 papista koostuva luottamuselin, jonka tehtävänä on tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. 
  • Hiippakuntavaltuusto hyväksyy vuosittain hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion.  Samoin se hyväksyy vuosittaisen toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen. 
  • Muita hiippakuntavaltuuston tehtäviä on perustaa ja lakkauttaa tuomiokapitulin virat sekä käsitellä sille tehdyt aloitteet.  Aloiteoikeus hiippakuntavaltuustossa on jäsenillä, tuomiokapitulilla, hiippakunnan seurakuntien kirkkoneuvostoilla, yhteisillä kirkkoneuvostoilla sekä seurakuntaneuvostoilla.

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko Seurakunnat