Ylivieskan uuden kirkon rakentamisen piti alkaa alun perin tänä kesänä.

Myös Kirkkohallituksen täysistunto sanoo vielä sanansa Ylivieskan kirkkohankkeesta

10.6.19

Ylivieskan kirkkohanke on saanut uuden käänteen. Viime viikolla Kirkkohallituksen virastokollegio jätti vahvistamatta Ylivieskan kirkkovaltuuston tekemän päätöksen rakentaa uusi kirkko. Nyt asia on päätetty viedä vielä elokuussa kokoontuvan täysistunnon käsittelyyn.


Teksti: Minna Kolistaja . Kuvat: Arkkitehtitoimisto K2S .

– Kansliapäällikkö Pekka Huokuna katsoi parhaaksi, että asia siirretään Kirkkohallituksen täysistunnon käsiteltäväksi, kertoo hallintopäällikkö Asta Virtaniemi Kirkkohallituksesta.

Virastokollegio ratkaisee asioita, joiden käsittelemistä täysistunnossa ei pidetä tarpeellisena. Sen päätöksien siirtäminen edelleen täysistunnolle on melko harvinaista.

 

”Kollegiolla oli hyvä tarkoitusperä”

Jos seurakunta aikoo rakentaa uuden kirkon taikka siunauskappelin, seurakunnan kirkkovaltuuston tekemä rakentamispäätös on alistettava Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Menettely on säädetty kirkkolaissa.

Viime viikolla kokoontunut Kirkkohallituksen virastokollegio ei vahvistanut Ylivieskan uuden kirkon rakentamista, sillä sen mukaan kokonaiskustannukset ovat liian suuret seurakunnan maksukykyyn suhteutettuna.

Ylivieskan uuden kirkon ja tapulin kokonaiskustannukset on arvioitu 13,4 miljoonaksi euroksi.

Virtaniemen mukaan virastokollegion kokouksessa oli esillä useammanlaisia laskelmia Ylivieskan kirkon toteuttamiseksi.

– Kyllä kollegion käsittelyssä oli ihan hyvä tarkoitusperä. Kannettiin huolta siitä, etteivät uuden kirkon rakentamissuunnitelmat johtaisi seurakunnan maksukyvyn ylittymiseen, Virtaniemi sanoo.

 

”Kestävä rakentaminen yksin ei kustannuksia nosta”

Ylivieskan uusi kirkko on suunniteltu kestämään 200 vuotta.

Kirkkohallituksen yliarkkitehdin mukaan tavoite nostaa rakentamiskustannuksia merkittävästi verrattuna tavanomaiseen rakentamiseen, jossa rakennuksen elinkaari on noin 50–70 vuotta.

Ylivieskan kirkkoherran Eija Nivalan mielestä kirkkohallituksen virastokollegion päätöksen antama viesti on hämmentävä:

– Olemme olleet ylpeitä 200 vuoden aikajänteestä. Olemme halunneet rakentaa myös tulevaisuuden kirkkoa. Kestävä rakentaminen olisi mielestämme myös kirkon ilmastostrategisiin linjauksiin sopiva teko.

Nivalan mukaan ei voi sanoa, että rakennuskustannuksia nostaisi yksinomaan kestävä rakentaminen.

– Rakennuspaikka on savimaalla jokivarressa. Siksi esimerkiksi paalutuksesta pitää tehdä ihan yhtä jykevä, vaikka itse rakennus tehtäisiin kestämään lyhyemmän aikaa kuin 200 vuotta, Nivala antaa esimerkin.

Kirkkoherra muistuttaa, että uuden kirkon kustannuksia on suunnittelun edetessä jo saatu viilattua alaspäin.

– Esimerkiksi kirkkosalin ja aulatilan pienentäminen sekä kirkkosalin katon madaltaminen ovat olleet osa kustannusten karsintaa.

– Ei voida sanoa, että kustannukset olisivat nousseet 30 prosenttia – kustannukset ovat tarkentuneet suunnittelun edetessä. Taustalla kummittelee alkuperäinen ajatus, että kirkko saataisiin rakennettua 10 miljoonalla eurolla.

Kuinka suuria kompromisseja seurakunta on valmis tekemään saadakseen luvan uuden kirkon rakentamiseen?

–3,4 miljoonan euron karsiminen tarkoittaisi, että joutuisimme aloittamaan suunnittelun alusta melkeinpä tyhjältä pöydältä. Olemme jo käyttäneet melkoisesti rahaa kirkon suunnitteluun. Ei olisi tarkoituksenmukaista heittää siihen käytettyä rahaa hukkaan.

 

”Toki olemme rahamme laskeneet”

Ylivieskan kirkko tuhoutui keväällä 2016 tuhopoltossa.

Seurakunta on saanut korvausta palovakuutuksesta kuusi miljoonaa euroa. Lainaa uuden kirkon rakentamiseen pitäisi ottaa noin 5 miljoonaa euroa. Seurakunnalla on vielä lainaa toimitalo Pietarista noin 2,5 miljoonaa, joten kokonaislainamäärä olisi 7,5 miljoonaa euroa.

– Toki me olemme rahamme laskeneet, Nivala toteaa.

– Tiedostamme, että uuden kirkon rakentaminen on iso haaste. Seisomme tämän nykyisen suunnitelman takana ja haluamme tehdä kirkon myös tuleville sukupolville. Uskossa ja toivossa jatketaan.

Kommentoi juttua täällä

Muita Ylivieskan uuden kirkon rakentamista käsitteleviä juttuja:

Hiippakuntavaltuusto otti kantaa Ylivieskan kirkon rakennushankkeeseen

Kirkkotalakoot saapuu Ouluun

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä Seurakunnat