Erkki Peltola näkee yhtäläisyyksiä menestyvän yrityksen toiminnassa ja Raamatun ohjeissa.

Isoa kirjaa imuohjauksella

9.8.19

Yritysmaailmalla ja Raamatun opeilla ei äkkiseltään tunnu olevan paljonkaan yhteistä. Yritysten ja organisaatioiden kehittämistehtävissä pitkän työuran tehnyt Erkki Peltola ajattelee kuitenkin toisin.


Teksti: Marita Ahlgren . Kuvat: Marita Ahlgren .

Oululainen Erkki Peltola sanoo moneen liike-elämässä hyväksi havaittuun toimintamalliin sisältyvän Raamatun viisauksia. Yksi esimerkki on jatkuvan parantamisen periaate.

– Organisaation kehitys on kiinni sen valmiuksista kehittyä. Siitä, näkeekö se eteenpäin ja pysyykö samaan aikaan perustehtävässään.

– Samalla tavalla ihmisen on hyvä kilvoitella, pystyä anteeksiantoon ja parannukseen, hän vertaa.

 

Vastauksia ihmistä askarruttaviin kysymyksiin

Erkki Peltola ehti tehdä kehittämistyön parissa 38 vuoden työuran. Eläkkeelle hän jäi pari vuotta sitten.

Koulutuksia ja seminaareja järjestäessään Erkki Peltola huomasi monen puhujan viittaavan Raamattuun, mutta useimmat tekivät sen kiertoilmauksia käyttäen.

Peltola mietti usein, miksi niin harva uskaltautuu puhumaan Raamatun merkityksestä. Hän pohti, kuinka ihmiset kiinnostuisivat kirjasta enemmän, kenties tukeutuisivat siihen rohkeammin.

– Tähän liittyy kiinteästi oppimisen ja muutoksen mekanismi. Uuden oppiminen on yrityksille jatkuva haaste. On kiintoisaa, kuinka ihminen oppii pois vanhasta ja saa siirrettyä ajattelun uuteen.

Erkki Peltola on tullut siihen johtopäätökseen, että ihmisen kiinnostuksen voi herättää noudattamalla yrityselämästä tuttua imuohjauksen periaatetta.

Se tarkoittaa, että markkinoille tuodaan sitä, mille on tarvetta. Yritystermein ilmaistuna ollaan asiakaslähtöisiä.

– Raamatusta puhuttaessa on haettava kaikupohjaa ihmiselämän ilmiöistä. On annettava konsultointia niihin asioihin, joita ihmiset pohtivat. Haluan korostaa sitä, että Raamatussa on ohjeet tämänkin ajan haasteisiin, kunhan siihen vain paneutuu.

Eläkkeellä on ollut aikaa ihastella luontoa ja lukea Raamattua. Sanginrannan mökillä on pidetty raamattupiiriä jo 20 vuoden ajan.

 

Kuinka selviän urakasta, entä ratkaiseeko asenne?

Raamattuun on tullut tartuttua viime aikoina yhä useammin. Kiinnostus on kasvanut niin, että vuosi sitten syksyllä Peltola hakeutui Kalajoella ensimmäistä kertaa järjestettyyn Raamatunopetusakatemiaan. Koulutus kesti puoli vuotta.

– Raamattuakatemiassa opiskelu liittyi minulla jo työelämäaikoina olleeseen kiinnostukseen kehitystä ja kasvamista kohtaan. Minussa on kasvanut halu päästä yhä syvemmälle kristittynä kasvamisen teemoihin ja evankeliumin ilosanomaan.

Osa akatemiassa mukana olleista on päätynyt järjestämään raamattuluentosarjan Tuiran kirkossa Oulussa. Elokuun lopussa käynnistyvässä luentosarjassa käydään läpi neljä teemaa.

Luentojen aiheet muistuttavat verkkolehtien hyvinvointiartikkeleita, niitä jotka kiinnostavat ja keräävät paljon klikkauksia: Miten selvitä mahdottomasta urakasta? Saako työssä epäonnistua? Ratkaiseeko asenne?

Peltolan oma osuus käsittelee sitä, kuinka ihminen säilyttää identiteettinsä ympäristön paineessa. Sitä varten hän on perehtynyt Vanhan testamentin Danielin kirjaan.

– Daniel joutui julman johtajan, Nebukadnessarin, alaiseksi. Luennolla kerron siitä, kuinka hän pystyi noudattamaan omaa identiteettiään olosuhteissa, joissa erimielisyyksistä seurasi yleensä kuolemantuomio.

– Oman identiteetin löytäminen on ihmiselle tärkeää, sillä sen mukaan eläessään ihminen on omimmillaan.

Tähänkin Erkki Peltolalla on koulutuksestaan ja työkokemuksestaan kumpuava vertaus.

– Kun ihminen elää oman identiteettinsä mukaan, elämä palaa insinööritermistöä käyttäen puhtaalla liekillä.

Vanha testamentti vieraaksi –luentosarja alkaa Tuiran kirkossa 31.8. klo 10–12.

Herättikö juttu ajatuksia? Anna palautetta

Maikkulan kappelissa alkaa epäilijällekin sopiva raamatunopetussarja

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä Kirkko ja usko Tuiran seurakunta Yleinen