Uutta raamatunkäännöstä juhlitaan Utsjoella

30.8.19

Pohjoissaamen uusi raamatunkäännös syntyi pohjoismaisen yhteistyön tuloksena.


Kuvat: Suomen Pipliaseura .

Uusi pohjoissaamen raamatunkäännös otetaan käyttöön huomenna eli 1. syyskuuta. Käännöstä juhlitaan Utsjoella juhlamessulla.

Juhlamessun toimittavat arkkipiispa Tapio Luoma ja Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo yhdessä saamelaistyön sihteeri Erva Niittyvuopion ja saamelaisten pappi Mari Valjakan kanssa.

Jumalanpalveluksen aluksi käännöstoimikunnan edustajat luovuttavat uuden raamatunkäännöksen piispoille ja saamelaisille seurakunnan edustajille.

Messun ja ruokailun jälkeen on juhla, jossa puhuu muun muassa saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio. Juhlan jälkeen piispa Keskitalo siunaa käyttöön Utsjoen kirkkotupayhdistyksen Pyhän Ulriikan hiljentymispolun.

 

Kielimuoto on hyväksytty kolmessa maassa

Raamatunkäännös on syntynyt lähes 20 vuoden pohjoismaisen yhteistyön tuloksena; hanketta johtivat Norjan ja Suomen Pipliaseurat yhteistyössä Ruotsin Pipliaseuran kanssa.

– Toisin kuin valtakielillä, pohjoissaamella ei ole ollut yhtenäistä kirjallista kieltä, huomauttaa Oulun yliopiston saamen kielen emerituslehtori, filosofian tohtori Tuomas Magga.

– Uusi raamatunkäännös on ensimmäinen laaja tekstikokoelma, jonka kielimuoto on hyväksytty kaikissa kolmessa maassa, joissa sitä puhutaan, toteaa hankkeen kielitieteellisenä johtajana toiminut Magga.

 

Merkitystä sekä kielelle että kulttuurille

Pohjoissaame on saamen kielistä levinnein, sillä sitä puhuu 75 prosenttia kaikista saamenkielisistä. Tämä tarkoittaa useita kymmeniä tuhansia henkilöitä.

Piispa Jukka Keskitalo muistuttaa käännöksen olevan merkittävä askel pohjoisen hiippakunnalle ja saamelaisten kotiseutualueelle.

– Ajantasainen raamatunkäännös luo uusia mahdollisuuksia saamelaiselle jumalanpalveluselämälle ja saamelaiskansan identiteetin vahvistamiselle.

– Sillä on sekä kielellistä että kulttuurista merkitystä Euroopan ainoalle alkuperäiskansalle, piispa Keskitalo sanoo.

Uusi pohjoissaamenkielinen raamatunkäännös koskettaa koko Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa. Merkittävä osa saamelaisista asuu Helsingissä ja muissa asutuskeskuksissa saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella.

– Kirkkomme on sanan kirkko, ja Raamattu kertoo Jumalasta, joka kantaa huolta pienistä ihmisistä ja pienistä kansoista. On tärkeää, että jokainen voi kuulla ja lukea evankeliumia omalla äidinkielellään, muistuttaa arkkipiispa Tapio Luoma.

Anna palautetta

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko