Karjasillan seurakunta sai piispantarkastuksessa kiitosta verkostoitumisesta

22.9.19

Tehtäväkseen seurakunta sai suunnata työntekijäresursseja ihmisten kohtaamiseen. Lisäksi piispa kannusti kehittämään vapaaehtoistyön mallin, jolla lisätään seurakuntalaisten vastuunkantoa. Someviestinnässä työntekijöitä kehotettiin suunnitelmallisuuteen.


Kuvat: Teksti ja kuvat: Elsi Salovaara .

Piispantarkastus veti sunnuntaina 22. syyskuuta Karjasillan kirkon täyteen ihmisiä. Messussa saarnasi kirkkoherra Juhani Lavanko ja musiikista vastasivat aCorde ja Cantio Laudis. Tilaisuuden huipentumana kuultiin piispantarkastuksen yhteenveto.

Lapsikuoro aCorde esiintyi messussa Anna Haanpää-Vesenterän johdolla.

Piispa Jukka Keskitalo aloitti yhteenvedon todeten Karjasillan seurakunnalla olevan vahva identiteetti, joka tuli hänen mukaansa näkyville messussakin.

Keskitalon mukaan seurakunnalle luontaista on vahva veisuu- ja musiikkityön perinne sekä kansankirkollinen luonne. Nämä voi piispan mukaan havaita jo pelkästään Rauhan Tervehdyksessä olevia seurakuntailmoituksia lukemalla.

Piispa luonnehti seurakunnan olevan hyvin verkostoitunut. Hän kiitteli sitä, että seurakunta huomioi hyvin ihmisten elämän käännekohdat toiminnassaan.

Seurakunnalle luontaista on vahva veisuu- ja musiikkityön perinne sekä kansankirkollinen luonne.

 

Karjasillan seurakunnalla on myös hyvä maine työpaikkana.

– Tänne halutaan tulla töihin, ja täältä on lähtenyt paljon pappeja myös kirkkoherroiksi muihin seurakuntiin, piispa totesi verraten seurakuntaa kasvattajaseuraan.

Pappisasessori Heikki Nissinen listasi huomioita talouden ja hallinnon tarkastuksesta, jotka olivat kiitettävällä tolalla. Hän totesi muun muassa sairauspoissaolojen vähentyneen edellisellä kolmevuotiskaudella liki puoleen. Useista henkilövaihdoksista johtuvat perehdytykset on koettu henkilökunnan taholta haastavina, mutta ne on kuitenkin hoidettu hyvin.

Kiitosta sai myös seurakunnan aktiivisuus harjoittelupaikkojen tarjoajana, vaikka harjoittelijoiden ohjaus vaatii aina joustoa ja aikaa työntekijöiltä.

Pappisasessori Heikki Nissinen, piispa Jukka Keskitalo, lääninrovasti Pauli Niemelä ja notaari Salla Autere kävivät läpi piispantarkastuksen yhteenvetoa.

Jatkuvaa taistelua jäsenmäärän laskua vastaan

Keskitalo jakoi tunnustusta Karjasillan seurakunnalle, sen työyhteisölle ja luottamushenkilöille.

– Olen iloinen saadessani tehdä piispan virkakaurani ensimmäisen piispantarkastuksen näin hyvin toimivaan, hyvin hoidettuun ja taitavasti johdettuun seurakuntaan.

Hän kiitti kirkkohera Juhani Lavankoa siitä, että hän uskaltaa johtaa ja rohkaista työntekijöitä sekä sallii eri herätysliikkeiden ja perinteiden näkyä seurakunnassa.

Karjasillan seurakunnan erityisiä vahvuuksia ovat piispan mukaan laadukas perustyö ja hyvä verkostoituminen seurakunnan alueella.

Seurakunnan väkimäärä on ollut laskusuunnassa, mutta jäsenmäärä on kyetty Karjasillan seurakunnassa säilyttämään paremmin kuin monessa samankokoisessa ja -tyyppisessä isossa kaupunkiseurakunnassa.

Jumalanpalveluselämän jatkuva kehittäminen auttaa myös jäsenmäärän laskun taittumisessa.

 

Vuonna 2015 väkimäärä seurakunnassa oli yli 35 000, vuonna 2018 se oli laskenut reiluun 33 000:een. Piispaa huoletti erityisesti kasteiden määrän väheminen.

Koska alueella asuvien ihmisten sitoutuminen kirkkoon ja seurakuntaan vaihtelee, piispan mielestä on tärkeää tarjota monenlaista toimintaa. On hyvä olla matalan kynnyksen tapahtumia, joihin on helppoa tulla, mutta myös uskoa syventävää ja hengellisiin tarpeisiin vastaavaa toimintaa tarvitaan.

Piispan mukaan jumalanpalveluselämän jatkuva kehittäminen auttaa myös jäsenmäärän laskun taittumisessa.

 

Henkilökohtainen kutsu on aina paras

Erityisiksi kehittämistehtäviksi seurakunta sai suunnata työntekijäresursseja niin, että voimaa seurakuntalaisten ruohonjuuritason kohtaamiseen saadaan nykyistäkin enemmän.

– Kirkollisten toimitusten vähennyttyä työaikaa on vapautunut. Tämä on siirrettävä kohtaamisiin, niin että seurakunta näkyy ihmisten arjessa, piispa linjasi.

Kirkollisten toimitusten vähennyttyä työaikaa on vapautunut.

 

Hän kiitteli Karjasillan seurakunnan olevan aktiivinen viestijä  – myös sosiaalisessa mediassa.

– Voisiko tämä viestintä olla suunnitelmallisempaa? piispa pohti ja totesi aiheen olevan kehittämisalue myös muissa seurakunnissa.

Piispa kehotti Karjasillan seurakuntaa luomaan erityisen vapaaehtoistyön mallin, jonka avulla jo nyt melko runsasta vapaaehtoisten vastuunkantajien määrää ja roolia voidaan kasvattaa.

Uusien vapaaehtoisten houkuttelemisessa piispan mukaan paras ja tehoavin keino on henkilökohtainen kutsu.

Juhlalounasta saattoi nauttia niin sisä- kuin ulkotiloissa.

Messun ja piispantarkastuksen loppuyhteenvedon jälkeen kävikin kutsu lounaalle ja kakkukahveille. Osa messuväestä ei pelännyt kylmää ilmaa, vaan nautti lounaan ulkona telttakatoksessa. Lohikeitto ja puolukka-kinuskikakku keräsivät kiitoksia.

Tuomiokapitulin pappisasessori ja lääninrovasti suorittavat Karjasillan seurakunnassa noin puolen vuoden päästä piispantarkastuksen seurantakäynnin, josta raportoidaan piispalle.

=> Kommentoi ja anna palautetta jutusta

FAKTA

  • Piispa Keskitalo suoritti Karjasillan seurakunnan piispantarkastuksen perjantaista sunnuntaihin.
  • Perjantaina oli tarkastuksen vierailupäivä, jolloin piispa kävi Kastellin monitoimitalossa tavaten koululaisia, vieraili Kalevassa ja Caritaksessa sekä puhui Majakkaillassa Kaakkurin Pyhän Andreaan kirkossa.
  • Lauantaina piispa keskusteli seurakunnan tulevaisuuden kysymyksistä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa.
  • Sunnuntaina piispantarkastuksen yhteenveto esiteltiin Karjasillan kirkossa messun jälkeen. Lopuksi nautittiin juhlalounas.
  • Viikonloppua oli jo edeltänyt seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastus sekä työyhteisötyöskentely.

Lue myös nämä:

Karjasilta valmistautuu piispantarkastukseen

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä Karjasillan seurakunta Kirkko ja usko