Nuorilta jälleen kiitettävä arvosana rippikoululle

18.9.19

Tänä vuonna rippikouluun osallistuneet nuoret antavat rippikoululle arvosanaksi kiitettävän 9 miinus.


Kuvat: Minna Kolistaja .

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toteuttamaan kyselyyn vastasi lähes 15 000 nuorta.

Vastauksista käy ilmi, että nuoret ovat rippileireillä kaikkein tyytyväisimpiä turvallisuuteen, viihtyvyyteen ja hyvään yhteishenkeen.

Yli 90 prosenttia vastaajista koki, että rippikoulussa saa olla oma itsensä ja siellä on turvallista olla.

– Rippikoulun eteen tehty työ näkyy nuorten vastauksissa, iloitsee Kirkkohallituksen rippikoulutyön asiantuntija Jari Pulkkinen.

Hän kertoo, että rippikouluun on viime vuosikymmenien aikana panostettu paljon. Työntekijöitä ja vapaaehtoisia on riittävästi, on järjestetty koulutusta sekä kehitetty rippikoulua niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Erityisesti kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin on kiinnitetty huomiota.

Pulkkisen mukaan rippikoulu voi olla tukemassa nuorten mielenterveyttä. Moni nuori kärsii yksinäisyydestä ja erilaisista mielenterveysongelmista. Rippikoulu parhaimmillaan vahvistaa ja luo uusia ystävyyssuhteita nuorten välillä.

Pulkkisen mukaan rippikoulu myös mahdollistaa nuorelle turvallisen tilan olla omana itsenään.

– Rippikoulu myös lisää yhteisöllisyyttä nuorten välillä, jolla on suuri merkitys koetun yksinäisyyden vähentymisessä.

Nuorten itsearviointilomakkeella antamista vastauksista voi lukea tarkemmin täältä: https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/kasvatus/rippikoulu/rippikoulujen-itsearviointi

 

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä Kirkko ja usko