Kirkolliskokoukseen on ehdolla paljon uusia kasvoja

15.11.19

Oulun hiippakunnasta kirkolliskokoukseen pyrkii maallikkovaaleissa 64 seurakuntalaista ja pappisvaaleissa 35 pappia. Maallikkovaalien ehdokkaista vain noin kolmasosa oli ehdolla viime kerralla.


Teksti: Elsi Salovaara . Kuvat: Jussi Laitinen / Kirkon kuvapankki .

Valitsijayhdistykset jättivät ehdokaslistansa helmikuussa käytäviin kirkolliskokousvaaleihin sekä hiippakuntavaaleihin perjantaina 15. marraskuuta. Oulun hiippakunnassa seurakuntalaisia, eli niin sanotusti maallikoita, asettui ehdolle viidelle listalle. Papit ryhmittyivät neljälle listalle.

Vaaleissa äänioikeutettuja ovat seurakuntien luottamushenkilöt ja hiippakunnan papit. Luottamushenkilöt valitsevat maallikkoedustajat ja papit valitsevat pappisedustajat.

Oulun hiippakunnasta valitaan kirkolliskokoukseen kahdeksan maallikkoedustajaa ja viisi pappisedustajaa. Hiippakuntavaltuustoon valitaan neljätoista maallikko- ja seitsemän pappisjäsentä. Yhden maallikkojäsenen valitsee Saamelaiskäräjät.

Maallikkovaaleissa puolueista on esillä vain keskusta

Maallikkoehdokkaita asettaneet ryhmittymät olivat: Elävä seurakunta – lähellä ihmistä, Kirkko keskelle arkea – Keskusta ja sitoutumaton seurakuntaväki, Kristillisten arvojen puolesta, Kuusamon laajapohjainen sekä Pohjantähden alla – Keskusta ja sitoutumattomat.

Suurin listoista on POHJANTÄHDEN ALLA – Keskusta ja sitoutumattomat -lista, jossa on ehdokkaita 22. Heistä peräti 17 ei ollut ehdolla neljä vuotta sitten. Ehdokasmäärä myös lisääntyi kahdella viime vaaleihin verrattuna.

Lapin ja Peräpohjolan keskustalaisten lista sai viime kerralla läpi yhden ehdokkaan, Janne Kaisanlahden, joka on ehdolla myös tällä kertaa.

Toiseksi eniten ehdokkaita on KIRKKO KESKELLE ARKEA – Keskusta ja sitoutumattomat -valitsijayhdistyksellä. Tälle listalle on ilmoittautunut 17 ehdokasta, mikä on seitsemän vähemmän kuin neljä vuotta sitten.

Tälläkin keskustavetoisella listalla on kuitenkin ehdokkaista uusia jopa 11. Edellisvaaleissa listalta valittiin kirkolliskokoukseen neljä edustajaa. Näistä istuvista kirkolliskokousedustajista ehdolla ovat Marianna Parpala ja Mikko Himanka.

Hiippakuntavaaleissa listalla on myös ehdolla 17 henkeä, mutta ehdokkaat eivät ole yksi yhteen samat kuin kirkolliskokousvaaleissa.

Kuusamolaisilla oma lista

ELÄVÄ SEURAKUNTA  – LÄHELLÄ IHMISTÄ kasvatti ehdokasmääräänsä viidellä 14 ehdokkaaseen. Vain kaksi oli ehdolla viime vaaleissa: Seija Hiltunen ja kirkolliskokoukseen päässyt Tuula Okkonen. Mukana on myös kaksi viime vaaleissa Kokoomuksen omalla listalla kirkolliskokoukseen pyrkinyttä ehdokasta, Juha Hänninen ja Lyly Rajala.

Hiippakuntavaaleissa lista asetti 15 ehdokasta.

Vanhoillislestadiolaisen liikkeen KRISTILLISTEN ARVOJEN PUOLESTA asetti ehdolle yhdeksän ehdokasta, mikä on kolme vähemmän kuin viime kerralla. Neljä, eli liki puolet ehdokkaista, ei ollut ehdolla viime kerralla. Molemmat nykyiset ehdustajat, Antti Savela ja Matti Taskila, hakevat jatkoa.

Hiippakuntavaaleihin listalla on tarjolla 17 nimeä.

Aivan uusi valitsijayhdistys on KUUSAMON LAAJAPOHJAINEN, joka on asettanut kirkolliskokousvaaleihin yhden ehdokkaan, Leena Mustosen. Hiippakuntavaaleissa Kuusamon laajapohjainen hakee kannatusta myös yhdelle ehdokkaalle, Martti Turuselle.

Pappisehdokkaiden määrä nousi

Pappien joukossa on havaittavissa kasvavaa innostusta kirkolliskokouksen päättäjäksi pääsemiseksi, koska ehdokkaiden kokonaismäärä kasvoi 27:sta 35:een. Ehdokkaat järjestäytyivät neljälle listalle: Kansankirkon keskellä, tärkein edellä, kaikki mukana / Kansankirkon rakentajat / Mahdollisuuksien kirkko / Tunnustuksellinen.

Mukana on yksi uusi lista:  KANSANKIRKON KESKELLÄ, TÄRKEIN EDELLÄ, KAIKKI MUKANA, jonka puuhamiehenä on toiminut Ari Savuoja. Listalla on viisi ehdokasta, joista Seija Helomaa oli ehdolla myös viime kerralla. Samat viisi ehdokasta ovat ehdolla myös hiippakuntavaltuustoon.

Aiemmalla kerralla Helomaa oli ehdolla KANSANKIRKON RAKENTAJAT -listalla, joka asetti nyt kolme ehdokasta niin kirkolliskokoukseen kuin hiippakuntavaltuustoon, mutta ainoastaan Tuomas Tölli on ehdolla molempiin.  Nykyinen kirkolliskokousedustaja Pauli Niemelä hakee myös uutta nelivuotiskautta.

MAHDOLLISUUKSIEN KIRKKO asetti 15 ehdokasta molempiin vaaleihin. Kirkolliskokousvaaleissa lukumäärä tarkoittaa täyttä listaa. Osa ehdokkaista on mukana molemmissa vaaleissa, osa vain toisissa. Kirkolliskokoukseen tähyävät esimerkiksi nykyinen kirkolliskokousedustaja Jukka Hautala ja aiemmin kirkolliskokouksessa toiminut Katariina Pitkänen. Listalla on myös Tuomo Törmänen, joka oli viime vaaleissa ehdolla Kansankirkon rakentajien listalla.

TUNNUSTUKSELLINEN ehdokaslista asetti kirkolliskokoukseen 12 ehdokasta, ja hiippakuntavaltuustoon neljä. Kirkolliskokouksessa jatkokautta hakee Pasi Palmu, ja sinne tähyää muun muassa Vesa Pöyhtäri.

Katso ehdokaslistat hiippakunnan sivuilta

=> Kysy ja kommentoi täällä

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko Näkemyksiä Seurakunnat