Kuva: Päiväkerho Maikkulan kappelissa Oulussa huhtikuussa 2015. Ohjelmassa oli hartaus,  askartelua, eväiden syöntiä ja vapaata leikkiä.
Vanhemmilta on lupa kuvien käyttöön seurakuntien viestinnässä, periaatteessa myös FB:ssä, mutta käyttäkää harkiten!
Varhaiskasvatussuunnitelma korostaa, että uskonnolliseen vakaumukseen ohjaaminen on aina lapsen kodin asia ja sitä on kunnioitettava.

Onko uskolle sijaa lasten parissa?

7.11.19

Muhoksen seurakunnan ja kunnan luottamuselimissä on ilmaistu huoli positiivisen uskonnonvapauden toteutumisesta varhaiskasvatuksessa. Toteutuuko se? Tätä kysyy luottamushenkilö Jussi Tuusa.
Muhoksen kirkkovaltuutettu Hanna Kallungin aloitteesta seurakunnan päiväkerhoista poistuu maksu ensi vuoden alusta.


Teksti: Riitta Hirvonen . Kuvat: Sanna Krook .

Muhoksen seurakunnan luottamuselimissä on ollut esillä huoli siitä, toteutuuko kunnan varhaiskasvatuksessa perustuslain takaama positiivinen uskonnonvapaus.

Asian on syksyllä nostanut esille niin Muhoksen seurakunnan kuin Muhoksen kunnan puolella vaikuttava luottamushenkilö Jussi Tuusa.

Valtuuston varajäsenenä toimiva Tuusa jätti aiheesta aloitteen syyskuisessa kunnanvaltuustossa. Aloitteessa esitetään, että Muhoksen kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa täsmennetään siten, että positiivinen uskonnonvapaus voi tapahtua.

Positiivisella uskonnonvapaudella tarkoitetaan vapautta tunnustaa ja harjoittaa omaa uskontoaan sekä elää sen mukaisesti.

Käytännöt ovat muuttuneet Muhoksella

Rauhan Tervehdys kysyi Jussi Tuusalta, miksi hänellä on huoli uskonnonvapauden toteutumisesta.

Tuusan mukaan taustalla on uuden varhaiskasvatuslain ja -suunnitelman tuomat, uudistetut käytännöt kunnan ja seurakunnan yhteistyössä.

Varhaiskasvatussuunnitelma eli niin sanottu vasu on muuttanut monella paikkakunnalla, kuten Muhoksella, kunnan ja seurakunnan yhteistyötä lasten parissa.

Vasun mukaan kunnan järjestämä varhaiskasvatus on uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitouttamatonta sekä luonteeltaan yleissivistävää, erilaisia katsomuksia kunnioittavaa.

Tuusan mukaan tällainen korostus ei estä järjestämästä yhteistyökumppaneiden, kuten seurakunnan, kanssa esimerkiksi jumalanpalveluksia.

– Edellytys on vain se, ettei kukaan joudu vastoin tahtoaan tilanteeseen, jossa harjoitetaan uskontoa. Siitä kieltäytyvälle on järjestettävä mielekästä rinnakkaisohjelmaa, Jussi Tuusa toteaa.

– Kuitenkin uudistettujen käytäntöjen myötä esimerkiksi perinteisiä seurakunnan pitämiä tunnustuksellisia pikkukirkkoja ei enää pidetä päiväkodeissa.

Vasu ei karkota uskontoa kokonaan

Tuusan ja aloitteen muiden 12 allekirjoittajan huomio on siinä, ettei kunnan varhaiskasvatuksessa Muhoksella saa unohtaa vasuun vedoten lapsen oikeutta omaan uskontoon ja kasvuun siinä.

– Seurakunta voi edelleen tarjota päiväkodeille myös uskonnollisia tilaisuuksia opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Tällöin on tärkeä muistaa, että toiminta koskee vain niitä lapsia, joille huoltaja on antanut erillisen luvan osallistua. Seurakunnan järjestämän tapahtuman sisällöistä on mahdollista tiedottaa vanhempia etukäteen.

– Vasua sovelletaan monissa kunnissa pelkästään negatiivisen uskonnonvapauden näkökulmasta. Katsomustasa-arvoa sovelletaan aivan kuin maakuntien pienet kunnat olisivat samankaltaisia etelän kaupunkien kanssa, joissa uskonnottomien ja ei-kristittyjen maahanmuuttajien osuus on huomattava.

”Seurakunnissa hidasta reagointia muutokseen”

Tuusa toteaa, että muutos maallistumiseen, on ollut Suomessa nopeaa ja seurakunnat hitaita reagoimaan siihen.

Tuusan näkemyksen mukaan kritiikki, jota hän esittää, ei tähtää kristilliseen indoktrinaatioon, junttaukseen, vaan perustuslain mukaisen uskonnonvapauden takaamiseen.

– Sekä vuosikymmeniä vallinneen kuntien ja seurakuntien hyvän yhteistyön säilyttämiseen, hän lisää.

Aloitetta käsitellään seuraavaksi Muhoksen kunnan hyvinvointilautakunnassa.

Katsomustasa-arvoa sovelletaan aivan kuin maakuntien pienet kunnat olisivat samankaltaisia etelän kaupunkien kanssa, joissa uskonnottomien ja ei-kristittyjen maahanmuuttajien osuus on huomattava.

Jussi Tuusa

 

Päiväkerhot maksuttomiksi

Muhoksen seurakunta ei peri päiväkerhomaksuja ensi vuoden alusta alkaen. Tähän saakka kerhomaksu on ollut 20 euroa lukukaudessa, jos lapsi käy kerhossa kerran viikossa ja 30 euroa mikäli kerhokäyntejä viikossa on kaksi.

Maksun poistamista esitti kirkkovaltuutettu Hanna Kallunki.

Kallungin mielestä maksuttomuus on signaali siitä, että seurakunta haluaa tukea muhoslaisia perheitä. Raha ei saa tulla esteeksi seurakunnan varhaiskasvatuksen toimintaan osallistumiseen.

– Toivon, että ilmainen kerho madaltaa osaltaan lasten osallistumista päiväkerhoihin, Kallunki sanoo.

Kuten monissa muissakin seurakunnissa, myös Muhoksella päiväkerholaisten määrä on laskenut viime vuosina.

Tänä syksynä Muhoksen seurakunnan päiväkerhoissa käy kolmisenkymmentä lasta. Menneinä vuosina osallistujia on ollut reilusti yli sata.

Päiväkerhot ovat maksuttomia suuressa osassa Suomen seurakuntia, kuten Oulun seurakunnissa. Yleinen käytäntö seurakunnissa on, että kerhomaksusta voi hakea vapautusta taloudellisin perustein.

 

Mitä ajatuksia tämä juttu sinussa herätti. Anna toimitukselle palautetta.

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko Muhoksen seurakunta