Liisa Lahti on oululainen kirkon luottamushenkilö, joka on vaikuttanut myös kirkolliskokouksessa. Kuva on Oulun seurakuntien yhteisestä kirkkovaltuustosta.

Suora kysymys: Sidonnaisuudet esiin myös kirkon päättäjiltä?

14.11.19

Kirkon päätöksenteko halutaan tehdä aiempaa avoimemmaksi sidonnaisuusilmoituksien avulla. Pitkänlinjan luottamushenkilö Liisa Lahti pitää harkinnanarvoisena sitä, että luottamushenkilön ilmoittaessa sidonnaisuuksistaan, kerrottavaksi tulisi myös kytkös herätysliikkeeseen, jos sellainen on.


Teksti: Riitta Hirvonen . Kuvat: Riitta Hirvonen .

Kirkon luottamushenkilöiden ja työntekijöiden sidonnaisuudet, esimerkiksi yhteydet elinkeinotoimintaa harjoittaviin yrityksiin, halutaan tehdä näkyviksi.

Sidonnaisuuksien ilmoittamista käsiteltiin viime viikolla kirkolliskokouksessa, josta asia on etenemässä kirkkohallitukseen valmisteltavaksi.

Kirkolliskokous keskusteli asiasta edustaja-aloitteen pohjalta, joka perustui vuonna 2017 voimaan tulleeseen kuntalakiin. Siinä nostetaan esille luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden velvollisuus ilmoittaa esimerkiksi sidonnaisuudet yrityksiin ja muihin yhteisöihin. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös merkittävää varallisuutta.

Viime kädessä kirkon viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä ei voida jatkossakaan pakottaa sidonnaisuuksien ilmoittamiseen, koska velvoitetta ei ole kirjattu kirkkolakiin.

Oulun seurakuntayhtymän lakimies Kristiina Harjuautti, miten tärkeästä asiasta tässä kirkolliskokouksen tuoreessa päätöksessä on kyse?

– Sidonnaisuuksien ilmoittaminen myös kirkon piirissä on hyvä käytäntö ja oikea asia jo periaatteellisella tasolla. Ilmoittaminen lisää kirkollisen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja avoimuutta seurakuntalaisten suuntaan.
– Avoimuus rakentaa ja ylläpitää luottamusta kirkkoon, jossa päättäjät käsittelevät usein asioita, joihin liittyy raha, seurakunnan jäsenten maksamat verovarat.

Millaisissa asioissa luottamushenkilöiden sidonnaisuudet on tärkeää selvittää?

– Hyviä esimerkkejä ovat päätökset, joihin liittyy kilpailuttamisia. Päättäjien yhteydet yrityksiin tulevat merkityksellisiksi, kun käsitellään vaikkapa seurakunnan kiinteistöjen rakentamista tai työterveyshuoltoa.

Onko sidonnaisuuskysymyksissä epäselvyyksiä luottamushenkilöiden parissa?

– Mielestäni ei ole ollut silloin, kun sidonnaisuus tekee luottamushenkilön esteelliseksi käsiteltävässä asiassa. Luottamushenkilöt tuntevat jääviyskäytännöt ja ovat jäävänneet itsensä tarpeen vaatiessa. Tämän olen laittanut merkille.
– Sidonnaisuudet eivät kuitenkaan aina muodosta suoraan laissa tarkoitettua esteellisyyttä. Tällöin sidonnaisuudet jäävät piiloon eikä niiden vaikutusta päätöksentekoon pysty arvioimaan.

Oululainen pitkänlinjan luottamushenkilö Liisa Lahti, mikä on oma näkemyksesi, millaiset sidonnaisuudet voisivat tulla ongelmaksi tai ainakin tarkasteltavaksi seurakunnan luottamushenkilön tehtävässä?

–  Sidonnaisuuksista merkittäviä ja tarkasteltavia olisivat taloudellisiin hankintoihin, esimerkiksi kiinteistöjen rakentamiseen ja korjauksiin liittyvät  sidonnaisuudet. Tällä hetkellä itsensä jäävääminen toki tuntuu toimivan.

–  Ilmoitettavaksi tulisivat merkittävät hallitusten  ja johtokuntien jäsenyydet muun muassa yhtiöissä ja yhdistyksissä.

– Myös merkittävät johtajuudet ja sidonnaisuudet eri herätysliikkeissä voitaisiin harkita ilmoitettavaksi. Mielestäni puoluepolitiikka ei kuulu seurakunnan toimintaan, mutta jos on kirkollisissa vaaleissa puolueen listalla, on se tärkeä näkyä jo listan tunnuksessa.

Mitä mahdollista hyvää tai huonoa näet sidonnaisuusilmoituksen tekemisessä omassa luottamustehtävässäsi?

–  Omissa luottamustehtävissäni yhteisen kirkkovaltuuston  ja hiippakuntavaltuuston jäsenenä ilmoittamista ei todennäköisesti tulisi, koska sidonnaisuuksia  minulla ei ole.

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko Näkemyksiä