Suoraan kysyttynä: Onko aika ajanut ohi rauhanliikkeestä?

19.11.19

Kylmän sodan aika oli rauhanliikkeiden kulta-aikaa, mutta nykyinen toiminta ei kiinnosta nuoria aikuisia. Tämä on huomattu myös Suomen kristillisessä rauhanliikkeessä.


Teksti: Elsi Salovaara . Kuvat: Pixabay .

Suomen kristillinen rauhanliike ry. on perustettu vuonna 1976, jolloin suurvaltojen välillä vallitsevassa kylmässä sodassa elettiin pientä liennytyksen aikaa. SKR:n tärkein tapahtuma jo vuosien  ajan on ollut Loviisan rauhanfoorumin järjestäminen. Yhdistys tiedotti vasta jäsenistölleen, että se on päättänyt luopua rauhanfoorumin järjestelyvastuusta.

Suomen kristillisen rauhanliikkeen hallituksen puheenjohtaja Jussi Ojala, miksi olette päätyneet tällaiseen ratkaisuun?

– Olemme kokeneet tarpeelliseksi uudistaa toimintaamme tavalla, joka mahdollistaisi erityisesti nuorten ja nuorten järjestöjen entistä vahvemman roolin rauhanaatteen edistämisessä.

– Koko rauhanliikkeellä on nyt melkoinen itsetutkiskelun aika siinä, kuinka siirrämme rauhanaatetta sukupolvelta toiselle. Nuorten pitää itse määrittää rauhantyön tavoitteet ja tarkoituksenmukaiset keinot. Pyrimme löytämään sellaiset toimintatavat, joilla tavoitamme yhä paremmin myös nuorempia ikäluokkia.

Millaista rauhantyötä aiotte tehdä jatkossa?

– Vahvuutemme ovat lähimmäisenrakkauden, väkivallattomuuden sekä ekumeenisuuden ja uskontojen välisen vuoropuhelun edistämisessä. Jatkamme rauhankasvatuksen edistämiseen ja rasismin vähentämiseen pyrkivää kouluvierailuohjelmaamme.

– Jatkamme muiden järjestöjen kanssa keskusteluja entistä tiiviimmästä yhteistyöstä, jossa nimenomaan nuorten ääni ja ehdotukset nousisivat tärkeämpään rooliin. Tällaisia järjestöjä olisivat esimerkiksi Allianssi, YK-nuoret ja Changemaker. Haluaisin kuulla, millainen rauhantapahtuman pitäisi heidän mielestään olla.

Kuka Suomen kristillistä rauhanliikettä rahoittaa?

– Olemme saaneet viime vuosina kolehtituottoja ympäri Suomea kouluvierailuohjelmamme tukemiseen, ja niistä on ollut suuri apu. Valtion vuosittainen tuki kaikille rauhanjärjestöille on yhteensä vain noin 300 000 euroa. Se on mitätön luku.

=> Kysy, kommentoi ja anna palautetta

 

Lue lisää aiheesta:

Näkemyksiä