Kuva: Liisa Lahti käyttää puheenvuoroa Oulun seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa.
Luottamushenkilö Liisa Lahti puhui Oulun seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa ihmisten yhdenvertaisuuden ja tasavertaisuuden tärkeydestä seurakuntatyössä.

Viisi kyselyä vie eteenpäin

8.11.19

Kirkkovaltuutetut evästivät Oulun seurakuntayhtymän johtoa tulevaisuutta kohti. Strategiaa varten on jututettu oululaisia laidasta laitaan: riparilaisista kaupungin päättäjiin.


Teksti: Teksti ja kuva: Riitta Hirvonen .

Millainen kirkko Oulussa on, kun suuntaa tulevaisuuteen on tehty tarkasti viiden kyselytutkimuksen avulla?

500:lta oululaiselta kysyttäessä odotukseksi seurakunnan toimintaa kohtaan paljastui toivomus, että seurakunnissa keskitytään ennen kaikkea työhön lasten ja nuorten parissa ikääntyneitä unohtamatta.

Kun Oulun kaupungin päättäjät kertoivat omia odotuksiaan, korostui toive, että Oulun seurakunnat panostaisivat vielä nykyistä enemmän perheiden tukemiseen muun muassa perheneuvontaa lisäämällä. Kaupunginvaltuutettujen mielestä avustustoiminnan vahvistaminen kuuluu tulevaisuuden kirkkoon Oulussa.

Kaupunginvaltuutettujen mielestä avustustoiminnan vahvistaminen kuuluu tulevaisuuden kirkkoon Oulussa.

 

Yksi viidestä kyselystä tehtiin reilun 50 rippikoululaisen parissa. Nuorten vastauksissa kahden kärki oli hädässä olevien lähimmäisten auttaminen sekä ihmisten tukeminen erityisesti surun hetkillä.

Oulun seurakuntayhtymän Strategia 2026:n taustalla on näiden kolmen selvityksen lisäksi kyselyt seurakuntien luottamushenkilöille ja henkilöstölle.

Tiistaina 5. marraskuuta yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet pääsivät antamaan lisäksi sanallisia kommentteja strategiaan, jonka on tarkoitus olla valmis joulukuussa 2019.

Kiitokset kaupunkilaisten kuuntelemisesta

Kirkkovaltuutettu Kalle Pyky kiitteli yhtymän johtoa siitä, että strategian taustamateriaaliksi oli tiedusteltu tavallisten oululaisten odotuksia seurakuntien toimintaa kohtaan.

– Toivon, että näin tehdään jatkossakin säännöllisesti, Pyky totesi.

Olli Kohonen kannusti strategian laatijoita perehtymään Haaparannan seurakunnan tapaan toimia. Kohonen ihasteli muun muassa sitä, että Haaparannan seurakunta haluaa kohdata haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä näkemällä heidät ennen kaikkea osana yhteisöä, sisarina ja veljinä, eikä niinkään diakoniatyön kohteina.

Seurakuntien toiminnan on oltava niin avoimesti mukaansa kutsuvaa, että kaupunkilaiset mieltävät ”kirkon ovien” olevan auki tasapuolisesti kaikille – myös niille, jotka ovat eronneet kirkosta.

 

Ilkka Yliniemen mukaan seurakuntien toiminnan on oltava niin avoimesti mukaansa kutsuvaa, että kaupunkilaiset mieltävät ”kirkon ovien” olevan auki tasapuolisesti kaikille – myös niille, jotka ovat eronneet kirkosta.

Erojen syihin pitää puuttua

Ada Vesenterän mielestä Oulun seurakunnissa tulisi puuttua tulevaisuudessa tehokkaasti niihin syihin, joiden vuoksi ihmiset eroavat kirkosta. Jos eron taustalla on asia, johon voidaan vaikuttaa, kaikki mahdollinen pitää tehdä, jotta samoista syistä johtuvia eroja ei enää tapahtuisi.

Jari Kupsala poimi strategian taustamateriaalista kaupungin johdon toiveen siitä, että Oulun seurakunnat olisivat aiempaa voimallisemmin perheiden tukena. Kupsalan mukaan seurakunnan toiminnassa saa näkyä myös kirkon avioliittokäsitys eli se, että kirkollinen avioliitto kuuluu vain eri sukupuolta oleville.

Liisa Lahden mukaan kaiken kirkon toiminnan tulee vahvistaa ihmisten tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Juhani Pitkälän silmään osui strategialuonnoksessa seurakunnan tavoite näkyä oululaisessa katukuvassa. Pitkälän mielestä pappien liikkuminen kansan keskellä huomattaisiin paremmin, mikäli papit pitäisivät selvästi näkyvillä virkapukunsa tunnuksia, kuten ”sokeripalaa” kaulassa.

Oulun seurakunnissa toimitaan tulevaisuudessa armo edellä.

 

Lukuisten valtuutettujen kommenttien jälkeen yhtymäjohtaja Pekka Asikainen totesi puheenvuorossaan, että Oulun seurakunnissa toimitaan tulevaisuudessa armo edellä. Siksi strategiassa puhutaan tietoisesti oululaisista eikä rajaa vetämällä ainoastaan Oulun seurakuntien jäsenistä.

Kysy, kommentoi ja anna palautetta jutusta

 

Muutoksien keskellä

  • Oulun seurakuntayhtymässä ryhdyttiin toukokuussa tekemään uutta strategiaa muun muassa siksi, että suomalaisessa yhteiskunnassa, kuten muissakin länsimaissa, on meneillään hengellisyyden muutos. Se näkyy esimerkiksi siten, että sitoutuminen eri instituutioihin – myös kirkkoon – on heikentynyt vuosien saatossa.
  • Strategian laatimisen taustalla on lisäksi ekologinen kriisi. Oulun seurakunnat haluavat ottaa työskentelyssään ekologista vastuuta.
  • Strategian perustana ovat evankelis-luterilaisen kirkon yhteiset arvot: usko, toivo ja rakkaus. Myös tulevaisuudessa Oulun seurakuntien perustehtävä on julistaa evankeliumia teoin ja kohtaamisten kautta.
  • Oulun seurakuntayhtymän muodostavat Oulun tuomiokirkkoseurakunta, Haukiputaan, Karjasillan, Kiimingin, Oulujoen, Oulunsalon sekä Tuiran seurakunnat. Seurakuntayhtymä hoitaa seurakuntien yhteistä hallintoa ja taloutta.

Lue lisää aiheesta:

Haukiputaan seurakunta Ihmiset ja elämä Karjasillan seurakunta Kiimingin seurakunta Oulujoen seurakunta Oulun tuomiokirkkoseurakunta Oulunsalon seurakunta Tuiran seurakunta