Salla Havukainen-Junno tapasi opiskelijoita hyvinvointipäivässä Oulun ammattikorkeakoulun Kontinkankaan kampuksella. Havukainen-Junnon tutkimuksessa oppilaitostyö sai kiitosta päivystyksistä muun muassa opiskelijakahviloissa ja näkyvyydestä tapahtumissa.

Kirkon oppilaitostyö on kiinteä osa oppilaitosten arkea

17.12.19

Tuore oululaistutkimus osoittaa, että oppilaitoksissa kirkon tekemää työtä ei kyseenalaisteta, vaan sille toivotaan jopa isompaa roolia.


Teksti: Teksti ja kuvat: Elsi Salovaara .

Oppilaitosdiakoni Salla Havukainen-Junno selvitti tutkimuksessaan, kuinka Oulun seurakuntien oppilaitostyö on opiskeluhyvinvointiryhmien näkökulmasta onnistunut tehtävässään.

Ryhmien opiskelijoille sekä henkilökunnan jäsenille tehdyt haastattelut tuottivat selkeitä tuloksia. Oppilaitostyö koettiin avarakatseiseksi, tarpeelliseksi ja arvokkaaksi osaksi oppilaitoselämää.

”Toiveena olisi tiivistää yhteistyötä oppituntikeskusteluihin työetiikasta, arvoista, työyhteisötaidoista, identiteetistä. Opiskelijat kaipaavat keskustelua nimenomaan oman identiteetin ja kasvun tueksi siinä vaiheessa, kun valmistuminen on lähellä.” (Ote tutkimushaastattelusta)

Opiskeluhyvinvointiryhmissä toimii oppilaitosten henkilökunnan lisäksi kaupungin palkkaamia opiskeluterveydenhuollon työntekijöitä sekä ammattiopistossa kuraattoreja ja opintopsykologeja.

Arvostuksesta kertoo sekin, että syksyn aikana sekä Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) että Oulun seudun ammattiopisto (Osao) ovat uudistaneet yhteistyösopimuksensa Oulun seurakuntien kanssa.

Mielenterveys on yhä useamman huolenaiheena

Kirkon oppilaitostyön ensimmäisenä tehtävänä on tukea ja edistää oppilaitoksissa tapahtuvaa arvokasvatusta.

Toiseksi pyritään edistämään opiskelijoiden, henkilöstön ja koko yhteisön hengellistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kolmantena tulee ihmisarvon ja oikeudenmukaisuuden toteutumisen edistäminen oppilaitosyhteisöissä.

– Kirkon tekemän oppilaitostyön merkitys kasvaa, kun opiskelu monimuotoistuu ja kansainvälistyy, Havukainen-Junno uskoo.

Hänen mukaansa esimerkiksi Oulussa vaikutusta on sillä, että kaupungin tarjoamiin mielenterveyspalveluihin kohdistuu suurta painetta. Tämä näkyy oppilaitostyöntekijöiden arjessa. Myös opiskelijoiden terveysasemalla korostuvat mielenterveysongelmat.

”Tykkään, että on hiljaisesti läsnä oleva mahdollisuus, johon voi tarttua.”

Oppilaitostyöntekijällä on oltava aikaa kuunnella

Salla Havukainen-Junnon omien kokemusten sekä tutkimustulosten mukaan kirkon oppilaitostyöntekijän tulee olla helposti lähestyttävä, mutkaton ja hyvä kuuntelija.

”Opiskelijat kipuilevat uskonsa kanssa, ollako eikö olla, mitä tehdä kipujensa kanssa, mistä hakea apua. Sain tosi hyviä neuvoja ja uusia näkökulmia, mistä vertaistukea, mitä neuvoa.”

Tutkimuksen mukaan osalla vastaajista on ollut ennakkoon käsitys, että kirkon oppilaitostyöntekijät voisivat syrjiä muiden katsomusten edustajia. Nämä käsitykset todettiin pian vääriksi.

– Eettiset kysymykset ovat hyvin samantyylisiä eri uskonnoissa, Havukainen-Junno tietää.

Opiskelijat ja henkilökunnan edustajat kokivat saavansa oppilaitostyöntekijöiltä luottamuksellista tukea henkilökohtaisissa tapaamisissa.

 

Yhteistyön kulmakivenä nähtiin molemminpuolinen luottamus. Niin opiskelijat kuin henkilökunnan edustajat kokivat saavansa oppilaitostyöntekijöiltä luottamuksellista tukea henkilökohtaisissa tapaamisissa.

”Silloin kun oli yt-neuvottelut ja tiedettiin, että kuulemiskutsuja tulee, oli oppilaitostyöntekijä varannut aikaa ja oli tavoitettavissa myös kahvitilaisuuksissa.”

Mielenhuoltamot voisivat olla vientituotteita

Oulussa Oamkin opiskelijoille järjestetään pienryhmäkeskusteluja, Pulinaralleja, joissa käydään läpi hyvinvointiin liittyviä aiheita laidasta laitaan.

– Hoksautamme opiskelijoita siinäkin, mikä on tavallista alakuloa ja milloin kyse on vakavammasta asiasta, Havukainen-Junno sanoo.

”Aina ei tiedä koulun henkilökunnasta, kenelle menisin puhumaan. Teille voi tulla puhumaan avoimesti monenlaisista asioista, te olette vielä henkilöinä helposti lähestyttäviä ja matalan kynnyksen kohtaamispaikka on teillä tarjolla.”

Pulinarallit ovat saaneet hyvää palautetta ja niiden pohjalta on luotu Osaon opiskelijoille pienryhmäkeskustelumalli (Mielenhuoltamo) yhdessä psykologien ja kuraattorien kanssa. Siinä, kuten opiskeluhyvinvointiryhmien toiminnassa muutenkin, olisi saumaa jopa vientituotteeksi.

– Kävin esittelemässä tutkimustani sen tekovaiheessa oppilaitostyöntekijöiden konferenssissa Saksassa. Kävi ilmi, että monessa maassa oppilaitostyöntekijät ovat mukana kriisiryhmissä, mutta ennalta ehkäiseviä opiskeluhyvinvointiryhmiä heillä ei ole.

Salla Havukainen-Junno: Kirkon oppilaitostyö opiskeluhyvinvointiryhmien kuvaamana. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, master-tutkinto. Lue koko tutkimus täältä.

Kysy, kommentoi ja anna palautetta

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä Kirkko ja usko Seurakunnat