Suoraan kysyttynä: Ketkä ovat perhe?

8.1.20

Seurakunnat haluavat toimia jatkossa aiempaa perhelähtöisemmin. Tähän patistaa joulukuussa ilmestynyt Kirkkohallituksen Perhelähtöisen seurakunnan suuntaviivat -asiakirja.


Riitta Hirvonen Pixabay

Asiakirjan perusajatuksena on, että jokaisella ihmisellä on perhe, ja ihminen itse määrittelee, keitä hänen perheeseensä kuuluu.

Kirkon kasvatus ja perheasioiden asiantuntija Sari-Annika Pettinen, asiakirjan mukaan kirkon käsitys perheestä on laaja. Miten laaja tuo käsitys on?

– Jokainen meistä syntyy perheeseen ja jokaisella on perhe, vaikka asuisi yksin. Ihminen itse määrittelee, keitä hänen perheeseensä kuuluu. Näin ollen esimerkiksi yhdessä asuvat ystävät tai sisarukset voivat muodostaa perheen.

Puhutaanko seurakunnassa liikaa perheistä ja liian vähän yksin asuvista ihmisistä?

– Koska kaikilla on perhe, perheestä kannattaa puhua. Perhelähtöinen seurakunta kutsuu yhteyteen kaikenlaisia ihmisiä. Parhaimmillaan seurakunta on paikka, jossa erilaiset ihmiset voivat paitsi kohdata toisiaan, myös vahvistaa suhdetta Jumalaan. Seurakunta voi olla perheenomainen yhteisö niille, jotka asuvat yksin.

Miten kommentoit väitettä: Kirkko tavoittaa heikosti ihmiset, jotka eivät vastaa perinteistä kahden vanhemman ja lasten muodostamaa ydinperhettä.

– Kirkko tavoittaa kaikenlaisia perheitä laajasti. Esimerkiksi rippikouluihin tulee nuoria kaikenlaisista perheistä.

– Samoin seurakuntien perhekerhot tavoittavat monenlaisia perheitä. Myös perheneuvonnassa kohdataan laajasti ihmisiä kaikenlaisissa elämäntilanteissa ja myös heitä, jotka eivät ole seurakunnan jäseniä.

Mitä perhelähtöisessä seurakunnassa tapahtuu?

– Perhelähtöinen seurakunta on kohtaamispaikka kaikenlaisille ihmisille, myös yksineläville ja lapsettomille.

– Perhelähtöisessä seurakunnassa ihmisillä on tilaisuus kohdata toisensa ja vahvistaa suhdetta itseen, toisiin ihmisiin, Jumalaan ja luomakuntaan.

Mitä mieltä olet aiheesta?

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko Näkemyksiä