”Mies on innokas, minä en”

20.2.20

Haluttomuutta, hyperseksuaalisuutta, pohdintaa toisen suhteen aloittamisesta. Muistisairaus voi mutkistaa pariskunnan seksielämää.


Teksti: Marita Ahlgren . Kuvat: Shutterstock .

Yli puolet muistisairaista henkilöistä ja heidän puolisoistaan kokee sairauden vaikuttaneen heidän keskinäiseen läheisyyteensä jollakin tavalla, kertoo seksuaalineuvoja Maaret Meriläinen.

Äskettäin seksuaalineuvojaksi valmistunut Meriläinen tutki opinnäytetyötään varten seksuaalisuutta muistisairaiden henkilöiden parisuhteessa. Meriläisen mukaan sairauden alkuvaiheessa vaikutukset seksuaalisuuteen ovat lähinnä psyykkisiä.

Haluttomuutta voi esiintyä puolin ja toisin.

– Sairastuneella haluun voivat vaikuttaa sairauden herättämä epävarmuus ja itsetunnon lasku.

Maaret Meriläisen tekemästä kyselystä kävi ilmi, että puolison haluttomuuteen voi vaikuttaa esimerkiksi hoitovastuun lisääntyminen.

”Ollaan vieraannuttu toisistamme jollain tavoin. Ikään kuin olisin kovaa vauhtia muuttumassa hoitajaksi enkä koe aina olevani aviopuoliso.”

Joskus käy kuitenkin päinvastoin.

”Puolison muistivaikeuksien myötä olen huomanut, että intiimi läheisyys lähentää meitä. Elämä on tässä ja nyt.”

 

Hyperseksuaalisuus haastaa ympäristöä

Muistisairauden edetessä osalle sairastuneista ilmaantuu hyperseksuaalisuutta, jossa seksuaalisuus on poikkeavan korostunutta.

Tutkimuksiin perustuvan hoitosuosituksen puuttuessa sitä hoidetaan usein lääkkeillä, vaikka Maaret Meriläisen mukaan parempi vaihtoehto olisi tarjota turvallisia tapoja seksuaalisuuden toteuttamiseen.

– Seksuaalisuus on kuitenkin osa meitä syntymästä kuolemaan.

Seksiä harrastetaan, jotta rauha säilyisi.

 

Muistisairas henkilö voi olla mustasukkainen tai aggressiivinen. Seksiä harrastetaan, jotta rauha säilyisi.

”Nyt vain ”terapiaseksiä” kerran viikossa, että kaveri olisi rauhallisempi.”

Myös omainen voi olla mustasukkainen ja painostaa seksiin.

 

Sivusuhde on monen mielessä

Laulaja Eino Grön on puhunut julkisuudessa avoimesti uudesta suhteestaan sen jälkeen, kun puoliso muutti hoitokotiin. Maaret Meriläinen pitää avoimuutta tervetulleena.

– Yli 40 prosenttia muistisairaan ihmisen puolisoista on pohtinut toisen suhteen mahdollisuutta. Kyselystä tuli ilmi, ettei aina ole kyse edes seksin vaan tasavertaisen suhteen kaipuusta.

”Nyt olen tavannut ihanan miehen, joka ymmärtää tilanteeni (—) Kaipaan älykästä ja napakkaa keskustelua ja sen taidon muistisairaus on mieheltäni vienyt.”

 

Tiedolle olisi tarvetta

Työssään Oulun Seudun Muistiyhdistyksessä Maaret Meriläinen jakaa tietoa muistisairauden vaikutuksista parisuhteeseen. Hän on huomannut seksuaalisuuteen liittyvälle tiedolle olevan tarvetta.

Tämä ilmeni myös kyselyssä.

– Lähes joka kolmas muistisairas henkilö kertoi, ettei ole saanut neuvoja, vaikka olisi niitä tarvinnut.

– Joka neljäs omainen ei ollut saanut tietoa muistisairauden aiheuttamista seksuaalisista käytösmuutoksista, vaikka olisi sitä toivonut.

 

Seksin merkityksestä hyvinvoinnille tulisi puhua enemmän.

 

Meriläisen mukaan muistityön ammattilaiset tarvitsevat lisätietoa seksuaalisuudesta ja sen puheeksiottamisesta.

– Lisäksi tarvittaisiin seksuaalineuvojien palveluja myös terveysasemille, sillä nyt niitä tarjotaan enimmäkseen yksityisellä sektorilla.

Seksin merkityksestä hyvinvoinnille pitäisi Meriläisen mukaan puhua enemmän.

– Seksi on voimavara. Tyytyväisyys seksielämään lisää merkittävästi kokemusta hyvästä elämänlaadusta.

Muistiliiton mukaan Suomessa on arviolta 193 000 muistisairasta ihmistä.

Kursiivilla kirjoitetut tekstit ovat kyselyyn vastanneiden kommentteja.

Anna palautetta jutusta

Muistisairaus voi viedä ystävät

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä