Moni velkojensa kanssa painiskeleva tulee diakoniatyöntekijän luokse itkun kanssa, mutta poistuu ovesta toivo seuranaan

26.2.20

Rahasotkut saa selvitettyä, kunhan myöntää tilanteensa ja hakee siihen apua, rohkaisevat diakoniatyöntekijät.


Teksti: Marita Ahlgren . Kuvat: Shutterstock .

Vuosia velkaneuvontaa asiakkailleen antanut diakoniatyöntekijä Anu Fedotoff on nähnyt toistuvasti asiakkaan huojennuksen, kun tämä ymmärtää, että talousvaikeuksille voi tehdä jotain.

Ensimmäiseen tapaamiseen varataan aikaa usein parisen tuntia. Sen aikana hahmotetaan kokonaistilanne ja luodaan toivoa.

– Ihminen tarvitsee jonkun, joka luottaa hänen selviytymiseensä, diakoniatyöntekijä sanoo.

Se voi olla kuka tahansa meistä

Viitisen vuotta aktiivista velkaneuvontaa tehnyt Oulujoen seurakunta jakoi viime viikolla taloustietoutta Pihistysillaksi nimeämässään tapahtumassa. Seurakunnan vapaaehtoistyöntekijä, Kotkassa työuransa tehnyt velkaneuvoja ja diakonissa Anna-Maija Kallasjoki totesi kuulijoille, että kuka tahansa voi joutua talousvaikeuksiin.

Syynä voi olla fyysinen tai psyykkinen sairaus tai vaikka ero. Jollakin velkaa alkaa kertyä huoltajuuskiistojen seurauksena.

– Valitettavan yleistä on sekin, että velka tulee avioeron yhteydessä yllätyksenä. Pariskunta on voinut ottaa lainan yhteisymmärryksessä, mutta se on laitettu vain toisen nimiin. Joskus paljastuu, että laina on otettu toisen nimissä salaa pankkitunnuksien avulla.

Taustalla voi olla myös alkoholi- tai peliongelma. Jotta velkaantunut voi saada apua, perimmäinen syy siihen on selvitettävä.

– Tämä on tehtävä, vaikka talousongelmiin liittyy vahvaakin häpeän tunnetta. Ilman syyn tunnistamista asioihin käsiksi pääseminen on mahdotonta.

Velkajärjestelyyn päässeet haluavat hoitaa asiat oikein.

 

Konstit ovat monet

Ratkaisukeino velkojen hoitamiseksi riippuu henkilön tilanteesta. Lainojen takaisinmaksuun voi saada apua esimerkiksi kunnan myöntämästä sosiaalisesta luotosta tai Takuusäätiöstä.

Velkajärjestely on viimesijainen vaihtoehto, johon päädytään silloin kun velat ovat niin suuret, etteivät ne tule maksetuksi tai maksamiseen kuluu pitkä aika.

Käräjäoikeuden myöntämä lupa velkajärjestelyyn on Anna-Maija Kallasjoen mukaan jonkinlainen erävoitto. Tämä tie on kuitenkin vaativa.

– Järjestely vie aikaa 3–5 vuotta ja vaatii tarkkuutta ja täsmällisyyttä velkojen maksuun.

Anu Fedotoff kertoo Oulujoen seurakunnan diakoniatyön saaneen Takuusäätiöltä kiitosta siitä, että se pysyy ihmisen rinnalla myös velkajärjestelyyn pääsyn jälkeen.

– Järjestelyn piirissä olevat kysyvät herkästi neuvoja, he haluavat hoitaa asiat oikein. Laiminlyöntejä en ole velkajärjestelyssä olevilta nähnyt.

Kirjekuoressa olevien eurojen on riitettävä viikoksi.

 

Ensin hoidetaan asumismenot, sitten muut tarpeet

Diakoniatyö on Anu Fedotoffin mukaan nykyisin paljon ohjausta ja neuvontaa. Ihmisiä ohjataan hakemaan tukia ja autetaan hakemusten tekemisessä.

Anna-Maija Kallasjoki on huomannut, että joskus paras tapa hahmottaa oma taloustilanne on nähdä käytettävissä oleva raha seteleinä.

– Olemme tehneet niinkin, että kun kuukaudessa käytettävissä olevasta summasta on maksettu asumismenot, jaamme jäljelle jääneen rahan neljään kirjekuoreen. Siinä ovat eurot, joiden on riitettävä viikon ajaksi.

Kallasjoki muistuttaa, että vuokranmaksusta lipeäminen on vihoviimeinen keino yrittää selvitä ongelmistaan.

– Asunnosta voi lentää ulos jo kahden kuukauden maksamattoman vuokran jälkeen.

– Toinen ehdoton muistettava on sähkölasku. Asiakkaat ovat voneet olla usemmankin viikon ilman sähköä, kun lasku on jäänyt maksamatta, lisää Fedotoff.

Hae neuvoa mieluummin ennemmin kuin myöhemmin

Anna-Maija Kallasjoki ja Anu Fedotoff toivovat, että talousasioiden hallintaa opetettaisiin jo lapsille. Vastuu ohjauksesta kuuluu sekä vanhemmille että koululle.

Kun asiat ovat solmussa, avun hakeminen voi tuntua vaikealta.

– Lähtekää silti ajoissa liikkeelle ja kysykää apua. Sitä saa diakonian lisäksi myös esimerkiksi Takuusäätiöstä, rohkaisee Fedotoff.

Anna palautetta jutusta

Velka ei määritä ihmistä

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä Oulujoen seurakunta