Pääkirjoitus: Seurakunnat ovat keskenään epätasa-arvoisia

18.2.20

Väestön kasvualueilla ratkaistaan koko kirkon tulevaisuus. Kirkon merkitys niin maalla kuin kaupungissakin asuvalle täytyy perustella arkielämän tasolla, kirjoittaa Erja Oikarinen.


Kirkolliskokoukseen ja hiippakuntavaltuustoon on juuri valittu uudet luottamushenkilöt. Tuleva kausi on kirkon tulevaisuuden kannalta tärkeä. Sekä seurakuntaelämään että talouteen liittyvien päätösten tulee rakentaa koko kirkkoa ja palvella kaikkia jäseniä yhdenvertaisesti.

Oulun hiippakunnassa on pieniä seurakuntia, jotka ovat jo pitkään käyneet selviytymiskamppailua niukkojen talousresurssien kanssa. Vaikka näissä seurakunnissa kirkkoon kuulutaan uskollisesti, lapset kastetaan ja rippikoulu käydään, pitkän aikavälin väestöennusteet kertovat karua kieltään.

Seurakunnissa ollaan keskenään erilaisessa asemassa. Jossakin henkilöstöä voidaan palkata, toimintaa kehittää ja tehdä investointeja. Naapuriseurakunnassa voi olla tilanne, jossa omaisuus on myyty, lainat rasittavat ja henkilöstöä on osa-aikaistettu, ja silti joudutaan jatkuvasti etsimään tahoja, joilta voisi pyytää taloudellisia avustuksia.

Jossakin henkilöstöä voidaan palkata, toimintaa kehittää ja tehdä investointeja. Naapuriseurakunnassa voi olla tilanne, jossa omaisuus on myyty, lainat rasittavat ja henkilöstöä on osa-aikaistettu.

 

Seurakuntalainen maksaa korkeampaa kirkollisveroa, ja häneltä toivotaan suurempaa talkoositoutumista. Tämä ei ole seurakuntalaisten kannalta oikeudenmukainen tilanne.

Kirkon yhteisen vastuun ymmärtäminen edellyttää seurakunnilta nykyistä enemmän sellaista yhteistyötä, joka ei kohtuuttomasti rasittaisi omaa taloutta, mutta joka antaisi vieressä olevalle mahdollisuuden selviytyä.

Limingan rovastikunnasta käsin katsottuna Oulun tuomiorovastikunta näyttää runsaudensarvelta. Silti Oulussakin on tehty talouden tervehdyttämistoimia, ja joudutaan tekemään jatkossakin. Oulun merkitys on strategisesti tärkeä. Väestön kasvualueilla ratkaistaan koko kirkon tulevaisuus.

Kirkon merkitys niin maalla kuin kaupungissakin asuvalle täytyy perustella arkielämän tasolla. Siksi on erinomaista, että Oulussa on voitu tehdä hyviä investointeja maltillisten toimitilojen ja seurakuntaelämän uusien avausten muodossa. Tuoretta kaupunkiteologiaa ja sen käytännön toteutumista tarvitaan, jotta kirkon sanoma koettaisiin tärkeänä tulevaisuudessa.

Kirjoittaja on Lumijoen kirkkoherra ja Limingan rovastikunnan lääninrovasti

=> Kommentoi ja anna palautetta

Lue kirjoittajan aiempia tekstejä:

Pääkirjoitus: Luonto puhuttelee

Lue lisää aiheesta:

Lumijoen seurakunta Näkemyksiä