Yhteistyön jatkuminen on kynnyskysymys julkaisijan vaihdoksessa

18.2.20

Mikäli julkaisuvastuu siirtyisi Rauhan Tervehdys ry:ltä Oulun seurakunnille, se on valmis jatkamaan nykyisenkaltaista yhteistyötä muiden lehden tilaajaseurakuntien kanssa.


Teksti: Elsi Salovaara . Kuvat: Otos numerosta 26/2017 .

Rauhan Tervehdys -lehteä julkaiseva Rauhan Tervehdys ry sekä Oulun seurakunnat ovat aloittaneet selvitystyön lehden julkaisuvastuun siirtämisestä Oulun seurakuntayhtymälle. Mahdollinen siirto tapahtuisi vuoden 2022 alussa.

Oulun seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti 13. helmikuuta pitämässään kokouksessa ryhtyä valmistelemaan omalta osaltaan Rauhan Tervehdys -lehden julkaisemista ja kustantamista.

Asia oli yhteisen kirkkoneuvoston esityslistalla Rauhan Tervehdys ry:n aloitteesta.

Selvitysvaiheessa kartoitetaan tahtotila

Rauhan Tervehdys ry:n hallituksen puheenjohtaja Pauli Niemelä korostaa, että meneillään on selvittelyvaihe. Julkaisuvastuun siirtymisestä ei ole vielä päätetty, toisin kuin jossain on uutisoitu.
Niemelän mukaan yhdistys näytti jo syksyllä 2018 hyväksytyssä strategiassaan vihreää valoa asian selvittämiselle.

– Selvitysvaiheessa katsotaan, onko julkaisuvastuun siirtymiselle riittävä tahtotila ja perusteet.

Rauhan Tervehdyksistä liki 90 prosenttia jaetaan oululaisiin kotitalouksiin.

 

Rauhan Tervehdyksistä liki 90 prosenttia jaetaan oululaisiin kotitalouksiin.

– Jo siksi vetäjän rooli kuuluu luontaisesti Oululle, toteaa yhtymäjohtaja Pekka Asikainen.

– Kun muiden tilaajaseurakuntien kanta on selvillä, lähdemme viemään prosessia eteenpäin, Asikainen jatkaa.

Hänen mukaansa julkaisutoiminnan siirtoa selvittävään työryhmään tulee edustus myös muista tilaajaseurakunnista.

Pauli Niemelä muistuttaa, että Rauhan Tervehdys ry on varannut itselleen mahdollisuuden arvioida asiaa uudelleen selvitysten jälkeen. Mahdollista on sekin, että muutokseen ei päädytä.

Viestinnän rooli kasvaa tulevaisuudessa

Niin Niemelä kuin Asikainen toteavat, että viestinnän tarve ja rooli tulee jatkossa kasvamaan, mutta sen muodot monipuolistuvat.

– Kehitystyössä koko viestinnän kentän koordinointi on tärkeää. On mietittävä, miten saadaan optimaalinen hyöty ja vastataan seurakuntien tarpeisiin, Pauli Niemelä sanoo.

Rauhan Tervehdyksen brändi on vahva. Kyseessä on Suomen vanhin yhä ilmestyvä seurakuntalehti. Se kertoo siitä, että lehti on pystynyt muuttumaan ajassa.

– Pekka Asikainen

 

Asikainen näkee Rauhan Tervehdyksen roolin jatkossakin tärkeänä.

– Rauhan Tervehdyksen brändi on vahva. Kyseessä on Suomen vanhin yhä ilmestyvä seurakuntalehti. Se kertoo siitä, että lehti on pystynyt muuttumaan ajassa.

Tavoitteena on jatkaa seurakuntien yhteistyötä

Rauhan Tervehdys ry:ssä jäseniä ovat seurakunnat, joista valtaosa tilaa lehteä oman seurakuntansa alueen kotitalouksiin.

Vuonna 2020 lehti jaetaan Oulun seitsemän seurakunnan lisäksi Hailuotoon, Liminkaan, Lumijoelle, Muhokselle ja Tyrnävälle. Rauhan Tervehdys ry:n jäsenseurakuntina on myös sellaisia seurakuntia, joiden alueelle lehteä ei tällä hetkellä jaeta.

Niemelän mukaan kaikki jäsenseurakunnat on huomioitava mahdollisessa muutoksessa.

Haluamme, että nykyisenkaltainen yhteistyö jatkuisi, vaikka julkaisuvastuu siirtyisikin.

– Pauli Niemelä

 

– Yhdistyksen puolella haluamme, että nykyisenkaltainen yhteistyö jatkuisi, vaikka julkaisuvastuu siirtyisikin.

Yhdistyksen näkemys tulee esiin myös Oulun seurakuntien yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjassa, jossa todetaan että seurakuntayhtymä voi tehdä nykyisenlaista lehtiyhteistyötä lähiseurakuntien kanssa, mikäli se alkaa kustantaa Rauhan Tervehdys -lehteä.

Yt-neuvottelut suunnitelmissa ensi vuodelle

Mikäli julkaiseminen siirtyy Oulun seurakunnille, niin sekä lehden toimituksessa kuin Oulun seurakuntien viestintäpalveluissa käydään yhteistoimintaneuvottelut.

Rauhan Tervehdys ry:n Oulun yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen toimittamassa suunnitelmassa molemmat yt-neuvottelut on aikataulutettu ensi vuoden alkupuolelle.

=> Kysy, kommentoi ja anna palautetta aiheesta

=> Katso Rauhan Tervehdys ry:n kirje yhteiselle kirkkoneuvostolle

Lue aiempia juttuja aiheesta:

Rauhan Tervehdyksen julkaiseminen siirtynee Oulun seurakunnille

Lue lisää aiheesta:

Hailuodon seurakunta Haukiputaan seurakunta Karjasillan seurakunta Kiimingin seurakunta Limingan seurakunta Lumijoen seurakunta Muhoksen seurakunta Oulujoen seurakunta Oulun tuomiokirkkoseurakunta Oulunsalon seurakunta Seurakunnat Siikalatvan seurakunta Tuiran seurakunta Tyrnävän seurakunta