Kirkkovaltuusto vuokrasi maata Iihin rakennettavalle tuulivoimapuistolle

17.6.20

Ylijäämäisen tilinpäätöksen hyväksynyt Oulun yhteinen kirkkovaltuusto päätti myös muun muassa Intiön siunauskappelin peruskorjauksesta, Yli-Iin seurakuntatalon rakentamisesta ja DOM second handin toiminnan jatkamisesta.


Teksti: Teksti ja kuva: Elsi Salovaara .

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui tiistaina 16.6. Kokouspaikkaa oli poikkeuksellisesti Oulun tuomiokirkko, jossa pystyttiin takaamaan tarvittavan suuret turvavälit valtuutetuille. Valtuusto oli koolla ensimmäistä kertaa koronapandemian mukanaan tuomien poikkeusolojen päättymisen jälkeen.

Käsiteltävänään valtuutetuilla oli muun muassa tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019, uusien konserniohjeiden hyväksyminen ja useita päätöksiä koskien maa-alueita ja kiinteistöjä sekä DOM second hand -putiikin jatkoa.

Liki 380 hehtaaria tuulivoimapuistolle

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti tehdä maanvuokrasopimuksen Pahkakosken Energia Oy:n kanssa. Noin 380 hehtaarin suuruinen Yli-Tuomisto (kiinteistötunnus 139-401-39-130) vuokrataan maksimissaan 35 vuodeksi Pahkakosken Energia Oy:lle. Maa-alaa käytetään tuulivoimapuiston rakentamiseen.

Päätös menee vielä tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Intiön kappelin peruskorjaus vie liki 6 miljoonaa

Seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019 kertoivat säästötoimenpiteiden olleen toimivia, sillä ylijäämää oli reilu 0,6 miljoonaa, tarkasti ottaen 612 327,70 euroa.

Samassa yhteydessä valtuusto teki uuden investointivarauksen, 5 miljoonaa euroa Intiön siunauskappelin peruskorjausta varten. Investointivaraus ei kasvata hankkeen kustannusarviota, joka on kokonaisuudessaan 5,9 miljooaa euroa. Hankkeelle varattiin lisäksi 900 000 euroa määrärahaa talousarvion investointiosassa.

Oulunsalossa kehitetään Toimitaloa, Yli-Iihin rakennetaan uutta

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi myös Yli-Iin seurakuntakodin hankesuunnitelman ja  1 122 000 euron suuruisen kustannusarvion.

Oulunsalon seurakunnan toimitilojen tarveselvityksen valtuusto merkitsi tiedoksi. Oulun yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 4. kesäkuuta. Se päätti, että tilatarveasiaa valmistellaan sen pohjalta, että Oulunsalon seurakunnan Toimitaloa laajennetaan rakentamalla sinne seurakuntasali, johon mahtuu 120 ruokailijaa.

Vuokratiloista Pysäkki ja Reppu luovutaanja Pitkäkankaan alueella kehitetään yhteistyötä Oulun kaupungin tiloissa. Salonpää/Niemenrannan alueelta vuokrataan tarvittaessa kerhotila.

DOM sai lisärahoitusta

DOM second hand -putiikin toiminnan turvaamisesta ja kehittämisestä tehtiin valtuustoaloite huhtikuussa.

Seitsemän valtuutetun allekirjoittamassa aloitteessa esitettiin, että testamenttirahoituksen lähetessä loppuaan toiminnan kehittämisestä tehtäisiin pitkäaikainen suunitelma. Tämä suunnitelma sisältää muun muassa toiminnanjohtajan viran perustamisen, osa-aikaisen työntekijän palkkaamisen ja esteettömien tilojen käyttöönoton.

Yhteinen kirkkoneuvosto oli käsittelyt asiaa 4. kesäkuuta ja hyväksynyt aloitteen esityksen. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yhteisen kirkkoneuvoston poikkeusolojen aikana tekemät toimet ja hankkeen rahoitussuunnitelman.

Henkilöstön keski-ikä laski hiukan

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi päivitetyt konserniohjeet. Oulun seurakuntayhtymän konserniin kuuluvat ne yhteisöt, joissa yhtymällä on enemmän kuin puolet yhteisön osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä.

Oulun seurakuntien ja seurakuntayhtymän henkilöstötilinpäätöksessä vuodelta 2019 työntekijöiden määräksi todettiin 358 henkilöä. Kokoaikaisia työntekijöitä heistä oli 331.Vertailussa muihin suuriin seurakuntayhtymiin henkilöstömäärä on suhteessa pienin.

Vuosina 2014-2019 henkilöstn määrää on vähennetty 35 henkilötyövuoden verran. Suuri ikäryhmä henkilöstössä ovat 55-59-vuotiaat. Henkilöstön keski-iän nousu kuitenkin pysähtyi viime vuonna. Henkilöstön keski-ikä on 48,6 vuotta, kun se vuotta aiemmin oli 48,7 vuotta.

Lue lisää päätöksenteossa olleista aiheista:

DOM second hand suunnittelee sivutoimipisteiden perustamista

Oululaiset halutaan mukaan ideoimaan Oulunsalon tilojen käyttöä

Lue lisää aiheesta:

Haukiputaan seurakunta Karjasillan seurakunta Kiimingin seurakunta Oulujoen seurakunta Oulun tuomiokirkkoseurakunta Oulunsalon seurakunta Tuiran seurakunta