Árpád Kovács

Papin vapaa on yksityisasia – vai onko sittenkään?

15.6.20

Tuore kohu pastori Árpád Kovácsin ympärillä herättää kysymyksen papin vapaa-ajasta. Onko pappi papin roolissa silloinkin, kun ei ole virantoimituksessa vaan viettää vapaa-aikaansa harrastuksensa parissa?


Teksti: Riitta Hirvonen . Kuvat: Sanna Krook/Kirkon Kuvapankki .

Oulun seurakuntien kansainvälisen työn pastori Árpád Kovács on ollut perustamassa äärivasemmistolaista Oulun anarkistiliittoa, joka julkaisi  toukokuun lopussa Facebook-seinällään kuvan aseistautuneesta miehestä anarkistitunnuksella.

Asiasta uutisoi viime viikolla Yle.

Uutisen synnyttämissä keskusteluissa esimerkiksi Kaleva-lehdessä on kysytty, voiko pappi toimia anarkistijärjestössä.

Oulun Tuomiokirkkoseurakunnassa työskentelevä Kovács on viime päivinä haastatteluissa todennut, että hän saa olla omassa yksityiselämässään sitä, mitä hän on.

Rauhan Tervehdykselle hän toteaa:

– Papille kuuluu yhtä hyvin vapaa-aika kuin muillekin. Vapaa aika on tilanne, jolloin pappi ei ole toimittamassa työtehtäviä. Kaikki vapaa-ajalla tapahtuva on papin yksityisasia, joka ei muille kuulu.

Kovács kritisoi sitä, että papit ovat työajattomia eli heille ei ole tällä hetkellä määritelty työaikaa.

Pappisliiton puheenjohtaja Ulla Ruusukallio, onko pappi pappi myös vapaa-ajallaan vai onko hän pappi vain virantoimituksessa? 

– Papiksi tullaan pappisvihkimyksessä, jota edeltää paitsi oma sisäinen kutsu papin tehtäviin myös seurakunnan kutsu toimia papin virassa. Vihkimysmessussa pappi vastaa ”tahdon” neljään eri kysymykseen, esimerkiksi tahdotko Jumalan avulla pysyä lujana kirkon uskossa ja vahvistaa siinä seurakuntalaisia ja tahdotko edistää kaikkea, mikä rakentaa seurakuntaa, ja elää niin, että olet esikuvana seurakunnalle.

– Tämän jälkeen pappi lähetetään palvelemaan Kristuksen kirkkoa aina ja kaikkialla.

–  Edellä kuvatusta ymmärrykseni mukaan seuraa se, että vaikka pappi on säännöllisin ajoin vapaalla viran vastuista ja tehtävistä, tulee hänen vapaalla ollessaankin muistaa, mitä yhteisöä hän edustaa. Yhteisön arvot ja ajattelu, kirkkojärjestys ja -laki sekä oppi ja opetus kulkevat papin mukana ja ovat osa hänen omaa vakaumustaan ja ihmisyyttään.

– Toki variaatioita papin roolissa elämisestä ja oppisisältöjen tulkinnasta löytyy paljonkin, mutta mikäli ihmisessä elää syvä ristiriita ja juopa ammattiroolin ja yksityishenkilön välillä, käy elämä pitkän päälle raskaaksi.

Puhuuko sinussa aina myös pappi?

–  Kääntäisin asian niin, että minun pappeudessani ja tavassani tehdä papin työtä puhuu ensisijaisesti Ulla, joka on muovautunut tietyn persoonan idusta henkilöhistoriani ja elämänkulkuni kautta.

– Korostukseni pappina ovat seurausta omista kokemuksistani ja niiden kautta syntyneestä vakaumuksesta. Samalla toivon, että toimeni ja opetukseni, läsnäoloni ja rinnalla kulkemiseni tai missioni eivät ole yksinomaa sitä, vaan tuota kaikkea ohjaa minuuteni lävistänyt syvä kokemus Jumalasta, hänen läsnäolostaan ja poissaolostaan.

(Juttu jatkuu kuvan alla)

Ulla Ruusukallio

Oulun tuomiokapitulin lakimiesasessori Mari Aalto, onko pappi pappi joka tilanteessa, myös vapaa-ajallaan? 

– Pappislupauksen velvoitteet ulottuvat myös viranhoidon ulkopuolelle.

Miten vertaisit esimerkiksi poliitikon ja papin oikeutta olla yksityiselämässä sitä, mitä on näkemyksineen ja toimintatapoineen? 

– Vaikea verrata ammatteja keskenään. Kirkko uskonyhteisönä asettaa henkilöstölleen ja erityisesti papeille tavanomaista suurempaa sitoutumista toimimaan kirkon tunnustuksen ja periaatteiden mukaisesti myös vapaa-aikana.

– Ehkäpä poliitikkoja parempi vertailukohta papin viralle on vaikkapa tuomarin tai poliisin virka. Näissäkään viroissa ei voi vapaa-ajallaan toimia niin, että muodostuisi huutava ristiriita työssä edustettavien arvojen kanssa.

Árpád Kovács, näetkö perusteluja sille, että papin kuuluminen anarkistiliittoon kyseenalaistettaisiin ja sitä pidettäisiin sopimattomana? 

– En vähänkään. Yhtä hyvin voi pappi kuulua puolueeseen, joten miksi ei anarkistiseen liikkeeseen. Minun näkökulmastani useat nykyisin toimivat puolueet ovat ääriliikkeitä, mutta en kyseenalaista kenenkään oikeutta olla niissä mukana.

Ulla Ruusukallio ja Mari Aalto eivät ota vastauksissaan suoraan kantaa Kovácsin tapaukseen, vaan kommentoivat yleisesti kysymystä, onko pappi papin roolissa myös virantoimitusten ulkopuolella.

Kotimaa24-verkkolehden haastattelussa tänään maanantaina Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo toteaa, ettei pidä sopivana, että pappi osallistuu ääriliikkeiden toimintaan, koska äärimmäinen ajattelu on historian valossa usein johtanut myös äärimmäiseen toimintaan.

Kovácsin viikonloppuna Kalevassa julkaistun mielipidekirjoituksen mukaan  Oulun anarkistiliitto pyrkii rauhanomaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tavoitteena on kaikenlaisen yhteiskunnallisen sorron ja esimerkiksi rasismin vastustaminen.

Juttua voi kommentoida täällä.

(Juttuun on lisätty Ulla Ruusukallion kuva 16.6. klo 8.30)

 

Lue jatkojuttu aiheesta:

Árpád Kovács sai Oulun piispalta kirjallisen huomautuksen, Kovácsin tulee jatkossa käyttäytyä pappisvirkaan soveltuvalla tavalla

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä Kirkko ja usko Näkemyksiä Oulun tuomiokirkkoseurakunta