Kirkolliskokous jatkuu torstain ja perjantain Turussa

13.8.20

Turussa parhaillaan koolla oleva kirkolliskokous käy tänään torstaina vielä lähetekeskusteluja edustaja-aloitteista sekä saa mahdollisesti piispojen vastauksen liittyen avioliittokäsitykseen ja kunnioittavaan keskusteluun. Torstaina pidetään myös iltaistunto, joka alkaa kello 18. Kokousta voi seurata verkossa ja Twitterissä. Kirkolliskokous päättyy perjantaina.


Kuvat: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio .

Torstaina kirkolliskokouksessa on keskusteltu muun muassa kirkon paikallistason hallintorakenteesta. Hallintovaliokunnan käsittelyyn lähetettiin tähän liittyvä aloite pohtia seurakuntayhtymien ja hiippakuntien yhdistämistä.

Vilkkaan keskustelun torstaina kirvoitti myös kenttäpiispan asema kirkon päätöksenteossa.

Aloitteita lähetettiin eteenpäin, valiokuntapaikat jaettiin

Aiemmin tällä viikolla kirkolliskokous nimesi päätöksiä valmistelevat valiokunnat kaudelle 2020–2024.

Tulevaisuusvaliokunta valmistelee kirkon pitkäjänteiseen kehittämiseen ja tulevaisuuteen liittyvät asiat. Oulun hiippakunnasta tähän valiokuntaan valittiin Niilo Pesonen ja Tuula Okkonen.

Perustevaliokunta valmistelee kirkon uskoa ja oppia, kirkon työn perusteita, kirkon ja valtion suhteita sekä kirkon suhteita muihin kirkkoihin ja uskontokuntiin koskevat asiat ja niihin liittyvät kysymykset. Tässä valiokunnassa toimivat Pauli Niemelä ja Jukka Hautala.

Talousvaliokunta valmistelee kirkon keskusrahaston ja eläkerahaston talousarvioita, toiminta- ja taloussuunnitelmia, toimintakertomusta ja tilinpäätöstä sekä muita kirkon ja seurakuntien taloutta ja palvelussuhteen ehtoja koskevat asiat. Tähän valiokuntaan valittiin Juha Nivala ja Aslak Pekkala.

Hannu Kippo, Katariina Pitkänen ja Marianna Parpala ovat jäseninä kirkollista hallintoa koskevat asiat valmistelevassa hallintovaliokunnassa.

Lakivaliokuntaan valmistelemaan säädöksiä ja niiden nojalla annettavia määräyksiä nimettiin Antti Savela ja Janne Kaisanlahti.

 Matti Taskila ja Arja Heikkinen kuuluvat yleisvaliokuntaan, joka valmistelee kirkon yhteistä toimintaa ja kehittämistä koskevat asiat sekä asiat, jotka eivät kuulu muiden valiokuntien valmisteltaviin.

Pasi Palmu kuuluu käsikirjavaliokuntaan, joka valmistelee kirkollisia kirjoja ja niihin liittyviä kysymyksiä koskevat asiat.

Kirkolliskokoukselle tehdystä esityksestä tai aloitteesta käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka jälkeen päätetään, mihin valiokuntaan asia lähetetään valmisteltavaksi.  Valiokunta käsittelee asian kolmessa käsittelyssä ja laatii siitä päätösehdotuksen sisältävän mietinnön. Kirkolliskokous päättää asian valiokunnan mietinnön pohjalta.

Keskiviikkona kirkolliskokous lähetti valiokuntien käsittelyyn edustaja-aloitteet  ehtoollisjumalanpalveluksesta, tilastoinnista ja siunaamisen teologiasta.

Istuntosalissa käytettiin lähes 40 puheenvuoroa edustaja Hannu Kipon aloitteesta muuttaa Kirkkojärjestyksen 2. luvun kahta pykälää niin, että ehtoollisjumalanpalveluksen viettämiseen ei enää vaadittaisi kirkkoherran lupaa eikä tuomiokapitulien tarvitsisi vahvistaa ehtoollisen viettopaikkaa.

Esityksen mukaan nykyinen säädös on muuttunut tavaksi tehdä kirkkopolitiikkaa ja tulevina vuosina ehtoollisenvieton estäminen esimerkiksi kirkon sisällä toimivien herätysliikkeiden omissa tiloissa ja tapahtumissa nousee entistä useammin otsikoihin.

Aloite lähetettiin yleisvaliokuntaan, jolle perustevaliokunta antaa lausunnon.

Kaikkiaan 21 edustajan allekirjoittama aloite esittää selvitystä siunaamisen teologiasta. Selvityksen pohjalta päivitettäisiin konfirmaatiomessun kaavoja ja niihin liittyviä ohjeita sekä uudistettaisiin kodin siunaamisen kaavoja.

Konfirmaation nykykaavat eivät esityksen mukaan enää vastaa muuttunutta rippikoulusuunnitelmaa. Kaavojen uudistus tukisi konfirmaatiomessujen toteuttamista seurakunnissa.

Esityksen mukaan olisi luontevaa, että konfirmaatiokaavaa uudistettaessa tarkastellaan myös kodin siunaamisen kaavaa. Myös siinä osallisuuden elementit ovat esityksen mukaan tärkeitä, ja myös se liittyy luontevasti siunaamisen teologiaan.

Aloite lähetettiin käsikirjavaliokuntaan, jolle perustevaliokunta antaa lausunnon.

Kahdeksan edustajan allekirjoittama aloite puolestaan ehdottaa, että Kirkkohallitus tarkistaa seurakuntien tilastojen keräämistä koskevat ohjeet ja järkeistää kerätyn tiedon määrää niin, että kerättäisiin vain sellainen tieto, joka ”todella palvelee kirkon työn merkityksellisyyden lisäämistä, johtamista, päätöksentekoa ja toiminnan kehittämistä sekä vertailtavuutta yhteiskunnan muihin toimijoihin nähden”.

Aloite lähetettiin yleisvaliokuntaan, jolle tulevaisuusvaliokunta antaa lausunnon.

Piispojen kirjeen käsittely mahdollisesti torstaina

Kirkolliskokous pyysi toukokuussa 2018 piispainkokousta selvittämään vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä. Piispainkokouksen 10-sivuinen vastaus toimitetaan tiedoksi nyt Turussa koolla olevalle kirkolliskokoukselle.

Aikataulusta ilmoitetaan verkkosivulla evl.fi/kirkolliskokous sekä Twitterissä tunnisteella #kirkolliskokous.

Kirkolliskokous on koolla vielä torstaina 13. elokuuta ja perjantaina 14. elokuuta. Kokousta voi seurata yllä mainittujen kanavien kautta.

Kirkolliskokouksen vuoden ensimmäinen istuntokausi olisi normaalisti kokoontunut toukokuun ensimmäisellä viikolla, mutta koronapandemian vuoksi kokous siirrettiin syksyyn.

 

 

=> Kommentoi juttua: rauhantervehdys.fi/palaute

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko