Pääkirjoitus: Kaikki kummius on arvokasta

12.8.20

Satu Kreivi-Palosaari on havainnut kahdenlaista näkökulmaa kummiuteen; perinteisen kirkon kummiuden ja kummiuden, joka ei välttämättä liity kristilliseen kasvatukseen.


Kummiudesta keskustellaan paljon. Miksi kaikille ei anneta kummitodistusta kasteen jälkeen? Kuka saa olla kummien rivissä?

Vanhemmat kutsuvat sopiviksi katsomiaan ihmisiä kummin tehtävään ja myös kirjaimellisesti kutsuvat heitä kummeiksi riippumatta siitä, mitä kirkko henkilöiden kummiudesta todistaa.

Mielestäni on tärkeää, että kirkon kummiuteen yhä liittyy ajatus kristillisestä kasvatuksesta lapsen elämässä. Siunaus kasteessa ja ehkä seuraavan kerran konfirmaatiossa ovat isoja asioita.

Kuinka upeaa, jos kummi joskus rukoilee kummilapsensa puolesta tai tulee hänen kanssaan kirkkoon. Mielestäni on siis aivan kohdallaan, että kirkko edellyttää jäsenyyttä edes yhdeltä kummilta.

Entä ne toiset, jotka kutsutaan kummiksi ja jotka eivät ole kirkon jäseniä?

Entä ne toiset, jotka kutsutaan kummiksi ja jotka eivät ole kirkon jäseniä? Heidän kummiutensa on yhtä tärkeää ja arvokasta, mutta mielestäni on rehellistä, että kirkko ei kirjoita todistusta heidän kummiudestaan niin kauan kuin kirkon kummiuteen liittyy ajatus kristillisestä kasvatuksesta. Hehän voivat edustaa myös muuta uskontokuntaa.

Upeaa on, että lapsen ympärillä on ylipäätään erityisiä aikuisia, jotka vanhemmat ovat tehtävään kutsuneet ja jotka muistavat lasta arjessa tai juhlassa.

Kaikki kummius ja lapsen arvostus on kunniakasta riippumatta siitä, kuuluvatko kummit kirkkoon. Itse olen linjannut, että kastemaljan ympärillä saavat olla kaikki kummit. Aikuiset ihmiset itse voivat päättää, osallistuvatko he siunaukseen, uskontunnustukseen tai rukouksiin.

Kummi-instituution sisällä elää siis käytännössä kahdenlaista näkökulmaa kummiuteen; perinteinen kirkon kummius ja kummius, joka ei ainakaan välttämättä liity kristilliseen kasvatukseen. Minusta nämä näkökulmat mahtuvat elämään vierekkäin.

Kirjoittaja on Oulujoen seurakunnan kappalainen

=> Anna palautetta kirjoituksesta: rauhantervehdys.fi/palaute

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko Näkemyksiä