Oppilaitospastori opettaa tuleville hoitajille läsnäoloa

2.9.20

Kuinka kohdata ihminen, joka tietää kuolevansa pian? Oppilaitospastorin ohjauksesta on hyötyä erityisesti tällaisten kysymysten äärellä, kertoo hoitotyön lehtori Pia Mäenpää.


Teksti: Marita Ahlgren . Kuvat: Pia Jounila-Ilola .

Kuinka kohdata ihminen, joka tietää kuolevansa pian? Mitä sanoa hänelle, entä hänen läheisilleen?

Terveydenhuollon ammattilaisiksi opiskelevat ovat näiden kysymysten äärellä väistämättä jossakin vaiheessa.

Silloin oppilaitospastorin ohjauksesta ja neuvoista on erityistä hyötyä, toteaa hoitotyön lehtorina Oulun ammattikorkeakoulussa työskentelevä Pia Mäenpää.

– Opinnoissa keskitytään paljon kliinisiin toimenpiteisiin, mutta myös vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä, erityisesti tällaisissa herkissä tilanteissa.

– Tietyillä opintojaksoilla mukana oleva oppilaitospastori opettaa pysähtymisen ja ihmisen kohtaamisen taitoja. Myös hänen jakamansa käytännön esimerkit ovat hedelmällisiä.

Hoitoalalle ammattikorkeakoulusta valmistuu sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, kätilöitä ja ensihoitajia. Mäenpään mukaan heidän olisi hyvä rohjeta kysyä potilailta ja läheisiltä myös kysymyksiä, joihin voi tulla ahdistavilta tuntuvia vastauksia.

– Samaan aikaan alan ammattilaisen on hyvä osata huolehtia omasta jaksamisestaan. Siihenkin oppilaitospastori antaa välineitä, lehtori kiittää.

Kommentoi juttua täällä

Lue myös muut 3.9.2020 ilmestyneen numeron oppilaitostyöstä kertovat jutut:

Pappi on arjen taustavoima ammattioppilaitoksessa

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä