Valkoisella taustalla mustaan papin asuun pukeutunut mies, joka on pääkirjoituksen kirjoittaja

Pääkirjoitus: Korkeimman hallinto-oikeuden selventävä päätös

23.9.20

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon avioliittokäsitys oli ja on yhä miehen ja naisen välinen, muistuttaa Pauli Niemelä.


Teksti: Pauli Niemelä .

Viime perjantaina Korkein hallinto-oikeus julkaisi päätöksensä asiassa, joka liittyi Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin antamaan kirjallisen varoitukseen papille.

Tuomiokapituli oli antanut varoituksen, koska pappi oli vastoin kirkkojärjestystä ja kirkollisten toimitusten kirjaa vihkinyt avioliittoon homoparin.

Päätöksellään Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja palautti voimaan tuomiokapitulin päätöksen. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan ”hiippakunnan papisto on piispan ja tuomiokapitulin erityisen ohjaus- ja valvontavallan alaista”.

Jokaisella yhteisöllä on järjestyksensä, myös kirkollamme. Sitä on viranhaltijoiden, myös pappien noudatettava. Tämän pitäisi olla itsestäänselvyys. Yhtä selvää on, että jos sitä ei noudateta, se johtaa lopulta kaaokseen ja hajaannukseen.

Tuomiokapituleille on uskottu kirkkolain mukaan valvontatehtävä hiippakunnittain. Oikeuden antaman päätöksen pitäisi selventää tilannetta ja johtaa kirkkolain yhtenäiseen soveltamiseen tuomiokapituleissa.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon avioliittokäsitys oli ja on yhä miehen ja naisen välinen.

Se vahvistaa, ettei kirkko ole avioliittokäsitystään ja vihkimistä koskevaa säännöstöä muuttanut. Samoin päätöksessä viitataan piispainkokouksen selontekoon, jonka mukaan papin velvollisuus on toimittaa vihkiminen kirkkojärjestyksen ja kirkkokäsikirjan määräysten mukaan.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun kauaskantoisin vahvistus on siinä, että kirkollamme ja uskonnollisilla yhdyskunnilla on avioliittolain mukaisesti itsenäinen oikeus määritellä avioliittoon vihkimisen muodot.

Kirjoittaja on Rauhan Tervehdys ry:n hallituksen puheenjohtaja

Lue lisää aiheesta:

Näkemyksiä